(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tady dalšího písemně přihlášeného do rozpravy a to je pan poslanec David Šeich.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych kromě dojmu z předešlého projevu, že se účastníme projednání státního rozpočtu Kuby, také na počátku oznámil střet zájmů, protože jak novináři spravedlivě upozorňovali, v poslední době se stává zvykem v Poslanecké sněmovně střet zájmů neoznamovat. Čili jsem předsedou Unie malých a středních podniků, a proto možná budu chvílemi mluvit také za malé a střední podnikatele, budu možná také chvílemi mluvit za drobné živnostníky a drobné řemeslníky a budu také možná chvílemi mluvit za jejich zaměstnance.

Mému mládí určitě nepřísluší, abych mentoroval ctihodné členy této Poslanecké sněmovny, ale myslím si, že prosbu si dovolit mohu. A to je prosba, abychom sebrali poslední zbytky zdravého rozumu a soudnosti a pokusili se nepřijmout jediný pozměňovací návrh navržený v této Poslanecké sněmovně. Jsme před schvalováním státního rozpočtu s rekordním schodkem v historii ČR 168 mld. korun a jsme také v situaci, kdy nás Evropská komise vyzývá, abychom do roka snížili alespoň o 1 % deficit státního rozpočtu, pokud nemáme být podrobeni sankcím ze strany Evropské komise a pokud se nemáme dostat do vážných finančních problémů. Přesto zejména sociální demokracie a komunisté navrhují věci, které cupují státní rozpočet, cupují dohodu politických stran o Janotově balíčku a dostávají nás do definitivní ruské rozpočtové rulety.

Jsme také v situaci, kdy sociální demokracie je připravena rozdávat. A věřte tomu, že na naší straně není problém ve vůli. I občanští demokraté mají vůli rozdávat potřebným. I já sám bych rád přispěl zemědělcům. Jsem zvolen za Jihomoravský kraj. Poslanci zvolení za Jihomoravský kraj vědí, že je v něm řada zemědělců a že pomoc potřebují. I já bych chtěl podpořit důchodce, protože vím, že si senioři naši úctu zaslouží a že naši podporu potřebují. I já bych vnímal potřebu sociálních služeb, kterou ostatně deklaroval pan premiér a ministr financí, že jsou připraveni řešit podporu větší míry financování sociálních služeb. I já bych uvítal podporu malých obcí. Problém je, dámy a pánové, sociální demokraté, komunisté, v některých případech i lidovci, že nerozdáváte ze svého! Rozdáváte ze státního, kde prostě není.

Proto v této chvíli činím výzvu a také za sebe veřejný příslib, že jsem ochoten ze svého, a v tom je velký rozdíl, ze svého vlastního platu podpořit jednoho potřebného z každé navrhované sociální skupiny, kterou tu navrhujete podpořit, pokud se k tomu připojí alespoň jediný poslanec sociální demokracie. Mohou to být zejména předkladatelé těch úžasných návrhů, kteří nemají žádný problém rozdělovat z cizího. Může to být pan poslanec Škromach, který ostatně má sázky rád. Může to být nepochybně pan poslanec s velmi špatnou pamětí, u kterého ovšem ti, kterým by tento slib učinil, mají velký problém, že by do druhé dne na své hloupé sliby z dneška zapomněl a nic by nedostali. Může to být samozřejmě pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Sobotka, který je také jedním z velmi nezodpovědných předkladatelů těchto návrhů a který je velmi šetrný člověk: dokázal sám velmi naspořit ve svém soukromí a určitě by se mohl podělit o své úspory s potřebnými.

Problém je, že rozdáváte z cizího. Rozdáváte ze státního, kde navíc v této chvíli není. A proto se nemohu zbavit dojmu, že sociální demokracie poté, co došly vlastní prostředky na volební kampaň a všechny peníze na volební kampaň utratila, se snaží vést další volební kampaň za státní. Prostě neveďte volební kampaň za státní těmi návrhy podpory nejrůznějším skupinám, protože tyto peníze nejsou vaše a musíte je nejprve někomu z lidí, někomu z občanů v ČR vzít, abyste je mohli někomu jinému navrhnout přerozdělit. Veďte prosím volební kampaň, i když vím, že dnes už prostředků mnoho není, veďte ji prosím za své a neveďte ji za státní! Nemám žádný problém s rozdělováním ze Šeichova, Škromachova, Paroubkova či Sobotkova, ale mám velký problém s rozdělováním ze státního, kde navíc v této chvíli nic není.

Slyšel jsem také projev pana předsedy vlády a předpokládám, že zazní možná ještě upřesnění, jestli je tato vláda připravena do jisté míry spojit důvěru, a pokud tento rozpočet a pseudodohoda o Janotově balíčku bude rozcupována a návrh, se kterým úřednická vláda šla do Poslanecké sněmovny, bude rozcupován, a nic z něj nezůstane, pozměňovacími návrhy poslanců, jestli pan premiér je připraven také podat demisi a spojit důvěru vlády se stejnou podobou státního rozpočtu, která nedozná žádných zásadních změn.

Považuji za automatické, ačkoliv to nezaznělo, že také pan ministr Janota, který mediálně velmi spojuje svůj osud s tzv. balíčkem, který dokonce nese jeho jméno, a který spojil svůj osud s tímto státním rozpočtem, pokud bude rozcupován státní rozpočet a nic z něj nezůstane, že již na této schůzi je připraven odstoupit a dát svou funkci k dispozici, pokud neprojde jím navržený návrh státního rozpočtu.

Za sebe na poslaneckém klubu ODS budu navrhovat - a limity ODS jsou myslím jasné. Je přece jasné a občanští demokraté to deklarovali, že jsme připraveni podpořit beze změny návrh úřednické vlády, že jsme připraveni, byť šílený, deficitní 168miliardový rozpočet podpořit, že jsme připraveni plně podpořit Fischerovu vládu, návrh ministra Janoty na celý rozpočet v takové podobě, jak jej vláda předložila, možná s nějakými drobnými kosmetickými úpravami, ale ne úpravami zásadními. Jsou přece jasné meze a limity občanských demokratů, že jsme připraveni podpořit návrh rozpočtu, nedopustit rozpočtové provizorium. Na druhou stranu budu silně prosazovat, a věřím, že takový názor získá většinu, aby jediný hlas občanských demokratů nešel na rozpočet, který jde proti našim programovým zásadám, který buďto zvyšuje deficit státního rozpočtu, nebo v něm nechává z politických dohod stran pouze zvyšování daní. Budu propagovat, aby jediný hlas občanských demokratů nepřišel pro rozpočet, který nerespektuje dohodu politických stran, nic z něj nezůstává, je cupován na kousky a dohoda politických stran je jen hloupým slibem ze včerejška. A budu prosazovat, aby jediný hlas občanských demokratů nepřišel pro rozpočet, který jde proti našemu přesvědčení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to byl pan poslanec David Šeich. Nyní se s přednostním právem přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, takže jsem na chvíli od něj převzal řízení. Dal přednost k faktické poznámce Davida Ratha. (O slovo se hlásí více řečníků najednou. Posl. Nečas upozorňuje, že se přihlásil elektronicky.) Moment! Slova se ujme pana poslanec David Rath k faktické poznámce. (Diskuse mimo mikrofon, komu má být uděleno slovo.) Vážené paní kolegyně, páni kolegové, docela jednoduše řečeno, přestože se přihlásil s přednostním právem místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, který má samozřejmě přednostní právo, tomu jsem chtěl udělit slovo, on dal přednost faktickým poznámkám. To znamená bude mluvit pan poslanec David Rath, Petr Nečas a Zdeněk Škromach. Další přednostní přihláška před ostatními předsedy klubu KDU-ČSL Cyrila Svobody je také možná, samozřejmě, ale až po vyčerpání faktických poznámek a přednostního práva místopředsedy Poslanecké sněmovny. Jestli mě chcete poučovat o jednacím řádu, můžeme o tom hovořit, ale na jiném programu této schůze.

Slova se ujme pan poslanec David Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo. **
Přihlásit/registrovat se do ISP