(11.40 hodin)
(pokračuje Laudát)

Když si ho nebude stavět, nebude práce. V tom je ten zásadní rozdíl. Vy totiž chcete rozdávat a držet společnost na jakési poměrně nízké úrovni. Já si myslím, že cílem by spíše mělo být, aby se co nejvíce lidí vytáhlo nahoru, aby co nejvíce lidí mělo nějaké standardní živobytí a slušnou životní úroveň. A pomoci jenom skutečně těm, kteří tu pomoc potřebují. V tom se docela zásadně budeme lišit zřejmě vždycky.

Pokud je na světě nejhorší finančník Miroslav Kalousek, pak je mně záhadou, proč, myslím že jedno volební období, seděl s vámi ve vládě, na kterou tak vzpomínáte, že vy jste dělali dobrou finanční a hospodářskou politiku. To je mně záhadou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec František Laudát. Nyní dvě faktické poznámky. Pan poslanec Sobotka, pan poslanec Benda.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl požádat pana poslance Laudáta, který byl sem zvolen za Občanskou demokratickou stranu, aby už nikdy tady nehovořil o tom, že někdo někomu komplikuje pořízení bydlení.

Byla to ODS, která prosadila od 1. ledna roku 2008 zvýšení daně z přidané hodnoty na nové byty a domy z 5 na 9 procent. Vždyť to byla vaše vláda, která zdražila bydlení všem lidem, kteří poctivě pracují na to, aby si nashromáždili potřebné finanční prostředky. Jak vy tady můžete hovořit! Vy, který jste hlasoval pro zvýšení DPH na bydlení, vy tady chcete vyčítat sociální demokracii, že chce někomu komplikovat tuto záležitost! Přece pan poslanec Laudát na něco takového nemá právo. Nikdo z poslanců ODS na nic takového nemá právo, protože všichni poslanci ODS hlasovali pro zvýšení DPH na bydlení od 1. ledna 2008 z 5 na 9 procent. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní vystoupí pan poslanec Benda. Poté pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, já vůbec nechci vstupovat do této věcné diskuse, ale chci poprosit jménem pana předsedajícího pana poslance Paroubka, aby nechal svých zbytečných urážek v této sněmovně. Myslím, že říkat o někom poslanec "já nevím, jak se jmenuje" svědčí jenom o tom, že neposloucháte, protože předsedající u každého poslance předtím, než vystoupí, čte jeho jméno. Je to zbytečné, urážlivé. Vnášíte sem tyto moresy. A já vás prosím, abyste je sem nevnášel. Nejsou důstojné této sněmovny. Děkuji. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prostřednictvím předsedajícího. Nyní pan poslanec Laudát, potom pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, nebudu zdržovat, jenom chci podotknout, že já jsem nebyl ten, kdo podepsal takové přístupové dohody, že původně, pokud bychom se chtěli jimi řídit, nebude to 9, ale 19 nebo 18.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní pan poslanec Jiří Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, myslím, že bych tady mohl hovořit o kvalifikovanosti pana poslance Bendy prostřednictvím předsedajícího. Nebudu to činit, budu to činit v jiném bodě.

Pane poslanče, já si ale představuji urážky úplně jinak. Kdybyste znal Feydeaua, jako že myslím, že budete druhý nedotčený v tomto sále, kdo to neví, po vašem kolegovi "já nevím, jak se jmenuje", tak byste věděl, že je to klasika divadelní. To není nic urážlivého.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, myslím si, že se tady ukazuje, kdo má argumenty a kdo má jenom nadávky, pokřik a ukazování na populismus. Myslím, že pokud by někdo myslel, že chce vést věcnou debatu, měl by respektovat to, že holt máme jiné názory na to, jak věci řešit. A nejsou lepší a horší návrhy, jsou jenom jiné návrhy.

Proto mě docela překvapila plamenná řeč paní ministryně, která zastupovala pana ministra práce a sociálních věcí, protože ona ukázala svoji absolutní intoleranci k názorům jiných. Rozumím tomu, že má svoji představu světa. Její představa světa je zřejmě jiná, protože ať už jako ministryně, tak stejně asi žije v jiných poměrech než běžný zaměstnanec, který pracuje za průměrný a většinou podprůměrný výdělek nebo případně žije z průměrného nebo podprůměrného důchodu. Já rozumím tomu, že prezentovala stanovisko, zda vláda souhlasí, nebo ne, ale od ministryně spravedlnosti, a to zdůrazňuji, bych neočekával vyjádření typu, že někdo, některá generace, doplácí na jinou. Je to typický příklad toho, jak se vyvolává mezigenerační nenávist. A můžeme v tom pokračovat. Pak se ale ptejme, čím to skončí. Je pravda, že to není jenom o důchodech. Je to o mezigeneračních vztazích. A brát si jako rukojmí vnuky, vnučky a děti... Je to dojemné, obzvláště v situaci, která tady je prezentována tímto způsobem.

Nemá smysl rozebírat některé, řekněme, invektivy, které tady zazněly. Ale znovu chci zdůraznit: Když nemám argumenty, hovořím o populismu. Populismus je každé zvýšení. Tak potom, vážené dámy a pánové, co bylo takové poslední vydechnutí, než se potopila minulá vláda?

A tady chci zdůraznit, že nepadla ani díky Paroubkovi, ani díky sociální demokracii, byť jsme se o to přičinili, ale padla díky své vlastní hlouposti a neschopnosti udržet vládu. To se sociální demokracii celá dvě minulá volební období nestalo. Ale samozřejmě vláda, která stála na nakoupených přeběhlících, nemohla jinak dopadnout než tak, jak dopadla Topolánkova vláda. A jestliže někdo nese odpovědnost za to, že tato vláda padla, je to jenom Mirek Topolánek a jeho kolegové z jeho vlády. Nedokázali si vládu udržet. Opozice nemá žádnou povinnost, aby se starala o to, aby vláda existovala. Naopak. Svatým právem každé opozice - a můžeme poukázat na vystoupení a výroky poslanců ODS v minulém volebním období, kteří velmi nevybíravě útočili na vládu a využívali každé příležitosti, jak tuto vládu sundat. Nepovedlo se jim to díky tomu, že sociální demokracie umí vládnout. Na rozdíl od těch ostatních, kteří to nedokázali. Ale to je minulost.

Tato vláda, než udělala poslední nádech, než se potopila, schválila navýšení platů ve zdravotnictví. Fajn. Uprostřed roku, rozpočtového roku, bez korun. A vy nás tady chcete školit z toho, jestli na to jsou nebo nejsou peníze? Vždyť vás to nikdy nezajímalo! Když jste potřebovali, byli jste populističtí. Poslední třinácté, čtrnácté platy v plné výši 100 procent pro státní a veřejnou správu se vyplácely myslím v roce 1996, za Klausovy vlády, tedy pravicové vlády ODS and company. A shodou okolností čistě možná náhodnou to byl rok, kdy byly volby jak v létě, tak na podzim. Ale můžeme říkat populismus, nepopulismus. Všechno, co bude jiný názor, je samozřejmě populismus těch druhých, protože na tom získávají podporu.

Myslím, že pokud tady chce někdo někoho seriózně hodnotit, pak má jasně říkat: Vy sice, sociální demokraté, máte jiný názor, my máme ale jiný. Vy si myslíte, že prioritou jsou rodiny s dětmi, důchodci, zdravotně postižení, zaměstnanci, pro nás jsou prioritou ta dvě tři procenta nejbohatších. A každý to vyjadřujeme svými dárečky, které tady řekl, několikrát to tady bylo použito, i pan poslanec... A popravdě řečeno, také si nepamatuji všechny kolegy a kolegyně poslance jménem, ale tohoto si pamatuji. Jmenoval se Šeich (vysloveno Šajch). Hovořil o dárečcích. Já nevím, jak bych nazval 100 mld. korun ušetřených na přímých daních díky opatřením, která provedla minulá Topolánkova, Nečasova a Kalouskova vláda. To asi byla taková drobnost. Možná že za to mají o jeden bazén víc, možná si koupili dražší auto, mají větší dům, ale stejně toho víc nesnědí. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP