Stenografický zápis 67. schůze, 27. ledna 2010


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 9.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno od 10.03 do 10.06 hodin.)

Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 10.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.53 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


86. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 788/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Nečas
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec David Kafka
Poslanec Petr Braný
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.48 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


37. Návrh poslance Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 946/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová


38. Návrh poslance Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 947/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 15.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.53 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec David Šeich
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Monika Hašková
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová


37. Návrh poslance Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 946/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Alena Páralová


38. Návrh poslance Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 947/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


39. Návrh poslanců Václava Votavy, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 955/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Václav Votava
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Polanský
Poslankyně Eva Dundáčková


40. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Pavla Vanouška, Petra Hájka, Bohuslava Sobotky a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 991/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Milan Urban
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Marcela Mertinová


41. Návrh poslankyň a poslanců Anny Čurdové, Antonína Sedi, Hany Orgoníkové, Jiřího Paroubka, Ladislavy Zelenkové, Zdeňka Škromacha, Vladimíry Lesenské, Robina Böhnische, Marcely Mertinové, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o vyživovací povinnosti k nezaopatřeným dětem a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o výživném) /sněmovní tisk 849/ - prvé čtení

Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslankyně Dana Filipi
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec David Kafka
Poslankyně Dana Filipi
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Dana Filipi
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 20.08 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP