(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Paroubkovi. Slova se ujme pan poslanec Michal Doktor, připraví se pan poslanec David Rath. Prosím, pane poslanče. máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Kolegyně a kolegové, chtěl bych reagovat na vystoupení pana poslance Zdeňka Škromacha. Veden křesťanskou povinností a opakováním si krátké věty "miluj bližního svého" bych mu chtěl prostřednictvím předsedajícího věnovat vysvětlení onoho kritizovaného deficitu, jímž plísnil mého kolegu pana poslance Nečase za to, že jako ministr práce a sociálních věcí nezvládl bilanci státního rozpočtu, resp. výdajové kapitoly důchody, státní rozpočet roku 2009.

Chtěl bych pana poslance Škromacha ujistit, že tento deficit, který byla nucena vláda, resp. ministr financí sedící po mé pravé ruce, neboli mi může naslouchat a případně vyslovit výtku, pakliže se mýlím a říkám nepravdu, způsobili poslanci této Poslanecké sněmovny - opakuji, poslanci této Poslanecké sněmovny, včetně vás, pane poslanče - při závěrečném hlasování o návrzích směřovaných k výdajové straně státního rozpočtu pro rok 2009 tím, že snížili plánované výdaje rozpočtu na rok 2009 o položku navrženou poslanci Poslanecké sněmovny. Částku zde uvedl jak pan ministr financí ve svém vystoupení, tak váš pan zpravodaj Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Doktorovi. Slova se ujme pan poslanec David Rath, připraví se pan poslanec Zdeněk Lhota. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že teď pan poslanec Šeich sedí a mlčí jak zařezaný a neodpověděl, v čem podniká, tak já ho znova vyzvu a připomenu to.

Víte, zatímco ti zdravotníci, lékaři, sestry, kteří buď pracují jako zaměstnanci, nebo třeba i podnikají, si musí na své živobytí tvrdě vydělat. Stejně tak ti učitelé, policisté, hasiči musí denně chodit do práce a skutečně pracovat. Stejně tak jako ty tisíce malých a středních podnikatelů, které si tady berete do úst neprávem. Oni všichni by měli vědět, v čem vy jste tak úspěšný podnikatel, pane poslanče a podnikateli! Vy jste totiž typická pijavice přisátá na veřejných penězích (hluk v sále, poslanci ODS bouchají do stolů), kdy podnikáte s veřejnými penězi, podnikáte s penězi obcí, Evropské unie, s dotacemi. Tam se v tomto pološeru -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, prostřednictvím předsedajícího oslovujeme ostatní poslance.

 

Poslanec David Rath: Dobře, omlouvám se. Prostřednictvím předsedajícího, se pohybujete v tomto pološeru veřejných dotací, využíváte svých kontaktů jako poslanec ke svému byznysu. To se nám to podniká, že, pane poslanče, když nám to erár platí! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kdyby samozřejmě sledoval kolega Rath, jak jsem ohlásil faktické poznámky, tak kolega Šeich se přihlásil také k faktické poznámce, pravděpodobně chce odpovědět.

Já tedy znovu zopakuji pro ty, kteří neposlouchají. Před řádně přihlášeným s přednostním právem místopředsedou Poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem bude hovořit nyní poslanec Zdeněk Lhota, poté David Šeich, Petr Pleva, Zdeněk Škromach a Petr Nečas. Pan poslanec Lhota má slovo. Prosím, pane kolego, můžete mluvit.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi zareagovat na předřečníka, když zde před chvilkou hovořil o tom, že východiskem je nekonečné povzbuzování poptávky. Řeč je o vás. Já bych vám tady rád věnoval osobně tisíc korun. Běžte do restaurace, povzbuďte tu poptávku. To je to A. Ale vy už neříkáte to B, že jednoho dne přijde den, kdy ta tisícikoruna bude muset být vrácena. Až to nastane, vás to bude trápit nejméně. Ti, kteří to nejvíc budou pociťovat, a ti, které to bude nejvíce bolet, budou právě ti sociálně slabí, sociálně potřební. O ty nám tady jde a na těch nám záleží.

Co se týká neustále opakované demagogické rétoriky o podříznutí daňových výnosů. je dobré vypichovat konkrétní určité položky. Ale ještě důležitější, co chci říci, je, že podnikatelé mají jedny z nejhorších podmínek v celé Evropě. Je potřeba to hodnotit celkově. A proč to tak je? Samozřejmě, mohou za to tři roky vaší vlády! Já připomínám rok 2006. A ještě více připomínám, že od roku 1998 - a teď to není nic proti vám, kolegové, fakt si mnohých vážím - od roku 1998 do roku 2006 zde vládla levice.

Pan premiér před chviličkou hovořil o tom, že dnešní rozpočet, který projednáváme, je výsledkem ukotvení určitých systémů, které byly ukotveny právě v těchto letech. Jestli my jsme tady v uplynulých třech letech něco dělali, tak jsme se snažili alespoň o minimální nápravy sto na sto. Co se dalo dělat v té situaci sto na sto? Dělali jsme, co jsme mohli, snažili jsme se. Víc asi nešlo. Za to se všem omlouvám, nicméně tento boj nevzdáváme a hlásím se do řádné diskuse. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se slova ujme k faktické poznámce David Šeich, připraví se Petr Pleva a další kolegy eviduji. Prosím ovšem Sněmovnu, abyste nechali každého řečníka řádně hovořit. Slova se ujme pan poslanec David Šeich a prosím o klid.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. K politické kultuře omluvy určitě patří. Pan ministr Janota si tímto omluvu zaslouží, protože rozpočet minulého roku, přestože tak nebyl navržen, skutečně převyšuje deficit navrženého tohoto roku a uvidíme, jaká bude realita.

A samozřejmě bych také očekával omluvu pana poslance, hejtmana a podnikatele ve zdravotnictví a sběratele drahého umění pana poslance Ratha. A abych to zjednodušil: nepodnikám v žádné oblasti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Slova se ujme pan poslanec Petr Pleva, připraví se Zdeněk Škromach, poté Petr Nečas, poté Pavel Kováčik. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych zareagovat na slova pana poslance Opálky, který zde říkal, že komunisté nepředkládali nikdy pozměňovací návrhy, které by nebyly fakticky vybilancovány ve státním rozpočtu. Já toto mohu potvrdit. KSČM se v tomto, alespoň v tomto ohledu vždy chovala korektně.

Nicméně mě zarazilo to, že řekl, že oni nehlasovali pro rozpočet v prvním čtení, necítí se tedy tímto hlasováním vázáni. Vážení přátelé, to je zákon. Jestliže se můžeme cítit vázáni jenom těmi zákony, pro které jsme hlasovali, pak si myslím, že se dostáváme opravdu někam na velké scestí. Co ti ostatní občané, kteří musejí dodržovat zákony a nemají možnost pro ně hlasovat? To je samozřejmě absurdní.

Také je absurdní, pokud byl v prvním čtení schválen rozpočet a dle zákona již se příjmy a výdaje nemohou měnit, aby zde byly předkládány pozměňovací návrhy, které fakticky mění rozpočet v prvním čtení, to znamená navyšují deficit, protože jsou předkládány proti mandatorním výdajům, které je potřeba zaplatit. Já jsem přesvědčen, že takovéto návrhy jsou nehlasovatelné a jako nehlasovatelné musí být také předsedajícím prohlášeny. Nelze o nich hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plevovi. Slova se ujme k faktické poznámce Zdeněk Škromach, připraví se Petr Nečas. Prosím, pane poslanče. Druhá faktická poznámka, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já myslím, že by bylo potřeba uklidnit situaci. Myslím, že tady jsou zodpovědní poslanci, obzvláště z bývalé vládní koalice. A připomenu drobné jejich rozhodnutí a zásah, kdy vláda, téměř už pod vodou, už téměř ani nedýchala, ale přesto vydala opatření, kterým rozhodla o navýšení platů sestřiček a zaměstnanců ve zdravotnictví. Ale - a to určitě vůbec nebyl populistický tah. Jenom zapomněla na jedno: poslat peníze. Ty nedoputovaly dodneška. (Potlesk poslanců ČSSD.)

A já bych docela ocenil i pana ministra Janotu, protože přistoupil k tomu racionálně a myslím, že konkrétně pokud jde o sociální služby, říkal jasně, a řekl to i pan premiér a díky mu, a já jsem rád, že ty peníze jsou. Ale není možné, aby to bylo stejně jako za ministra Nečase, který vedl válku s kraji, s obcemi a městy, s neziskovkami, kterým sliboval a říkal, choďte, referujte a jak na ofjeru, choďte na ministerstvo a žádejte a proste. Oni prostě musí mít jistotu, jistotu pro to, aby mohli poskytovat služby, aby mohli zaměstnávat desítky tisíc lidí, kteří ty služby poskytují. To není o žádných dávkách, to je o službách pro seniory, pro zdravotně postižené A tyto služby musí mít jistotu na příští rok, že ty peníze tam jsou.

A jestli pan ministr financí ty peníze má, a on říkal, že je má, a to je dobře, a to já jsem slyšel, to jsme slyšeli všichni, tak není problém, aby přesunul tedy v rámci opatření, které vláda může učinit, prostředky do položek, které, jak bylo řečeno, byly kráceny. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP