(10.10 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Stále chci doufat, že česká ekonomika v příštím roce poroste. Nicméně je nutné být připraven i na horší scénáře světového vývoje a jejich dopady na českou ekonomiku. Proto je dobře, že například šrotovné je v tuto chvíli schváleno zákonem a stačí jenom nařízení vlády, aby bylo např. v průběhu příštího roku uplatněno. Je to samozřejmě opatření velmi dílčí a s omezeným dopadem. Je to však opatření připravené k okamžitému použití. Myslím, že naši oponenti berou tuto věc příliš politicky, prestižně. Měli by se v téhle souvislosti podívat na zkušenost sousedních zemí, Slovenska, Německa.

Bude nutné hledat celou řadu dílčích opatření pro boj s hospodářskou krizí. Žádné jednoduché a velké řešení problémů pochopitelně neexistuje. Nicméně sérií dílčích řešení můžeme dosáhnout toho, že zmírníme dopady dalšího pokračování krize v České republice, a až dojde ke skutečnému oživení světové a evropské ekonomiky, bude česká ekonomika schopna využít příležitostí, protože základní kapacity zůstanou zachovány a česká společnost bude sociálně soudržná a nebude narušen sociální smír. Právě tento růst po hospodářské krizi umožní vrátit Českou republiku na orbitální dráhu dohánění vyspělé Evropy.

Schválení státního rozpočtu na rok 2010 je prvním malým krokem na cestě k obratu v nepříznivém vývoji české ekonomiky. Bude třeba desítky dalších kroků k napravení omylů vlády pánů Topolánka a Kalouska a k překonání světové finanční a hospodářské krize. Jsme připraveni učinit jak ten první krok, tak i ty kroky další.

Pravicová média a také ODS i její odnož TOP 09 v posledních dnech hovoří o třech obecně známých rozpočtových změnách navržených klubem sociální demokracie jako o něčem, co

1. rozbíjí již prý uzavřené dohody,

2. hrozí narušit výši již jednou odhlasovaného schodku státního rozpočtu,

3. působí nenapravitelné odčerpání 5 miliard Kč finančních zdrojů ze Státního fondu dopravní infrastruktury,

4. představuje prý obrovský zásah do struktury výdajů státního rozpočtu.

Mohu říci, že všechny tyto obavy jsou liché.

Tak za prvé, žádné politické dohody nebyly uzavřeny. To dokazují výroky pana Topolánka, předsedy ODS, z doby, kdy se vyjednávalo o tzv. balíčku. Mám-li výroky pana Topolánka z té doby shrnout, které byly veřejně publikovány a jsou dostupné, tak asi takto: Žádné dohody nebyly uzavřeny. O dohodách, k nimž prý přistoupila sociální demokracie, hovoří jen ti představitelé ODS, kteří u jednání nebyli. A ostatně o záležitostech takovéhoto významu, alespoň v demokratické politické straně, a tou sociální demokracie je, nerozhoduje pouze předseda, ale celé vedení strany. A to žádnou dohodu neprojednávalo.

Za druhé, schodek státního rozpočtu nebude zvýšen, bude dodržen na úrovni necelých 163 miliard korun.

A za další tedy, následným rozhodnutím vlády může dojít k doplnění příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury o 5 miliard korun z výnosů, ze zisků a dividend z firem státu či firem se státní účastí. Především se jedná o dividendy např. z ČEZu. Tedy rozhodně nehrozí omezení výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury.

Strašme se opravdu jenom pravdou. Koneckonců pan ministr financí zde naznačil některé další finanční zdroje, kde pak vláda v rámci svých rozpočtových pravomocí může udělat příslušné přesuny na jedné ze svých prvních schůzí v příštím roce.

Je ale pravda, že by mě samotného zajímalo, kolik vlastně bude z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2010 vyčerpáno na již fakticky ukončené akce, zkrátka na akce, kde už bylo prostavěno. Respektive kolik peněz reálně zbude na skutečnou výstavbu provedenou Státním fondem dopravní infrastruktury v roce 2010. Jistě o tom budeme hovořit při následném projednávání rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok.

Za čtvrté, je zajímavé také slyšet, jak mocně hovoří o rozhazování peněz v souvislosti se mzdami veřejných zaměstnanců právě ODS a TOP 09, které v tomto roce zemi dovedly, částečně ještě v případě představitelů dnešní TOP 09 v jiném dresu v Topolánkově a Kalouskově vládě, k obřímu schodku letošního státního rozpočtu 200 až 220 miliard korun. A za poslední dva roky 2008 a 2009, rok 2009 ještě neskončil, předvedly nárůst státního dluhu o cca 300 miliard korun. Zkrátka nejlepší ministr financí světa to nějak nezvládl. Odhaduje se dále, že stát přišel jen tzv. daňovou reformou zavedenou k 1. lednu 2008 za běžný rok v daňových příjmech o 80 miliard korun. Bývalá vláda se vcelku bezskrupulózně zabývala výdajovými položkami s velkými negativními dopady na státní rozpočet. Tam šetřit nehodlala. Ekologické škody za 110 miliard korun, přičemž v informovaných pražských podnikatelských kruzích se hovoří, že tyto škody by bylo možné řešit za polovinu této částky. Jen tak mimochodem ale je v nedávných dnech podpořil v rámci těch původních představ zhruba 110 miliard korun také nový předseda strany TOP pan Schwarzenberg. Opt-outy v důchodovém zabezpečení, které generují perspektivně další zátěže výdajů státního rozpočtu tak jako na sousedním Slovensku. V roce 2008 polovina schodku státního rozpočtu Slovenska byla generována právě opt-outy. A mohl bych pokračovat.

Teď je ovšem na veřejných zaměstnancích potřeba podle pánů z TOP 09 a ODS šetřit, a také na klientech ústavů sociální péče krajů a obcí a celém sektoru sociální péče, spravovaném také neziskovým sektorem. Tam by peníze stačily, jen tak mimochodem, do poloviny příštího roku. A konečně chceme z nejhoršího pomoci také zemědělcům. Pánové poslanci Sobotka, Škromach a Skopal vás na minulé schůzi, nebo na schůzi Poslanecké sněmovny před týdnem, kdy bylo druhé čtení rozpočtu, podrobně seznámili s návrhy sociální demokracie na úpravu státního rozpočtu. Jde nám o posílení výdajů v zemědělství o 1,5 miliardy korun, o 7 miliard korun na dorovnání mezd veřejných zaměstnanců v zásadě na úroveň roku 2008, o 3 miliardy korun na posílení výdajů v oblasti sociálních služeb.

Chtěl bych také připomenout, že když jsme projednávali Janotův balíček v září, nebo takzvaný Janotův balíček v září, vyzvala většina členů Poslanecké sněmovny vládu, aby v zásadě pro tyto změny nalezla potřebné finanční zdroje. Nic se nestalo. Proto přicházíme s těmito návrhy.

Dámy a pánové, jsem přesvědčen, že výsledkem dnešního jednání Poslanecké sněmovny bude přijetí státního rozpočtu na příští rok. Rozpočtu pravdivého a spravedlivého pro občany a v každém případě dobrého pro republiku. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP