Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. prosince 2009 v 9.02 hodin
Přítomno: 191 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení kolegové, členové vlády, dovolte mi zahájit další jednací den 66. schůze a popřát vám dobré ráno.

Nejdřív vás poprosím, abyste se přihlásili kartami. Sdělím, vám, že pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 6, pan poslanec Vojíř má náhradní kartu číslo 18.

Nejdřív začneme sdělením omluv. Máme tu tedy omluvy na středu 9. prosince. Omlouvá se, v zahraničí je pan poslanec Walter Bartoš. Mám tady omluvu poslance Kosty Dimitrova. Pan poslanec Walter Bartoš to bere zpět, už se vrátil ze zahraniční cesty. Pak je tady poslanec Kosta Dimitrov. Pak je tady Eva Dundáčková od 16. hodiny, na zahraniční cestu vyrazí, jestli to správně chápu. Paní poslankyně Monika Hašková ze zdravotních důvodů. Ze zdravotních důvodů se omlouvá Zdeněk Jičínský, ze zdravotních důvodů také Jan Klas, Václav Klučka, Tomáš Kvapil. V zahraničí by měla být ještě paní místopředsedkyně Miroslava Němcová. Ze zdravotních důvodů se omlouvá Petr Pleva, ale vidím ho tady. Takže to neplatí, ta omluva? Neplatí. Pak tady je omluva Josefa Smýkala - je také tady, tak to taky neplatí. A paní poslankyně Hana Šedivá, to je asi až odpoledne ta zahraniční cesta, tak po 16. hodině, takže prozatím neplatí.

A teď tady mám členy vlády. Omlouvá se Michael Kocáb, omlouvá se ministr Jan Kohout, Daniela Kovářová. Martin Pecina, toho jsem tady ale viděl. No ale je tady uveden.

Pan poslanec Gandalovič má náhradní kartu číslo 21, pan poslanec Pospíšil náhradní kartu číslo 19.

Takže opakuji, že zde je uveden tedy ministr Pecina, který se omlouvá z dnešního jednání. A také se omlouvá ministr Vladimír Tošovský, ale až od 13. hodiny, takže prozatím dopoledne tady bude. Doufám, že to takhle je všechno. (V sále je velmi hlučná atmosféra.)

Všichni asi dobře víte, že na dnešní schůzi máme pevně zařazené body, budou to body 86, 11, 55, 162, 163, 56, 89 a 46, a připomínám, že jsme rozhodli, že odpolední jednání pak zahájíme bodem 49. A ještě jednu věc bych rád připomněl. Na 12. hodinu jsme zařadili blok voleb, takže připomínám, že volby 104, 105, 106, 107, 108 a body 160 a 161 jsou zařazeny na 12. hodinu. Tak to pro pořádek.

Teď tady mám přihlášky na návrhy na změnu schváleného pořadu. Prosím vás, mám tady už teď dvě písemné přihlášky, pana poslance Vladimíra Koníčka a pana poslance Kalouska, hlásí se pan poslanec Šplíchal. Tak vás budu postupně vyvolávat. Nejdřív tedy pan poslanec Vladimír Koníček, který tady měl písemnou přihlášku jako první.

Prosím o klid, abychom slyšeli ty návrhy.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, včera jste zařadili na pořad jednání bod Současná situace v Nejvyšším kontrolním úřadu. Já bych vás chtěl požádat o pevné zařazení tohoto bodu na pátek po bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Byla by to nějaká informace, ano?

Prosím pana poslance Kalouska, který tady dal taky písemnou přihlášku na změnu pořadu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, ať již dopadne hlasování o státním rozpočtu jakkoliv, je nepochybné, že se bude muset uskrovnit celá řada institucí i jednotlivců. V takovém případě je možná nevhodné a někdo by mohl snad říci i arogantní neprojednávat na stejném jednání Sněmovny návrh zákona, který navrhuje snížit příspěvky politickým stranám. Řada z nás velmi ráda opakuje, že chceme-li šetřit, měli bychom šetřit především sami u sebe. Tento návrh zákona je ideální příležitostí tato slova proměnit v čin.

Dovolím si proto zdvořile požádat, aby bod 54, sněmovní tisk 922, návrh zákona, který se týká snížení státního příspěvku politickým stranám, byl zařazen na pátek jako pevný bod po bloku třetích čtení. Bude-li přijat návrh pana poslance Koníčka, tedy jako druhý bod. Nebude-li přijat návrh pana poslance Koníčka, tedy jako bod první.

Myslím, že při dobré vůli nás to první čtení zdrží minimálně a vyšleme zcela jasný signál, že chceme-li, aby šetřili všichni, kteří například dnes stojí před budovou Poslanecké sněmovny, jsou politické strany samy na sobě připraveny šetřit také.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal pana poslance Karla Šplíchala. (Hluk v sále neutichá.)

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, dovolte, abych navrhl stažení bodu zákon o podpoře sportu, tisk 756, z jednání Poslanecké sněmovny. Měl to být bod tři na dnešním odpoledním jednání. Ve výborech bylo jednání o tomto zákonu přerušeno, takže bychom pokračovali při příštím -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A je to bod 56? Je to bod 56, takže stažení bodu 56. Dobře.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Je to sněmovní tisk 756.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A ten bod to je?

 

Poslanec Karel Šplíchal: Třetí bod to je.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Třetí bod dnešního jednání. A stažení tedy. (Dohadování o čísle bodu.) Třetí bod to není, jde o to, najít, který bod to je. Jedenáct. Děkuji. Takže dnešního jednání jedenáctý bod.

Teď se hlásil pan poslanec Plachý. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP