(16.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Druhá poznámka se týká fondu dopravy. My o něm ještě budeme hovořit. Já také vystoupím, až budeme projednávat rozpočet fondu dopravy, protože je tam celá řada dodatků, které byly uzavřeny k původní smlouvě s firmou Kapsch, a ty dodatky jsou velmi, ale velmi podivné. Jenom konkrétní příklad. Jen na investice do tzv. telematiky, to jsou ty tabule, které říkají řidičům "Jeďte opatrně!", se příští rok z rozpočtu fondu dopravy dává 1 miliarda Kč. Za jednu miliardu korun se pořídí nové tabule, které budou říkat "Jeďte opatrně!". Měl by pan ministr dopravy říci, kolik těch tabulí za tu jednu miliardu bude. Mně se to zatím nepodařilo zjistit. Bude to jistě zajímavé číslo, kolik těch tabulí telematických bude za jednu miliardu korun z fondu dopravy. Kdyby ten dodatek nebyl, tak už máme jednu miliardu.

Ale to není samo o sobě, 250 milionů Kč budeme každý rok platit za telematiku už do budoucna, už pořád na základě dodatků, které byly uzavřeny. Mohli jsme si takový luxus dovolit? To nevědělo Ministerstvo dopravy před rokem, že je taková rozestavěnost, že nám budou ve fondu dopravy chybět peníze, a popodepisovalo tyhle drahé dodatky? Proč se dneska nikdo nehlásí k těm drahým dodatkům? Proč mluvíme jenom o tom, že ve fondu dopravy nejsou peníze a nemluvíme o tom, jak se ty peníze rozházely, jak jsou dneska rozházeny? Podívejte se prosím, vezměte si ten tisk, podívejte se na rozpočet fondu dopravy.

My jsme tady kritizováni jako sociální demokraté za to, že chceme zapojit do příjmů fondu dopravy peníze ze zvláštního účtu Ministerstva financí. Dobře. Podívejte se na letošní rozpočet fondu dopravy. Rok 2009. Jsou tam zapojeny peníze ze zvláštního účtu Ministerstva financí? Jsou. Možná to překvapí poslance ODS, ale letošní rozpočet fondu dopravy, pro který i ODS hlasovala, počítá se 4 miliardami Kč ze zvláštního účtu Ministerstva financí. Pro příští rok zatím počítá s nulou. To znamená my navrhujeme udělat jen totéž, co navrhla ještě Topolánkova vláda pro rok 2009. Vůbec se od této vlády nelišíme a navrhujeme dokonce obdobnou částku, to znamená navrhujeme totéž, co předložil váš premiér tady, v Poslanecké sněmovně, když jsme schvalovali rozpočet fondu dopravy na letošní rok. Není to vůbec nic jiného. Když říkáte, že to zvýší deficit veřejných rozpočtů podle metodiky ESA 95, no vy jste ho na letošní rok také tímto opatřením zvýšili. Úplně ve stejném rozsahu, v jakém to navrhuje sociální demokracie. Tak mi to vysvětlete. Já tomu nerozumím. Když to navrhoval a prosadil bývalý premiér Topolánek v rozpočtu fondu dopravy na letošní rok, tak to bylo v pořádku, všichni poslanci ODS pro to hlasovali, ale najednou na to změnili názor a v okamžiku, kdy úplně stejné opatření na příjmové straně fondu dopravy navrhuje sociální demokracie pro příští rok, tak je to špatně a vy pro to hlasovat nebudete, a dokonce to používáte jako záminku pro to, abyste zničili celý státní rozpočet na příští rok.

Zaznělo tady už jednoznačně, že ty změny, které jsou navrženy ve třech návrzích, které my hájíme v Poslanecké sněmovně, náš poslanecký klub, a budeme je podporovat, tak jsou změny sice důležité, ale z pohledu celkových výdajů státního rozpočtu nejsou významné. Je to 1 %výdajů státního rozpočtu.

Kde má vláda ještě manévrovací prostor? On není široký, ale my jsme přece vládě pro příští rok určitý manévrovací prostor ponechali. Platí, že jsme nesnížili DPH, ačkoli tady byl návrh na to, abychom snížili DPH pro některé služby, tak jsme tu sazbu ponechali na stávající úrovni. To byl z hlediska stability veřejných rozpočtů rozumný krok a vláda v příštím roce bude inkasovat několik miliard navíc na příjmové straně, které by jinak postrádala ve státním rozpočtu. A to si myslím, že je určitý polštář, se kterým vláda může pracovat. A já chci jasně říci, že pokud by vláda přišla s návrhem na jaře příštího roku tyto příjmy zapojit do příjmů a výdajů státního rozpočtu, tak náš poslanecký klub je připraven bez diskuse tuto věc podpořit, tak aby vláda na vrub DPH snížila napětí ve státním rozpočtu.

Chtěl bych také připomenout, že vládě zůstává vládní rozpočtová rezerva ve výši 3,5 miliardy Kč a naše pozměňující návrhy se vládní rozpočtové rezervy vůbec netýkají z toho pohledu, že bychom ji snad chtěli přerozdělit. Takže tady je další, byť ne velký, ale přesto je tady manévrovací prostor vlády, vládní rozpočtová rezerva 3,5 miliardy Kč, inkaso z DPH, které podle mého názoru pro státní rozpočet bude minimálně 3 miliardy Kč. Čili manévrovací prostor tady vláda má pro příští rok minimálně v rozsahu 6,5 miliardy Kč, což podle mě může pokrýt případné výpadky na straně mandatorních výdajů státního rozpočtu.

Tolik tedy k problematice toho, kdo zvyšuje deficit nebo nezvyšuje deficit. My v žádném případě našimi návrhy nezvyšujeme státní dluh. Nezvyšujeme státní dluh, protože chceme zapojit prostředky, které reálně existují.

Byla tady řeč o nějakých zlodějích, kteří okrádají občany. Já myslím, že debata v Poslanecké sněmovně v tomto směru vždycky kulhá na jednu nohu. V situaci, kdy zde debatujeme o nových výdajích, tak se mluví o zlodějích. V situaci, kdy mluvíme o tom, že stát přijde o daňové příjmy, tak už se o zlodějích nemluví. Prostě nikdo z těch, kteří tady dnes mluvili o zlodějích, tak nevystoupil v době, kdy se tady prosazovala rovná daň, a nemluvil o tom, že jsou tady zloději, kteří okradou ostatní daňové poplatníky o peníze těch nejbohatších. A ti nejbohatší si je tedy nechali v tichosti, aniž by se mluvilo o zlodějích. To je přece totéž. Je úplně stejné riziko pro veřejné rozpočty, když snížíte daně tím nejbohatším, jako když navrhnete nějaké nové výdaje státního rozpočtu. Obojí má prostě dopady na bilanci státního rozpočtu.

A poslední poznámka se týká trendů. Tady se někde stala chyba, protože pan poslanec Nečas zde hovořil o tom, že České republice hrozí zhoršení ratingu. Někde se asi stala chyba, protože poslední tři roky jsme tady měli vládu, ve které byl pan Nečas ministrem. Byla to vláda, ve které hlavní odpovědnost nesla Občanská demokratická strana, a jak je tedy možné, že po třech letech této vlády hrozí České republice zhoršení ratingu! Já to nevím. Já bych se o tom ani neodvažoval hovořit takto na plénu Poslanecké sněmovny, aniž bych pro to měl nějaké vážné indicie. To téma tady otevřel pan poslanec Nečas a já nerozumím tomu, jak je možné, že po třech letech vlády ODS, kdy byl pan Nečas ministrem v důležitém resortu, tak nám hrozí, České republice, zhoršení ratingu. Asi se někde stala chyba.

A naposledy chci zopakovat to, co už jsem tady říkal několikrát. Nekřivděme této vládě, že navrhuje pro příští rok rozpočet s rekordním deficitem. Prostě není to pravda. Ten deficit bude nižší než deficit státního rozpočtu v roce 2009. Nejnižší schodek historicky jsme měli v roce 2007. Je to možná paradoxní, ale byl to státní rozpočet, pro který jsme tady v Poslanecké sněmovně hlasovali všichni tehdy, možná si na to vzpomenete, na podzim roku 2006 jsme tady v zásadě skoro všichni hlasovali pro státní rozpočet na rok 2007 prostě proto, že k výměně vlády došlo příliš pozdě, a hlasovali jsme pro návrh rozpočtu, který zpracovala ještě vláda Jiřího Paroubka a který jsem ještě připravoval já jako ministr financí. Ten rozpočet se ve vládě téměř nezměnil. Paradoxně v roce 2007 dopadly veřejné rozpočty nejlépe. Situace se zhoršila v roce 2008. Pak se ještě dále zhoršila v roce 2009, a pokud schválíme tento státní rozpočet, já doufám, že se deficit konečně stabilizuje a že se stabilizuje na nižší úrovni, než bude dosaženo v roce 2009. Takový byl vývoj veřejných rozpočtů v uplynulých třech letech. To není věc, kterou bych si vymyslel, to jsou reálná čísla, která koneckonců potvrzují veškeré veřejně dostupné údaje. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jednak chci říct, že když nás tady sociální demokracie vyzývá ke státotvornosti a ona sama se označuje za státotvornou ... (Výměna předsedajících, nastupuje pan místopředseda Kasal - vypnutí mikrofonu na několik vteřin.) ... která rozpočet podpoří - doufám, že jsem neřekl nic hrubého, to bych si vyčítal až do konce života. (Smích.) Možná by svou státotvornost ukázala nejlépe, kdyby stáhla své pozměňovací návrhy, které činí tento rozpočet pro ODS nepřijatelným.

Já jsem však chtěl říci něco jiného. Já jsem zde v rozpravě poukazoval na to, že návrhy, které jsou bilancovány proti mandatorním výdajům, zvyšují schodek, což je dle mého názoru proti zákonu o jednacím řádu, a jsou tudíž nehlasovatelné. Prosím tedy paní předsedající, abyste takovéto pozměňovací návrhy prohlásila -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Časy se mění, pane poslanče (směje se).

 

Poslanec Petr Pleva: Časy se mění. Tak prosím, pane předsedající, abyste takové návrhy prohlásil za nehlasovatelné a nenechal o nich hlasovat. Pokud byste tak neučinil, tak už dopředu vznáším námitku proti vašemu postupu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já myslím, že to bude správný postup. Nyní se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Petr Nečas. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP