(15.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl říci, že pan kolega Lhota mě skutečně dojal. Ten projev byl vyvážený, byl dramatický, byl tedy trochu o něčem jiném, ale přesto jsem z toho vyvodil pro sebe důsledky. Já stahuji svůj pozměňovací návrh na navýšení rozpočtu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o 3 miliony Kč. Děkuji vám, pane kolego. (Veselost. Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Faktická - pan poslanec Ploc. Faktická pan poslanec Votava.

 

Poslanec Pavel Ploc: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, aby tento státní rozpočet měl hladkou průchodnost, tak jsem se rozhodl stáhnout svůj pozměňovací návrh, a to v rámci školské kapitoly, kde se měly převést peníze z investic na údržbu. Tímto bych zároveň požádal ministryni školství, aby tuto situaci řešila, neboť naše sportoviště chátrají a potřebují nezbytnou investici. Jde i o bezpečnost našich dětí a všech sportovců. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Faktická - pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vidím, že diskuse okolo státního rozpočtu je velice vyhrocená a zájmem sociální demokracie je, aby státní rozpočet prošel. Proto bych chtěl vzít zpět své dva pozměňovací návrhy pod B12 a B13. Byly to návrhy, které měly získat prostředky pro hospodářsky slabé okresy a pro rozvoj Brdska. Já pevně věřím, že vláda bude hledat cesty, jak hospodářsky slabým okresům pomoci a jak i naplnit sliby minulé vlády, co se týká rozvoje Brdska a brdských obcí. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka pan poslanec Kováčik. Poté pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nic nestahuji. Ani kalhoty, když brod je ještě daleko. (Smích.) Ale k agitce, která tady zněla od pana kolegy Lhoty, bych chtěl přičinit dvě stručné poznámky. Nedávno tady byla debata o VÚMLu, velmi podnětná a plodná. a tady bylo vidět, že i CEVRO dokáže vyprodukovat docela schopné teoretiky.

Ale k tomu, co tady znělo. Já nebudu komentovat nic o snědeném krámu po dvaceti letech, vůbec o tom nechci mluvit. Snad bych jenom řekl, že bych prostřednictvím paní předsedající chtěl panu kolegovi Lhotovi poblahopřát k jeho včerejším narozeninám a současně mu udělit takovou přátelskou radu staršího. Jestliže slavím narozeniny, zpravidla druhý den bych neměl vystupovat za tímto mikrofonem. Děkuji. (Smích a potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická - pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych rád zareagoval na kolegu Exnera, který nám zde dojemně vylíčil, jak malý dluh nám tady zanechali a jak velký dluh jsme udělali my. Samozřejmě, má pravdu, že vnější zadlužení bylo skutečně menší. Ale jaký je ten vnitřní dluh! Kde je ta výborná dopravní infrastruktura? Kde jsou ty čističky odpadních vod? Kde je kanalizace v obcích? Kde jsou vodovody? Kde jsou další věci? To, co rozvinuté země v celé Evropě měly, to my jsme zde po roce 1989 budovali. To byl ten obrovský vnitřní dluh, který tady byl. Vy víte, že vždycky se čekalo na novoroční projev generálního tajemníka, a když řekl, že se bude zvyšovat životní úroveň, věděli jsme, že se budeme mít stejně, a když řekl, že udržíme životní úroveň, věděli jsme, že ta životní úroveň řádově poklesne. Tak jsme udržovali životní úroveň mnoho posledních let. Vzpomeňte a nevzpomínejte jen na levné bydlení. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní faktická pan poslanec Lhota.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Dámy a pánové, velmi si považuji, že se mi dostalo přání k narozeninám i na ctěné půdě této Sněmovny. Přiznávám se, slavil jsem. Dal jsem si dvě deci vína. (Smích.) Namísto bujarých oslav jsem se snažil skutečně svědomitě připravit na dnešní jednání. Namísto bujarých oslav.

Co se týká toho CEVRO, tady je to víceméně doloženo, považuji si do jisté míry - v uvozovkách - že v tuto chvíli, jak se zdá, jsem již prolustrován. Já jsem se s tím nikde nechlubil, skutečně CEVRO jsem dokončil. Nebyla to plzeňská škola. Byly to tři roky studia, poctivého studia. Teď jsem to dokončil, jsem prolustrován. A právě proto, že si velmi dobře pamatuji i ty doby minulé, já jsem začínal mezi dělníky normálně ve fabrice, někdy i třísměnný provoz, píchačky, a právě proto, že vím, jak bylo špatné, když lidi makali od rána do večera na základě špatného zadání jako soumaři pro nic, cesta nikam, právě proto se snažím vzdělávat. Totéž doporučuji panu Kováčikovi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Další faktická poznámka pana poslance Exnera následuje.

 

Poslanec Václav Exner: Jen krátce budu reagovat na pana poslance Plevu. Musím konstatovat, že za těch dvacet let by jistě tady už mnohé čističky a kanalizace byly. Připomenu, že česká vláda, už nová, slíbila čističky Evropské unii do roku 2010, a ptám se, kde jsou a budou. Pokud jde o údržbu železnice a silnic první a druhé třídy, zeptejte se teď ministra dopravy, jak to po dvaceti letech vašeho hospodaření vypadá.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Valouch, faktická poznámka na displeji - ano, je platná, pane poslanče Valouchu, máte slovo.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád vrátil vše tam, co má být. My dneska rozhodujeme o rozpočtu na příští rok. Já si myslím, že všichni občané čekají na to, jak se tato Sněmovna rozhodne a jaký schodek bude nebo nebude, co těmto lidem ve své podstatě my dáme a svěříme. Takže já bych nešel ani o deset let, o dvacet let, o patnáct let zpět. Nechme tyto věci, které jsou, někde jinde, a bavme se o rozpočtu pro rok, který nás čeká. Víme, že není jednoduchý. Víme, že ta otázka zadluženosti také není jednoduchá. Ale bavme se věcně o konkrétních věcech schvalování. Čili já bych rád, abychom se teď přestali zde předvádět, jestli někdo je takový, onaký, modrý, zelený, fialový, červený, to je úplně někde jinde. Bavme se o rozpočtu a uzavřeme diskusi k tomu, abychom už opravdu hlasovali. Protože lidé čekají na to, co je bude čekat v příštím roce, co budou nebo nebudou mít vyhlídky z hlediska ekonomiky, z hlediska zadluženosti, z hlediska toho, jak se tento stát bude celou další dobu, 365 dnů rozvíjet, co bude dělat a jak bude pracovat. Žádám od vás, ukončeme tu diskusi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Další faktická poznámka - pan poslanec Libý.

 

Poslanec Ladislav Libý: Dobrý den. Vážená paní předsedající, pane premiére, budu velmi stručný. Souhlasím s tím, co říkal předřečník, nicméně chtěl bych prostřednictvím vás, paní předsedající, apelovat na některé předřečníky, kupříkladu na pana kolegu Škromacha nebo Zaorálka, nechť se stále nezaštiťují určitými sociálními skupinami a nepředvádějí tady, jak se snaží pomoci těm nejchudším a těm prostým lidem. Tato jejich nezodpovědná politika, to si lidé musí uvědomit, vede k naprosté chudobě nejen těchto sociálních skupin, ale celé České republiky. Pojďme se vrátit k rozpočtu a já doufám, že rozpočet bude schválen v podobě, kterou předložila vláda. Protože každé navyšování deficitu by opravdu vedlo Českou republiku do velmi nebezpečného období a do velmi nebezpečného území. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Řádně přihlášený pan poslanec Bürgermeister. Vážený pane poslanče, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP