(10.30 hodin)

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, pokud tady pan poslanec Šeich hovořil za malé a střední podnikatele, tak je hodně mizerný advokát nebo zastánce této skupiny, protože když propaguje snížení platů zaměstnanců veřejného sektoru, kterých jsou stovky, tisíce, tedy zdravotníků, učitelů, policistů, vědců, tak nedělá nic jiného, než podporuje podříznutí koupěschopnosti obyvatel. Prostě kdo myslíte, pane poslanče, že pak bude chodit k těm malým a středním podnikatelům utrácet peníze? Vždyť to je klasický dominový efekt. To myslíte, že budou prosperovat a žít, když budou mít prázdné restaurace, prázdné obchody a jejich služby si nikdo nebude moct dovolit a nebude objednávat? Kdo myslíte, že bude tvořit jejich zákazníky? To jste skutečně tak naivní, že si myslíte, že je uživí, ty tisíce malých a středních podnikatelů, že je uživí milionáři, kteří běžně chodí nakupovat k rodině Bendlů hodinky za mnoho milionů do Pařížské ulice? Ty myslíte, že všichni uživí ty tisíce restauratérů, hoteliérů a dalších malých a středních podnikatelů? Ne, pane kolego! Jestli jste si nevšiml, tak tito lidé podnikají a žijí díky tomu, že právě k nim chodí lidé, kteří žijí z platů. Ti jim tvoří drtivou většinu jejich klientely.

Když tedy ty platy snížíte, tak vyvoláte dominový efekt a takzvaně ty, kterých se zastáváte, naženete jenom do ekonomických potíží a případně do bankrotu. Tomu se říká bankrotová spirála. A bojovat proti ní tím způsobem, že platy snížíme, je asi tak, jak jste bojovali proti deficitu tím, že jste podřízli daňové -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, váš čas pro faktickou poznámku vypršel. Slova se ujme k faktické poznámce stále pan poslanec Petr Nečas, poté pan poslanec Zdeněk Škromach. Přihlásil se k faktické poznámce David Šeich. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestože to tady řekl v průběhu druhého čtení i třetího čtení pan ministr financí z hlediska deficitu veřejných financí a toho, co se do něj započítává, tak přesto znovu a znovu pan poslanec Paroubek tady opakovaně nemluvil pravdu, když řekl, že jejich návrhy nemají vliv na deficit veřejných financí. Já tedy to zopakuji ještě jednou a hodně pomalu, aby to konečně pochopil už i pan poslanec Paroubek.

Jestliže navrhujete snížení mandatorních výdajů například na důchody na 337 miliard korun a výdaje na nemocenské na 23,6 miliard korun, tak bych tady očekával, že budete garantovat, že výdaje v těchto dvou oblastech nepřevýší v příštím roce právě tyto částky. Ale vy moc dobře víte, že tomu tak nebude, že naopak tato čísla budou překročena, jinými slovy, protože jsou to mandatorní výdaje, v každém případě ze státního rozpočtu budou muset být tyto částky dodány, tzn. dohromady 1,8 miliardy korun. O tuto 1,8 miliardy korun zvyšujete deficit veřejných financí. Zrovna tak návrh, aby výpadek příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury byl vykompenzován z dividend a výnosů z privatizace apod. Opět tady bylo opakovaně zdůrazněno, že to jsou takzvané jednorázové příjmy, čili podle metodiky ESA 95 nejsou započítávány do příjmů státního rozpočtu. A o těchto 5,1 miliardy korun se zvýší deficit veřejných financí. Dohromady jenom z těchto dvou návrhů je to zvýšení deficitu veřejných financí o 6,9 miliardy korun, jinými slovy téměř o dvě desetiny procenta HDP.

Prosím, přestaňte klamat českou veřejnost. Zvyšujete deficit veřejných financí, anebo tomu vůbec nerozumíte. Já si myslím, že kombinace obou je pravdivá. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stále jednáme o faktických poznámkách. Nyní pan poslanec Zdeněk Škromach. Prosím, pane poslanče, máte čas k faktické poznámce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, pan Nečas tady předvedl naprostou ignoranci. Já myslím, že to je skutečně odborník, který málem tuhle zemi přivedl rozpočtem na letošní rok do krachu, protože nebylo na vyplacení důchodů za listopad a za prosinec. Mě překvapuje drzost tohoto poslance, bývalého ministra, který málem tady vytvořil deficit a nedostatek peněz na důchody nerozumným snižováním sociálního pojištění a neschopností sestavit rozpočet, a on tady dneska chce poučovat! To přece není možné.

Jeho předchůdce, který tady hovořil, jasně dokazuje jednu věc. Přes Ministerstvo financí a přes vládu si ODS přes své lidi prosadila svůj rozpočet. Tomu rozumím. Ale páni kolegové a kolegyně z ODS, součástí Janotova balíčku byla taky tři usnesení, která vláda měla respektovat. Ona je nerespektovala a sociální demokracie pouze v rámci rozpočtu, a to je politické rozhodnutí, prosazuje své priority, které tato Poslanecká sněmovna schválila, které vláda nerespektovala. A já chápu, že vám ten rozpočet vyhovuje. Vždyť on je nakonec váš rozpočet! Vždyť jej připravovala ještě vaše vláda Mirka Topolánka! Pouze tato vláda jej dotáhla do konce. Vždyť vy jste tady ještě vládli.

A ten deficit, který je v letošním roce, by vás měl vést k tomu, že byste měli sedět, tiše poslouchat a schválit tento rozpočet, a ne tady předvádět takové extempore, které předvádíte! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Škromach. Slova se ujme k faktické poznámce David Šeich, připraví se Bohuslav Sobotka, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Já vnímám, že pan poslanec Rath je úspěšný podnikatel zejména v oblasti zdravotnictví a je také několikanásobný zaměstnanec - Poslanecké sněmovny, krajského úřadu - takže v podstatě vydělá v každé z těch skupin. Ale chci vás upozornit, že zatímco někteří si kupují drahé hodinky za své zdaněné peníze, tak někteří jsou sběratelé drahého umění a za krajské. To je problém vás, sociálních demokratů, že neutrácíte ze svého. (Tleskají poslanci napravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec David Šeich. Slova se ujme k faktické poznámce pan poslanec Bohuslav Sobotka, připraví se Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych chtěl požádat prostřednictvím předsedajícího pana poslance Šeicha z ODS, aby se omluvil ministrovi financí Janotovi, protože on tady označil jím předkládaný návrh rozpočtu za nejvíce deficitní rozpočet v historii. No to přece není pravda! Pan poslanec Šeich z ODS, pan poslanec Nečas z ODS prosadili na letošní rok rozpočet, který skončí mnohem vyšším deficitem než ten, který nyní schvalujeme. Já jsem rád, že ten návrh rozpočtu, který schvalujeme a pro který sociální demokracie bude hlasovat, má nižší schodek než deficit rozpočtu v roce 2009, který tady prosadila Občanská demokratická strana.

Čili pane poslanče Šeichu, prostřednictvím pana předsedajícího, omluvte se panu ministrovi Janotovi za své lživé tvrzení, které jste zde uvedl.

A jenom jeden drobný dotaz, opět prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Šeicha z ODS. Jestliže zde zastupujete malé a střední podnikatele, mohl byste Poslaneckou sněmovnu informovat o tom, v čem jste podnikal či podnikáte? Zdali zde náhodou není střet zájmů? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi. K faktické poznámce pan poslanec Miroslav Opálka. Připraví se k faktické poznámce pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych rád zareagoval na tu problematiku zvyšování mandatorních výdajů, skryté zvyšování. Chci říci, že klub KSČM se nikdy neuchýlil k nějakým populistickým návrhům a netuneloval takzvaně mandatorní výdaje. Můžete si to i v minulosti ověřit v našich pozměňovacích návrzích.

Ale já bych chtěl podotknout, že mantinely pro tento rozpočet jste si v prvním čtení schválili vy všichni. Klub KSČM se necítí vázán tímto prvním čtením, protože pro něj nehlasoval. A taky nehlasoval pro rozpočty předchozí, které vytvořily tak obrovské deficity. Takže pokud budeme donuceni a neprojdou naše návrhy, budeme hlasovat i pro ty, které zbudou, protože jinak asi občanům nebude možno pomoci. A pak si pomůže, věřím, vláda a Sněmovna tím, že zapojí do rozpočtu i přebytek z DPH z hostinské činnosti a vykryje ty problémy, které vzniknou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Slova se ujme pan poslanec Paroubek. Připraví se pan poslanec Doktor, poté pan poslanec David Rath, poté pan poslanec Zdeněk Lhota a poté pan poslanec Petr Pleva. To jsou faktické poznámky. Zatím jsme se nedostali k řádné diskusi, kterou předpokládám. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já musím reagovat, prostřednictvím předsedajícího, dámy a pánové, na vystoupení pana poslance Nečase. Já bych charakterizoval to jeho vystoupení jako vcelku únavnou dezinterpretaci mých slov. Já jsem, pane poslanče, prostřednictvím předsedajícího, hovořil o dodržení schodku 162,7 miliardy korun. Ty naše návrhy jsou tak podány, aby to bylo možné. Takže neposouvejte prosím ty věci do jiné roviny, než do které jsem je posunul já.

A upřímně, dělat tady chytrého jako představitel strany, která dovedla tenhle stát k rekordnímu schodku státního rozpočtu za tento rok ve výši někde mezi 200 až 220 miliardami korun... No já být na vašem místě, tak bych házel áčka do té doby, než mě z té Poslanecké sněmovny vyhodí. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP