(13.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Pan kolega Vidím k tomu, poté pan kolega Krupka.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedající, paní a pánové, pana předkladatele bych chtěl pouze upozornit na to, že Poslanecká sněmovna vládě nemůže ukládat zhola nic. My můžeme vládě doporučit, můžeme ji požádat, můžeme ji vyzvat, ale moc zákonodárná moci výkonné prostě nemůže ukládat. To je elementární pravidlo, kterého by si měl být poslanec Sněmovny vědom.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan kolega Krupka se hlásil o slovo, ale nejprve pan kolega Carbol.

 

Poslanec Jiří Carbol: Já jenom technickou poznámku. Pan bývalý ministr, předseda Legislativní rady dr. Svoboda sice říkal, že Sněmovna může ukládat, nicméně měním to tedy na "doporučuje". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Takže je zde změna, že doporučuje. Vnímám tuto změnu, prosím, aby ji zaregistroval též zpravodaj.

Dalším přihlášeným byl pan kolega Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Paní předsedající, ještě než přečtu usnesení, jenom poznámku, která s tím bezprostředně souvisí. Pokud tady zazněla poznámka, že někdo bojuje za nájemníky, byl bych rád, aby to nebylo zase médii selektivně, protože i to, že se my vyjadřujeme k principu smlouvy, jak je napsána, jakým způsobem by měla být řešena, je i o tom, že hledáme toto řešení. A to, že hledáme, tak nemluvíme jenom s jednou stranou, jak to dělá jedna strana. A já vám chci jenom ukázat na drobnosti, kdy 25. a 26. listopadu ta konkurenční strana v této diskusi, to znamená kritizovaná RPG, nabídla všem poslancům a senátorům z moravskoslezského regionu, aby se zúčastnili jednání, kde by se mohly uplatnit tyto připomínky, dotazy atd. Hádejte, kolik ze 17 pozvaných tam přišlo? Zájem projevil jeden!

A teď můj návrh na usnesení. S ohledem na to, že jsme se dostali do situace, že zásadní věcí pro další proces může být rozhodnutí Rozhodčího soudu Hospodářské komory, dovolil bych si navrhnout, aby tato diskuse, a tím vytváříme i prostor pro její pokračování, byla v této fázi přerušena do rozhodnutí Rozhodčího soudu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Čili je to procedurální návrh na přerušení rozpravy podrobné rozpravy před jejím ukončením a do doby, než...

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Do doby rozhodnutí Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O tomto procedurálním návrhu nechám hlasovat. Ale ještě jsem registrovala faktickou poznámku, a tedy dám slovo panu poslanci Opálkovi k faktické poznámce a poté budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chtěl bych jenom dopřesnit informaci, kterou zde sdělil kolega Krupka. Pozvání poslanců bohužel nebylo všech, ale selektivní. A protože my jsme za KSČM tři poslanci a dostal jsem toto pozvání sám, tak jsem ho neakceptoval.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další faktická poznámka - pan kolega Carbol.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já nepodporuji návrh pana kolegy Krupky, protože on se míjí s tím, o čem je můj návrh usnesení. Návrh usnesení směřuje k tomu, že vláda, resp. Ministerstvo financí koná u obecného soudu, kdežto návrh pana kolegy Krupky zablokuje diskusi ve vztahu k jednání Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře. To jsou dvě naprosto odlišné záležitosti.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Registruji, že nesouhlasíte s tímto návrhem, ale tento nesouhlas nebo souhlas vyjádříme všichni ve chvíli, kdy budeme hlasovat.

Pan kolega Krupka podal procedurální návrh. Prosím, aby nám ho pan kolega zopakoval ještě jednou pro nově příchozí. To znamená přerušujeme projednávání tohoto bodu v podrobné rozpravě před jejím ukončením, a to do doby rozhodnutí Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR.

Je zde žádost o odhlášení a zároveň z mé strany žádost o to, abyste se znovu přihlásili. A čeká nás ono procedurální hlasování. Věřím, že všichni mají jasno o tom, jak tento návrh zní.

Podařilo se všem přihlásit? Zřejmě ano. Ještě sděluji, že pan kolega Petruška má náhradní hlasovací kartu č. 39. Doufám, že je všechno v pořádku a budeme tedy moci hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 84. Táži se vás, kdo je pro onen procedurální návrh, tak jak byl přednesen panem kolegou Krupkou. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 84 přítomno 95, pro 34, proti 59. Tento procedurální návrh byl zamítnut.

 

Pan místopředseda Zaorálek chce vystoupit ještě v rámci podrobné rozpravy. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, já ještě přečtu návrh, který už jsem tady četl: Poslanecká sněmovna konstatuje, že rozdělením společnosti OKD, a. s., a vyčleněním bytového fondu do realitní společnosti RPG Byty, s. r. o. došlo k porušení smluvního závazku, a Poslanecká sněmovna žádá, aby Ministerstvo financí uplatnilo veškeré smluvní sankce.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Jsou zde tedy dva návrhy. Jako o prvním budeme hlasovat o návrhu usnesení pana kolegy Carbola. Ale ještě se hlásí pan kolega Chytka a poté pan kolega Krupka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážené dámy a pánové, já jsem se schválně nehlásil do obecné rozpravy, abych to tady nějakým způsobem nerozdmýchával, protože jsme se k tomu vyjádřili už několikráte. A myslím, že nám je zcela zjevné, o co jde. Smlouva z roku 2004 byla zjevně špatná. Zjevně, pokud chceme něco pro těch 100 tisíc lidí udělat, tak podpořme návrh usnesení, jak zde byl předložen panem Carbolem, to já si dovedu představit. Nedovedu si ale představit, že bychom hlasovali o usnesení předneseném panem místopředsedou Zaorálkem, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že byla porušena smlouva. Proboha, to může jedině soud, tak neblázněme! Jestli začneme motat moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, tak s touto Poslaneckou sněmovnou to dopadne opravdu velice špatně.

Vznáším námitku o nehlasovatelnosti takového usnesení. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Navrhuji tento postup. Budeme nejdříve hlasovat o této námitce, nebo chce pan kolega Zaorálek modifikovat svůj návrh usnesení? Ne. Čili je před námi hlasování o námitce proti přípustnosti takového hlasování. Potom je před námi hlasování podle toho, jak tato námitka dopadne, o návrhu pana kolegy Carbola, případně o návrhu pana kolegy Zaorálka.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom připomínám, že i právní stanovisko společnosti Allen and Overy a to, co bylo zveřejněno v auditu, ukazuje, že ani tato společnost nebyla schopna tady říci, že nedošlo k porušení smlouvy. A to je názor, který tady už několik měsíců hájíme. Jsem přesvědčen, že toto stanovisko, pokud vyjádří Sněmovna, bude to tlak na vládu, aby respektovala to, že stanoviska, která má ona k dispozici, jsou velmi problematická a měla by se podle toho zařídit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Faktická poznámka pan kolega Krupka. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP