Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
4. prosince 2009 v 9.05 hodin
Přítomno: 146 poslanců

 

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobré dopoledne. Zahajuji čtvrtý jednací den 66. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili pan poslanec Pospíšil - náhradní karta č. 6, pan poslanec Tejc - náhradní karta č. 10, pan poslanec Gandalovič - náhradní karta č. 31.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci - propříště by možná bylo lepší číst, kdo se vlastně jednání zúčastní, než kdo je omluven. Teď tedy budu číst delší seznam: pan poslanec Bauer, pan poslanec Boháč, pan poslanec Červenka, paní poslankyně Hašková, pan poslanec Jičínský, pan poslanec Kalousek, pan poslanec Klas, pan poslanec Kochan, pan poslanec Kvapil, pan poslanec Langer, pan poslanec Liška, pan poslanec Mencl, pan poslanec Pleva, pan poslanec Severa, pan poslanec Smýkal, pan poslanec Snítilý, pan poslanec Šidlo a pan poslanec Votava.

Z členů vlády se omlouvají pan ministr Kohout, paní ministryně Kopicová, pan ministr Pecina, pan ministr Riedlbauch, pan ministr Šebesta, pan ministr Šimerka a pan ministr Zářecký.

Na dnešní jednací den máme pevně zařazené body 33, 53, 31, 32, 57, 58, 88 a 46. Po projednání těchto bodů bychom pokračovali dalšími body ve schváleném pořadí.

O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Petr Tluchoř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, přeji vám krásné dobré ráno. Dovolte, abych navrhl dva nové body do pořadu 66. schůze, a to návrh na volbu člena Rady České televize a návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu.

Dovolte krátké zdůvodnění. Včera volební výbor provedl příslušný výběr a rovněž zasedala volební komise a nic nebrání tomu, aby tyto dva volební body byly zařazeny na pořad této schůze. Jak v Radě České televize, tak v Radě Českého rozhlasu je jedno dlouhodobě neobsazené místo. Myslím, že bychom se měli s tím na této schůzi vypořádat, minimálně pokusem.

Dovolte, abych navrhl také pevné zařazení všech volebních bodů, jedná se o body 104, 105, 106, 107 a 108, plus tyto dva případně nově zařazené body a po dohodě navrhuji zařadit je na středu 9. prosince ve 12 hodin, případná druhá kola na středu 9. prosince v 18 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Nyní vystoupí pan poslanec Kafka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kafka: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout změnu do pořadu této schůze, a sice bych prosil senátní návrh zákona, sněmovní tisk 476, zařadit v úterý 8. prosince hned za již pevně zařazený bod. Podle schváleného pořadu schůze je to bod 62.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Za pevně zařazené body, ano, pane poslanče? (Souhlas.) Děkuji. Pan poslanec Suk.

 

Poslanec Lubomír Suk: Dobré ráno, kolegyně a kolegové, pane předsedo. Hlásím se proto, abych znovu navrhl, tak jak jsem to učinil již včera, pevné zařazení bodu č. 88, tisk č. 921, na dnes ráno jako první projednávaný bod.

Dovolím si trochu zdůvodnit tento svůj návrh. Chci vám říci, že to navrhuji především proto, co tady řekl včera pan předseda klubu KSČM. Chci skutečně zabránit vyrabování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, tedy přesunutí peněz z investic do spotřeby. Ve druhém čtení státního rozpočtu byly předloženy návrhy, které by v součtu zkrátily příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury až o 5 mld. Kč. A tomu považuji za nutné zabránit. Ono totiž nejde pouze o to, že se, jak zde předevčírem kdosi řekl, nepostaví nějaká ta silnice. Bude totiž nutné některé stavby zastavit, ale pak, kolegové, řekněte jasně, které a v kterých krajích. Budou-li prostředky určené Státnímu fondu dopravní infrastruktury použity na spotřebu, nebude to znamenat jen to, že projídáme svou budoucnost a možná i přítomnost. Především se v konkrétních regionech zbrzdí jejich další rozvoj. Důsledky takového špatného rozhodnutí se promítnou též do zaměstnanosti a výběru daní. Stavební společnosti budou propouštět své nepotřebné zaměstnance a tak přijdou o práci ti, kteří dnes ještě pracují. A nejen to. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP