Stenografický zápis 67. schůze, 4. února 2010


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Vanoušek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Jan Špika
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Skopal


185. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Exner
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 9.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.15 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Václav Exner
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Václav Exner
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


165. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2010 /sněmovní tisk 923/

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslankyně Milada Halíková
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Milada Halíková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


192. Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Papež
Poslanec František Dědič
Poslanec Petr Braný
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1022/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Ladislav Skopal


191. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Pavel Vanoušek
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jiří Hanuš
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Pavel Vanoušek


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009 /sněmovní tisk 936/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Tomáš Dub


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Canbeře 16. září 2009 /sněmovní tisk 951/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Václav Exner


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009 /sněmovní tisk 953/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Tomáš Dub


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie /sněmovní tisk 957/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslankyně Kateřina Konečná


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko - slovenských státních hranicích /sněmovní tisk 958/ - prvé čtení

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Tomáš Úlehla


78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 964/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec František Novosad
Poslanec Tomáš Dub


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území, podepsaná dne 17. září 2009 v Praze /sněmovní tisk 970/ - prvé čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Petr Krill
Poslanec Václav Exner


80. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu /sněmovní tisk 977/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Tomáš Dub
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 980/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslankyně Helena Mallotová


82. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu /sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Tomáš Dub


83. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkajícího se elektronického nákladního listu /sněmovní tisk 1008/ - prvé čtení

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec František Novosad
Poslanec Tomáš Dub


84. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 1014/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslankyně Kateřina Konečná


85. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 1024/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec František Novosad
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Dub
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání bylo přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání zahájeno ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


186. Ústní interpelace

Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslankyně Ladislava Zelenková
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec David Rath
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec František Novosad
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec František Novosad
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jan Látka
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Miroslav Opálka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Miroslav Opálka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Pavel Němec
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Pavel Němec
Poslankyně Věra Jakubková
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Martin Bursík
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Martin Bursík
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ladislav Velebný
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslankyně Ivana Levá
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 15.58 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Němec
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslankyně Marcela Mertinová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Petr Bratský
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Petr Bratský
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Petr Braný
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Petr Braný
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslankyně Ivana Levá
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslankyně Ivana Levá
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Látka
Poslanec David Kafka
Poslanec František Dědič
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Milan Bičík
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Milan Bičík
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslankyně Věra Jakubková
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jeroným Tejc
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Jeroným Tejc
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslankyně Věra Jakubková
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslankyně Věra Jakubková
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Antonín Seďa
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Antonín Seďa
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Jan Látka
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP