(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď poprosím pana ministra, aby na tuto interpelaci použil pěti minut, které má k dispozici. Prosím.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (Slovensky.) Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, když jsem nastoupil na Ministerstvo dopravy, tak mi zaklepaly na dveře České dráhy s tím, že v tomto roce mají nedofinancované zhruba 3,2 miliardy směrem k regionální dopravě, stejně tak chtěly zhruba o půl miliardy víc, než jsem měl v rozpočtu Ministerstva dopravy. Situace se vyřešila tak, že stát 3,2 miliardy v rozpočtu musel dát. Nyní jsou to 3,2 miliardy a ministr žádné peníze, které by byly dávány nad finance, které byly dávány v minulých letech, nemá. Aby nedošlo k nedorozumění, kraje v podstatě svoje rozpočty nesnížily, ale vždycky se to nedofinancování řešilo nestandardně, nějakou formou přes státní rozpočet.

Zároveň jsem dostal za úkol, abych připravil ve spolupráci s vládou a s kraji takový způsob financování, který by byl systematický a nepřenášel by takovéto jednorázové požadavky na státní rozpočet. Tohoto úkolu jsem se chopil tím, že se nakonec podepsalo memorandum mezi vládou a kraji, které vzhledem k hospodářské politice vlády, a s tím, že tento druh dopravy nemůže žít ze svých výnosů - stát se rozhodl, že bude přispívat, a ten příspěvek, který byl dohodnut, je 2,67 miliardy.

Když si to porovnáme s tím, kolik šlo v tomto roce ze státního rozpočtu, tak spolu i s dvouprocentním ziskem pro České dráhy je to zhruba 600 milionů ročně, na desetiletých smlouvách je to 6 miliard Kč.

Já jsem podepsal včera s Českými drahami obdobnou desetiletou smlouvu, kde je vlastně hodnota ročního kontraktu 4 miliardy, to znamená proti stavu, kdy jsem nastoupil na Ministerstvo dopravy, je to úspora zhruba půl miliardy. Když si to sečteme, tak jsme zhruba na 10 až 11 miliardách a to jsou reálné peníze. To jsou peníze, které jsou podepsané v kontraktu. To je reálná úspora, kterou jsem dosáhl. Ta úspora se samozřejmě dosáhla nejen činností Ministerstva dopravy. Dosáhla se i jednáním s kraji a tím, že kraje navýšily své rozpočty na základě právě toho dlouhodobého smluvního vztahu. Stejně tak v neposlední míře a právě největší měrou úsporami, které daly na stůl České dráhy.

Takže na váš dotaz odpovídám: My v naší smlouvě, kterou jsem já uzavřel jako ministr dopravy, jsme - ta smlouva je postavená, respektive uzavřená s podmínkami, že trh bude otevřený. Takže to, co jsme deklarovali, tou smlouvou plníme. V té smlouvě je zakotveno, že 75 procent železničního trhu v průběhu deseti let bude otevřeno, bude otevřeno v tempu 5 až 15 procent ročně. Smlouva tu klauzuli má. Já jsem po nástupu deklaroval to, že my tento rok začneme připravovat podmínky toho tendru s tím, že bude vypsán někdy na podzim příštího roku. To samozřejmě závisí na tom, jak se k tomu postaví budoucí vláda, já můžu hovořit jen za svoje aktivity.

Takže rekapitulace je taková, že to, co se podepsalo, je rozhodně obrovským úspěchem z hlediska finančních úspor i stability celého sektoru. Důvody, které jste uváděl ohledně zákonnosti, respektive nezákonnosti postupu a rychlosti... Ten proces trval několik měsíců, začal se prakticky hned druhý den po mém nástupu na ministerstvo, takže o nějakém spěšném uzavírání smlouvy na poslední chvíli bych nehovořil, protože to byl několikaměsíční proces. Není to rozhodně protizákonný proces, protože kdyby to bylo protizákonné ze strany krajů, tak by to bylo protizákonné i ze strany Ministerstva dopravy. Evropská směrnice možnost přímého zadání smlouvy dává, není to nic protizákonného a my jsme dali i Asociaci krajů toto právní stanovisko. Tímto právním stanoviskem jsem se i já řídil při svém podpisu smlouvy s kraji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Co vy na to, pane poslanče Bratský? Ještě využijete možnosti, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Krátké doplnění. Já jsem velice rád, že se vysvětlily některé věci. Upřímně řečeno, my jsme nebyli o tom tak úplně do detailu informováni, takže jsem rád, vážený pane ministře, že jste vysvětlil, že smlouva vznikla už přece jen delší čas, než posledních 14 dní. Na druhou stranu já jsem opravdu hlavně měl obavy, aby nemohlo dojít k napadení nepřípustné podpory státu jednomu dopravci nebo několika dopravcům na rozdíl od trhu a případně implementaci evropských směrnic, které některé věci neumožňují už na tyto typy smluv. Pokud by vaše odpověď uspokojila většinu z těch, kteří se obávali podobných věcí jako já, tak já jsem rovněž spokojen a rovněž vám gratuluji k tomu, že se v nějakém dlouhodobém časovém horizontu bude dařit šetřit prostředky.

Přesto bych chtěl ale dopředu jednoznačně vyloučit, že nemůže buď ÚOHS, nebo nějaký evropský orgán případně do budoucna tuto smlouvu zrušit, že opravdu ve smlouvě jsou ustanovení, která jasně garantují, že někteří další dopravci se mohou tohoto trhu zúčastnit. Vy jste to naznačil. Jestli mi řeknete, že to garantujete, budu velmi spokojen.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tady může teď učinit pana poslance spokojeným. Záleží pouze na vás, pane ministře. Prosím.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (Slovensky.) Já se pokusím, ale asi by to byl nadlidský úkol, abych mohl předpovídat, jak by případně v soudním sporu rozhodla Evropská komise. Samozřejmě že uzavření smluv směrem ke krajům, ale i směrem ke státu se může stát předmětem napadení ze strany alternativních dopravců, to je jejich plné právo. To, co jsem řekl, je, že my na základě veškerých právních rozborů a stanovisek, které máme k dispozici, a na základě zkušeností, tak jak to funguje v jiných státech Evropské unie, zastáváme stanovisko, že je to v pořádku, a za tím si stojím. Ale jestli budou žaloby k Evropské komisi, případně k ÚOHS, to je něco, co není pod mou kuratelou ani kontrolou. Stejně předpovídat, jaké bude rozhodnutí těchto orgánů. Já se za to stoprocentně jako osoba postavit nemohu, protože to je jejich výsostné právo se rozhodnout, ony jsou ty orgány, které budou rozhodovat. Já jen jako ministr tvrdím, že my jsme stanovisko ministerstva k tomuto vydali, stejně tak i tu smlouvu, po velmi pečlivém zvážení všech právních argumentů, podepsali. Ještě jsem chtěl k tomu uvést i to, že otevírání trhu v naší smlouvě je.

Možná že je tu ještě ekonomický argument, abych debatu trošku posunuli i do stránky ekonomicko-věcné. Pokud se rozhodneme, že ten trh otestujeme, a vypíší se nějaké tendry a v těch dvou třech tendrech vyhrají třeba České dráhy a vyhrají s cenou vyšší, než dneska platíme z našeho rozpočtu, tak budeme muset samozřejmě ty tendry zrušit, protože já už na to nebudu mít rozpočet. Já mám rozpočtový závazek na objem peněz, které mám dneska k dispozici a které mám zasmluvněny. U krajů by byl tento prostup trošku problematičtější. Protože když se zmýlím a dostanu vyšší cenu u jednoho dvou provozních souborů, tak já to z toho rozpočtu unesu. Ale pokud by kraj dopadl tak, že by tendrovali celou dopravu a dostali by sice nejlepší nabídku, ale která by byla vyšší, než mají v rozpočtu, jak jim stát přispívá, tak v tom memorandu je jasně deklarováno, že stát svůj podíl nebude navyšovat. Takže tam je velké riziko. Takže ty kraje si ekonomická rizika zvážily a postupovaly podle toho.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi. Musíme ukončit tuto interpelaci. Půjdeme na další.

Pan poslanec Miroslav Váňa bude interpelovat ministra Jana Dusíka ve věci povolení spalovny jedů v Pardubicích. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Spalovna jedů v Pardubicích. Pane ministře, vím, že vaše ministerstvo v podstatě dva roky, od roku 2007, se zabývá v rámci procesu EIA vyhodnocováním veškerých okolností, povolit či nepovolit spalovnu nebezpečných odpadů, spalovnu jedů. Protože nás čeká 9. 12., to je příští týden ve středu, veřejné projednávání, já bych si dovolil vám, pane ministře, položit čtyři otázky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP