(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, čas. Děkuji vám. Nyní vystoupí pan poslanec Opálka, potom pan Svoboda Miroslav s faktickými.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Možná dopovím. Víte, to bylo až dojemné, jaká péče je zde o státní rozpočet a pojistné systémy a jejich účty. Já chci říci, že před minulými léty se tady v podstatě na dělení medvěda rozhazovaly peníze z nemocenského a důchodového pojištění a nikomu to nevadilo. A teď najednou taková úpěnlivá snaha všechno ochránit. Kdyby to bylo vždy stejné, řeknu, je to zásadové, je to fér. Takto se mi ale zdá, že je to účelové. Jak to kdy komu vyhovuje, tak to použije.

A přesně to, co zde naznačil kolega Škromach. Je zarážející, že s tou stejnou péčí jste nevěnovali pozornost propadu pojistných systémů, když jste schvalovali slevy na sociálním zabezpečení a stropy na odvody z mezd. Tím jste v podstatě ty systémy uvedli do deficitu právě těmito změnami parametrů. A ty změny parametrů jste potřebovali pro to, abyste snížili prostředky v přerozdělovacích procesech a dosáhli toho, o čem neoliberalismus hovoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Svoboda Miroslav. Také s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já musím reagovat na slova předřečníka, pana Doktora. Já jsem dal na stůl pozměňující návrh, který se samozřejmě netýká zákona o rozpočtu, ale novely zákona, který se bude projednávat tuším až jako pátý bod po tomto návrhu rozpočtu. Nicméně byl bych velmi nerad, aby zneužíval tento pozměňující návrh k tomu, aby mohl kopat do sociální demokracie, protože, jen pro připomenutí a upřesnění, tento návrh v minulosti slíbila právě Občanská demokratická strana veřejnosti. Byl to právě navrhovatel pan Topolánek neboli soukmenovec přítele Doktora nebo pana Doktora. On na minulém jednání, když se projednávala novela zákona o DPH, tuto iniciativu torpédoval a následně samozřejmě šla pod stůl.

Právě proto, aby si nemusel brát sociální demokracii z tohoto důvodu do pusy a tento pozměňující návrh nebyl zneužíván k útokům na sociální demokracii, tak, pane Doktore, buďte v klidu, já tento návrh stáhnu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Ondřej Liška. Jako poslední, což je pro vás určitě zajímavá informace.

 

Poslanec Ondřej Liška: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych na závěr také shrnul postoj zelených a přidal několik krátkých poznámek.

V této sněmovně se právě teď hraje poker o to, kdo toho druhého přitlačí víc ke zdi a kdo si z tohoto hlasování o rozpočtu nakonec pro své voliče odnese nejvíc. A bohužel se tady tento poker týká i věcí, o které by se vůbec hrát nemělo.

My jsme velmi ocenili jako zelení ochotu vlády pana premiéra Fischera napravit špatný a nekonzistentní návrh rozpočtu v oblasti sociálních služeb. Myslím si, že napříč touto sněmovnou nakonec existuje více či méně hlasitý nebo tichý souhlas s tím, že pozměňovací návrh ve výši 3,8 mld. korun, které se přidají k oněm 3 mld., bude navýšen, protože si všichni moc dobře uvědomujeme, že se jedná o lidi, kteří jsou nejzranitelnější. Jsou odkázáni v této zemi na péči někoho druhého, sami jsou bezmocní anebo jsou jiným způsobem znevýhodněni. To je velmi dobré. A je potřeba ocenit i pana ministra Janotu, že v rozpočtu našel prostředky pro nápravu této chyby. To je samozřejmě všechno v pořádku.

Pak je tady ale celá řada dalších pozměňovacích návrhů, které si říkají o většinu. Jedním z nich, ke kterému se chci nyní vyjádřit, je návrh sociální demokracie týkající se zvýšení platů státních zaměstnanců a platů učitelů.

My jsme se jako zelení po velmi obtížné, komplikované, nelehké debatě rozhodli, že se v případě tohoto pozměňovacího návrhu zdržíme. A dokážete si představit, co to znamená pro mě jako bývalého ministra školství, který spolu s ministrem Kalouskem, premiérem Topolánkem prosadil navýšení platů učitelů. A já vám řeknu, proč jsme se takto rozhodli. Protože zatímco pro tento návrh existuje většina, sociální demokracie jako navrhovatele, KSČM a možná jednoho, dvou nebo tří hlasů, které se buď odhlásí, nebo odštěpí, nebo jde o hlas člověka, který není vůbec zařazený, tak ochotu nést důsledky celého tohoto rozpočtu, včetně tohoto pozměňovacího návrhu, už někteří, kdo jsou ochotni hlasovat pro tento návrh, nemají. Zatímco my ano. A tady je ta dělicí linie. Já chci, aby došlo k dlouhodobé nápravě zoufalého a odsouzeníhodného stavu, kdy učitelé v České republice jsou nejhůře placenými v celé Evropské unii. A byl jsem a my zelení jsme byli ochotni pro to udělat mnohé. Ale nejsme ochotni nést odpovědnost za dílčí rozhodnutí jedněch, ale nést odpovědnost i za nepopulární opatření, za ty, kdo jsou zbabělí a nejsou ochotni hlasovat pro rozpočet jako celek. Je to nejednoduché, je to trošku složitější, ale já pevně věřím, že ti, kdo nás poslouchají, kdo se na nás dívají, tohle ocení, protože vědí, že Česká republika je ve vážném ekonomickém stavu.

Ten pozměňovací návrh se netýká pouze učitelů, týká se i ostatních státních zaměstnanců. I oni jsou lidé, kteří s velmi špatnými platy pracují, denně chodí do práce, ve vězeňské službě, v celé řadě dalších zařízení. Na ty všechny já teď myslím a k nim mluvím a žádám je o to, aby pochopili, že je potřeba nést odpovědnost. Stejně jako oni ráno vstávají do práce a jdou pracovat, tak my jsme se rozhodli nést odpovědnost za politiku, která je dobrá pro větší počet lidí, pro 10 milionů lidí v této zemi. Bohužel nejsme schopni prosadit více zrovna pro tuto skupinu. Ale ne proto, že bychom my nechtěli, ale proto, že to celkové rozhodnutí a ta celková odpovědnost musí být nesena více než jedním hlasem, který je někdo z nás schopen nést a přidat.

My jsme poté, co ODS ohlásila svůj principiální postoj v tom, že v případě, že projdou pozměňovací návrhy, není ochotna pro rozpočet hlasovat, a bez hlasů KSČM a bez hlasů ODS by zde nastalo rozpočtové provizorium... A berte to tak, že já tady nemluvím jako nějaký hráč pokeru, protože se této hry zúčastnit nechci, ale protože beru vaše vyjádření úplně vážně. My jsme tedy došli k tomuto rozhodnutí, které není lehké, ale stojíme si za ním.

Proto navrhuji dvě věci, které by tuto špatnou situaci, která vyplývá z tohoto rozpočtu, měla napravit, a obracím se tedy prostřednictvím pana předsedajícího na členy vlády, pana premiéra a pana ministra Janotu se dvěma návrhy. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP