(16.30 hodin)

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím si, že demagogie, která tady zazněla ve vztahu k vládnímu protideficitnímu balíčku, klasickým způsobem demonstruje, jak sociální demokracie není schopna dodržovat dohody a držet své slovo. Každý přece ví, že vládní protideficitní balíček se skládal ze tří základních okruhů. První okruh byla čistě exekutivní opatření, např. seškrtání volných tabulek. Druhý okruh byly případné vládní podzákonné normy typu nařízení vlády, jako je třeba nařízení vlády o důchodech, buďto vydané, nebo nevydané. Teprve třetí okruh, součást tohoto vládního protideficitního balíčku, byly nezbytné legislativní změny. Čili tento protideficitní balíček měl tyto tři okruhy, tyto tři části, a vždycky byl touto Poslaneckou sněmovnou, alespoň těmi, kteří postupují zodpovědně, vnímán jako celek, protože teprve jejich kumulovaný účinek dával onen úsporný efekt.

Za druhé, byl bych velmi rád, kdyby mi pan poslanec Sobotka nepodsouval, že jsem řekl, že České republice hrozí snížený rating. Já jsem tady jasně řekl, že jestliže budeme zvyšovat deficit veřejných financí, což způsobují mimo jiné pozměňovací návrhy sociální demokracie, tak se může lehce stát, jako se stalo Řecku, že v budoucnosti České republice podobná hrozba prostě hrozit bude. To je fakt, který je podle mého názoru mimo vši pochybnost.

A chlubit se tady rozpočtem na rok 2007, vážený pane poslanče Sobotko, to jenom ukazuje, jakým způsobem vy si představujete práci člena vlády (Předsedající napomíná řečníka, aby poslance oslovoval prostřednictvím předsedajícího.) - prostřednictvím pana předsedajícího, děkuji - jak si představujete práci člena vlády a ministra financí. Ten rozpočet dopadl dobře především proto, že tehdejší vláda držela na opratích utrácení, to znamená výdajovou stránku rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Konec, pane poslanče! Omlouvám se.

 

Poslanec Petr Nečas: Držela ji na opratích po celých dvanáct měsíců, proto dopadl tento rozpočet tak dobře. Ne díky vám, ale navzdory vám!

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám a prosím, aby s faktickou poznámkou vystoupil pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Myslím si, že opakování je matka moudrosti a někdy je to nezbytné. Když 25. září byl schvalován Janotův balíček, tzv. vládní balíček pana ministra financí, tak pro něj hlasovalo 163 poslanců Občanské demokratické strany, KDU-ČSL, Strany zelených a sociální demokracie. Dvacet šest poslanců Komunistické strany Čech a Moravy bylo proti, tedy všichni. Dali jsme jednoznačně najevo, že Komunistická strana Čech a Moravy odmítá, aby důsledky vládní politiky všech vlád od roku 1996, kdy jsou přijímány deficitní státní rozpočty, aby důsledky hospodářské krize zaplatili občané této republiky, kteří ji nezpůsobili.

Z těchto důvodů jsme se vymezili i proti státnímu rozpočtu, jak je navržen současnou vládou. Chápu a Komunistická strana Čech a Moravy chápe lavírování České strany sociálně demokratické, protože ta se přiklání jednou nalevo a jednou napravo, a koneckonců má v současné vládě osm ministrů, které si tam najmenovala. Rozumíme, že pravice chce šetřit na sociálních výdajích a chce, aby krizi zaplatili lidé. Udivuje nás, že toto je filozofie i sociální demokracie, která hledá důvod, jak obhájit před lidmi své lavírování a své hlasy pro Janotův balíček a nyní za jakýchkoliv okolností chce podpořit i navržený státní rozpočet.

Komunistická strana Čech a Moravy tady prohlašuje se vší odpovědností, že současný navržený státní rozpočet je postaven na nereálných číslech a za jeho přijetí budou nést odpovědnost politické strany, které pro něj budou hlasovat, včetně sociální demokracie.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jindřich Valouch.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Vážené dámy a pánové, já si myslím, že bychom měli ukončit debatu, která ve své podstatě se vymyká hlasování o rozpočtu. Demagogie z jedné i druhé strany by asi měla jít bokem. Teď bychom měli jít k podstatným věcem. Já si myslím, že jde o to, že naše veřejnost čeká na to, jak se Poslanecká sněmovna rozhodne, že musí schválit rozpočet. Jestli bude rozpočet takový nebo onaký, jestli bude schodek státního rozpočtu takový a takový, to neseme my na svou zodpovědnost, to my si musíme unést, každý z nás tady, co jsme v Poslanecké sněmovně, každý poslanec si to musí uvědomit. Už nechme debaty, která ve své podstatě nevede k závěru. Já bych doporučoval, abychom už šli k hlasování, protože to je otázka demokracie. Tady to zaznělo. Jedna strana dá nějaké návrhy, buď projdou, nebo neprojdou, druhá strana je buď schválí, nebo neschválí, a závěr bude demokratický potom projednán. Takže už nechme debat a pojďme jednat a pojďme hlasovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí řádně přihlášená paní poslankyně Michaela Šojdrová. Pak je přihlášen pan ministr Eduard Janota.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, vzhledem k tomu, jak zde probíhá rozprava, vzhledem k prohlášení, které jsem zde zaznamenala jak zleva, tak zprava, považuji za svoji povinnost se vyjádřit k tomu, jak budu hlasovat, protože jsem na začátku po předložení státního rozpočtu přislíbila učitelům, že budu podporovat navýšení platů, tedy navýšení kapitoly Ministerstva školství, a to v době, kdy diskuse o prioritách pro státní rozpočet 2010 zde v Poslanecké sněmovně byla na počátku.

Dnešní rozprava jasně ukazuje, že pokud se najde jedna, možná dvě ruce, které se přidají při hlasování o pozměňovacím návrhu na navýšení platů učitelů k poslaneckému klubu KSČM a sociální demokracie, pak projdou zřejmě těmito, možná jedním, možná dvěma hlasy 3,1 mld. na navýšení jejich platů. Myslím, že totéž platí o mnoha dalších pozměňovacích návrzích. S tímto navýšením zde jasně deklarovala ODS, že rozpočet neschválí. Je připravena možná tolerovat navýšení u sociálních služeb, možná tolerovat navýšení na přímé platby zemědělcům. S tímto navýšením, nebo i přes toto navýšení ovšem klub komunistické strany nepodpoří státní rozpočet. Hlasy sociální demokracie a klubu KDU-ČSL na schválení státního rozpočtu nestačí.

Myslím, že učitelé umějí dobře počítat a v tuto chvíli, po této jednoduché aritmetice, jim musí být jasné, že státní rozpočet neprojde. A mně nezbývá, než se jich v tuto chvíli zeptat, co je důležitější. Jsem přesvědčena o tom, že učitelé jsou zodpovědní, a jsem přesvědčena o tom, že to, co je nejdůležitější, je schválení státního rozpočtu, a že to, co není dobré pro Českou republiku, to jest rozpočtové provizorium, není dobré ani pro učitele.

Já musím poděkovat za to gesto, které zde oznámil předseda klubu sociální demokracie kolega Sobotka, když řekl, že klub sociální demokracie je připraven hlasovat pro státní rozpočet, ať projdou, či neprojdou jejich návrhy. Bohužel, stejná tolerance není u klubu ODS.

Já prostě nechci, aby Česká republika riskovala svoji existenci v rozpočtovém provizoriu. Jsem přesvědčena o tom, že vláda má možnost rozpočtovým opatřením v průběhu roku navýšit podle možností jak platy v regionálním školství, ale také ve vysokém školství, a my víme, že vysoké školství na tom není o mnoho lépe. Jsem přesvědčena o tom, že zodpovědná vláda bude i tuto možnost zvažovat, a proto budu hlasovat tak, aby státní rozpočet prošel. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Nyní má slovo pan ministr Eduard Janota, potom pan poslanec Michal Doktor.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP