(Jednání pokračovalo ve 14.36 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání 66. schůze Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k projednávání přerušeného bodu 86, což je státní rozpočet na rok 2010 ve třetím čtení, požádám předsedu volební komise pana poslance Petra Tluchoře, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou.

Vážený pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Krásné dobré odpoledne, dámy a pánové, paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajných voleb. (Ze sálu se ozývá: Pšššt.) Děkuji pěkně, děkuji velmi za důstojné prostředí, které této informaci připravíte.


Bod 108

Nejprve dovolte, abych vás informoval o výsledku volby Kontrolní rady Grantové agentury, kde z pěti kandidátů nebyl zvolen nikdo. Jedná se o pouze jednokolovou volbu nebo jednokolové hlasování, a tím tedy tento bod končí. Nevím, jestli je zájem o čísla, o počty hlasů. Pohybují se mezi dvěma a patnácti hlasy pro jednotlivé navržené kandidáty.


Bod 160

Zápis o volbě člena Rady České televize. Zde bylo vydáno 174 hlasovacích lístků a ani jeden z navržených kandidátů nezískal nadpoloviční většinu. Pan René Pelán a Dobromil Dvořák postupují do druhého kola.


Bod 161

Zápis o volbě člena Rady Českého rozhlasu. I zde bylo vydáno 174 hlasovacích lístků. Pro paní Zdeňku Hůlovou byly odevzdány 44 hlasy a i ona postupuje do druhého kola.


Bod 106

Poslední informaci mám o volbě člena Nejvyššího kontrolního úřadu: Zde bylo vydáno stejných 174 hlasovacích lístků jako v předcházejících volbách. Pro pana Pavla Hrnčíře byly odevzdány 133 platné hlasy a byl tedy Pavel Hrnčíř zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu. Tímto mu blahopřeji, je-li přítomen. (Potlesk, zejména z pravé části jednací síně.)

Jen si dovolím připomenout, že funkce se zvolený člen ujme složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, nikoliv tedy okamžikem volby. Proto zatím nehrozí žádný střet zájmů.

Zároveň bych vás chtěl požádat, abychom se soustředili na druhá kola voleb. Předběžně jsme se bavili o 18. hodině večerní, kdy by proběhlo druhé kolo návrhu na volbu člena Rady České televize, kam postoupil pan Dobromil Dvořák a René Pelán, a jeden bod, který se týká Rady Českého rozhlasu, kde postoupila do druhého kola paní Zdeňka Hůlová. Doporučoval bych, abychom se této volbě věnovali dnes v 18 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, má někdo z vás námitky proti návrhu předsedy volební komise, a to aby se druhé kolo voleb člena Rady České televize a člena Rady Českého rozhlasu odehrávalo ještě dnes v 18 hodin? Není tomu tak. Takže v 18 hodin přerušíme projednávání příslušného bodu, kterým se v tu chvíli budeme zabývat, a proběhne druhé kolo těchto dvou voleb.

 

Tak, a vrátíme se k bodu

86.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
/sněmovní tisk 913/ - třetí čtení

Tento bod byl přerušen před polední přestávkou s tím, že do rozpravy jsou přihlášeni následující poslanci: s poznámkou faktickou pan poslanec Opálka a pan poslanec Škromach, s přihláškou řádnou poslanec Suchánek, Lhota, Bürgermeister a Bičík.

Táži se pana poslance Opálky, zdali si přeje přednést svoji faktickou poznámku. Ano. Pane poslanče Opálko, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já vím, že opožděná faktická poznámka po polední přestávce už nemá ten efekt, ale chtěl jsem jenom reagovat na vystoupení pana kolegy Doktora, který mě obvinil, že svým pozměňovacím návrhem prohlubuji deficit státního rozpočtu. Já chci říci, že tento pozměňovací návrh je vyrovnaný, že je to otázka priorit, že jsem už signalizoval ve své poznámce předešlé, že na příjmech bude 5 miliard převis z DPH, neboť nebyl schválen vlastně návrh na snížení DPH v hostinské činnosti. Takže věřím, že se s tím vláda a parlament, nebo lépe řečeno Poslanecká sněmovna vyrovná tak, aby ty případné výpadky byly doplněny.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP