(9.10 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já vás musím upozornit, že ten bod jenom navrhujete. Tak jenom zdůvodnění prosím.

 

Poslanec Lubomír Suk: To je odůvodnění, pane předsedo.

A nejen to. Ti zaměstnanci propuštění rozšíří řady těch, o které se bude muset postarat stát. Logicky z vybraných daní, ale jejich výběr přece klesne. A v neposlední řadě jde také o investice do zvyšování bezpečnosti silniční a železniční dopravy.

Je třeba také říci, že proti tomuto rabování rozpočtu fondu dopravy protestuje řada představitelů krajů, především členové ČSSD, kteří již dobře tuší, jaké fatální důsledky bude mít tento neuvážený krok pro jejich kraje. Za všechny uvedu například náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, který jednotlivým poslancům píše - cituji: "... abyste i nadále pokračující výstavbu či přípravu předmětných staveb dopravní infrastruktury podporoval a byl nápomocen tomu, aby jejich příprava či realizace proběhla dle původního harmonogramu Ředitelství silnic a dálnic." A také dále píše: "Rád bych opětovně připomenul potřebnost kvalitního a kapacitního dopravního spojení pro oblast Moravy a Slezska. Všichni víme, že pouze zajištěním kvalitní dopravní infrastruktury můžeme zabezpečit další rozvoj našeho regionu a především pak tolik potřebné ekonomické oživení této oblasti."

Já vím, že tito lidé píší i vám, kolegyně a kolegové. Prosím vás tedy, zvažte dobře tento svůj krok a podpořte ze všech uvedených důvodů návrh, který jsem předložil. Tedy opakuji, zařazení bodu číslo 88, tisk 921, jako první dnes projednávaný bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní s přednostním právem se přihlásil pan poslanec Kováčik, předseda klubu KSČM. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den.

Rád bych v této souvislosti poznamenal, že se tady předřečník dopustil jedné drobné nepřesnosti. On totiž řekl pravdy jenom půl, ba co dím, možná pravdy jenom čtvrt použil k tomu, aby nás přesvědčil, že je třeba postavit hráz jediné možné cestě, jak pomoci těm, kterým jejich prostředky již dříve vyraboval, pan kolega použil slovo rabování, takzvaný Janotův balíček nebo tento návrh státního rozpočtu. Ujišťuji vás, že i klub KSČM s plnou vážností bere potřeby dopravní obslužnosti, o kterých tady pan kolega Suk hovořil, a nikdy bychom si nedovolili rabovat Státní fond dopravní infrastruktury, ale dovolíme si použít některé prostředky z dotací pro Státní fond dopravní infrastruktury tam, kde okamžitě a střelhbitě ihned po Novém roce je třeba zabránit katastrofě například v sociálních službách, s tím, že je tady možnost, jsou tady reálné přísliby na to, že v průběhu roku to, co se půjčí, a to je jinak než rabování, ze státního fondu, respektive z dotace do Státního fondu dopravní infrastruktury, bude v průběhu příštího roku vráceno a může se používat na ty účely, o kterých je řeč.

Já bych tady teď nerad v rámci navrhování změn programu tu debatu nějak extendoval, ale chci apelovat nejen na řekněme takové ty skoro demagogické výkřiky o projídání prostředků. Chci apelovat spíše na zdravý rozum a na sociální cit.

Poslední poznámka na závěr. Kolegyně a kolegové, ptám se: Byla nám umožněna jiná, solidní, reálná diskuse nad tím, aby se i ty potřeby, o kterých kolegové napravo jaksi ani nepřemýšlejí, že je třeba je naplnit, byla nám tato diskuse vůbec umožněna? Alespoň za klub KSČM s výjimkou několika málo návštěv ministrů na klubu, které kvituji velmi s povděkem, a byly ty diskuse velmi zajímavé a přínosné, tak žádná diskuse se s námi nevedla. Rozumím, jsme opoziční strana, se kterou není třeba vést diskuse, je lepší převálcovat silou. Ale pak se nedivte, že se pokoušíme přicházet s vlastními jinými návrhy, kterými lépe naplníme svoje představy o tom, jak politika má vypadat.

Děkuji za pozornost. (Tleská poslanec Paroubek.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Jedno technické sdělení. Pan poslanec Paroubek má náhradní kartu číslo 13.

Přihlásil o slovo ještě pan poslanec Melčák, taktéž k návrhu pořadu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení rozjednaného bodu 26, což je sněmovní tisk 905, který jsme začali projednávat ve středu v podvečer, abych navrhl pevné zařazení do úterý 8. 12. po pevně zařazených bodech. Je to především z toho důvodu, že předkladatel pan ministr Kocáb se nebude moct v dalších dnech zúčastnit jednání. Současně doporučuji, abychom zvážili zařazení bodu 45, což je sněmovní tisk 815, pokud s tím zástupci předkladatele, dívám se na pana poslance Bublana, budou souhlasit.

To znamená, když to zrekapituluji, bod 26, sněmovní tisk 905, na úterý po pevně zařazených bodech a hned po tomto bodu bod 45, sněmovní tisk 815. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášky k programu nemám. Budeme tedy - mám, ano, pan poslanec Škromach. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dovolil bych si navrhnout zařazení nového bodu programu. Je to reakce na vystoupení kolegy z ODS, který tady velmi plamenně hovořil o jakémsi rabování. Já myslím, že je vyrabován dávno rozpočet ze strany příjmů, kdy tato strana tady tři roky vládla. A brát, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, se dá jenom tam, kde něco je. A vy neustále tady překrucujete jednu zásadní věc. (Hlasitý projev nesouhlasu zprava. ) Jakýkoliv návrh...

Já bych požádal pana předsedajícího, aby uklidnil pana předsedu poslaneckého klubu ODS, aby tady nevykřikoval. (Další hlasité projevy nesouhlasu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, navrhněte bod, pak to zdůvodněte a je to vyřešené. Budeme oproštěni od těch výkřiků.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Ano. Aby věděli kolegové z ODS, takže ten se bude jmenovat "kde že těch tisíc korun pro důchodce je". (Chachacha zprava.) Protože jestli tady někdo hovoří o tom, že se někde něco bere a že něco je nezodpovědné, tak je potřeba připomínat konkrétní činy. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP