(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou. V čem si myslím, že není logické, přesné to, co říká pan ministr? Podívejte, tady se dělal audit a ten audit se dělal na základě stížností nájemníků a toho Sdružení BYTYOKD. Tito nájemníci se v průběhu auditu obraceli na Ministerstvo financí a žádali, aby měli možnost předložit doklady, jednat s auditory a uvádět jim své argumenty. Ministerstvo financí tyto žádosti opakovaně dostávalo a odmítlo je. A vy teď říkáte, že Ministerstvo financí do toho nechtělo vstupovat. Takže výsledek byl ten, díky vašemu nevstupování, že tři tisíce hodin strávili auditoři s představiteli RPG Industries a ti nájemníci, kvůli kterým se to dělalo, zůstali úplně bokem a vy jste ty žádosti, které k vám přišly, prostě odmítli. To je to, co je na tom špatně. Nevidím možnost dobrat se pravdivého auditu, pokud jste nechali jenom jednu stranu, aby strávila tři tisíce hodin s auditory, a té druhé jste to prostě neumožnili. Tohle nemůžete zdůvodnit tím, že jste do toho nechtěli vstupovat, protože tím jste vlastně ten audit učinili nesmyslným. Ten, kdo si stěžoval, neměl vůbec šanci se do toho procesu dostat. A nikomu nevysvětlíte, že smysl auditu nějakého je, že si poslechne jenom jednu stranu a tu druhou prostě vynechá. To byla přece samozřejmá povinnost, aby se vytvořily podmínky pro to, aby audit, měl-li být objektivní, se dostal ke všem informacím a slyšel obě strany, kterých se spor týkal. V tom si myslím, že Ministerstvo financí selhalo.

A ta druhá věc, o které jste mluvil, to porušení smlouvy. Já s vámi prostě nesouhlasím. Vy říkáte, že ta smlouva byla nedokonalá nebo že se tehdy měla napsat lepší smlouva, v tom roce 2004. No dobře, ale vy nejste schopni využít ani toho, co ta smlouva dnes nabízí. Máme k dispozici analýzy, které říkají, že smlouva byla porušena, vy jste na základě té smlouvy měli možnost uplatnit sankce. Když to neuděláte, tak nemůžete říkat, že ta smlouva nefunguje, když jste se ani nepokusili ji použít. Já vám tady říkám, že ani v té analýze, která tady je, si ten, kdo ji dělal, netroufal napsat, že smlouva nebyla porušena. I tady je zřejmé, že autor si nedovolil něco podobného tvrdit a jít do sporu s tím, co tady tvrdíme my, že smlouva porušena byla. Ministerstvo mělo jednat a podle té smlouvy má možnost uplatnit sankce. Vy jste to neučinili.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byl místopředseda Sněmovny a na něj bude reagovat pan ministr financí Eduard Janota.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Já tady nechci eskalovat tento problém, protože ten se tady eskaluje při každých interpelacích. Kdybych vás měl vzít úplně za slovo, tak bych musel tvrdit, že společnosti BDO a Cameron McKenna jsou nesvéprávné a nejsou schopny zrealizovat řádný audit podle řádných postupů, které jim ukládá zákon. To je fakt. Takže já si to nemyslím. Na druhé straně jsem připraven sjednat schůzku nájemníků s auditory, věřím, že auditoři to neodmítnou, a být svědkem předání argumentů, které zpochybní tento audit. Toto jsem připraven zrealizovat ze své funkce ministra financí, abych vám dokázal, že mám zájem na tom, aby ty věci byly řádně pojmenovány, vysvětleny a aby bylo využito všech možností, které ochrání zájmy nájemníků tak, jak je chtěla chránit ta původní smlouva z roku 2004. Toto jsem ochoten udělat a věřím, že auditoři ,protože spolupráce státní správy a té auditorské společnosti jistě není poslední, na tuto podmínku a tento návrh přistoupí. Takže v tomto smyslu jsem připraven toto setkání a konkrétní konfrontaci a vysvětlení s nimi zrealizovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Pan kolega Carbol je nyní dalším přihlášeným do obecné rozpravy.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a vážení kolegové, já jsem pochopil, že pan kolega Zaorálek se panu Ottovi Jelinkovi neomluví.

Nejprve bych chtěl poděkovat za ten audit. Pane ministře, děkuji za něj, ale rozhodně se připojuji k tomu, aby audit byl doplněn. On se totiž zabývá pouze obdobím od 1. 11. 2004 do 1. 5. 2009 a tudíž nepopisuje krok, který se stal po tomto datu, a to je fakt, o kterém vy jste se také zmínil, že Ministerstvu financí byla dne 26. září doručena výpověď závazku obsaženého v čl. 7.6 odst. d) smlouvy. Přestože ta výpověď byla doručena Ministerstvu financí 26. září a audit jste obdrželi 9. listopadu, tak tento fakt tam zohledněn nebyl. Myslím, že k dnešnímu projednávání má naprosto zásadní význam.

Ministerstvo financí podalo 4. 11. žalobu k Rozhodčímu soudu o určení neplatnosti výpovědi předkupního práva nájemníků bytů bývalých OKD. Jen připomenu, že toto předkupní právo je bez časového omezení za zvýhodněných cenových podmínek a ty zvýhodněné cenové podmínky jsou velmi důležité, protože říkají, že kupní cena za převod bytové jednotky do vlastnictví nájemce bude stanovena tak, že bude vycházet z ceny, která byla použita při ocenění prodávaných akcií, to je těch 40 000 korun, a bude zároveň přiměřená a obvyklá ve srovnání s kupní cenou obdobných bytů převáděných v daném čase a místě z vlastnictví státu, krajů a obcí do vlastnictví dosavadním nájemcům. Předesílám, upozorňuji a zdůrazňuji: nikdo nechce, aby společnost dnes vlastnící tyto byty prodávala nájemníkům za 40 000 korun.

Výpověď uvedeného závazku v případě jejího potvrzení Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře může znamenat naplnění poskytnutí nedovolené veřejné podpory a to je velmi podstatný fakt, protože takovéto poskytnutí nedovolené veřejné podpory by mohlo mít za následek odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího, to znamená České republiky, a to bez jakýchkoli sankcí. Tento instrument je ve smlouvě zahrnut. Čili ta smlouva, pane ministře, jak jste o ní hovořil, která byla podepsána v roce 2004, pamatuje i na to, aby byla dodržována pod velkou sankcí. A ještě bych řekl, že ten problém začal nikoli v roce 2004, ale v roce 1992, kdy do OKD byly zahrnuty byty. To se nemělo stát, neměli bychom dneska na stole tento problém.

Abyste měli, vážené dámy a pánové, představu, o čem tady hovoříme, tak jde o to, že vlastník získal bytový fond za zhruba 1,7 mld. korun. Tento bytový fond představuje zhruba 44 000 bytů, ve kterých žije asi 103 000 nájemníků, a některé odhady ceny tohoto bytového fondu na trhu se pohybují mezi 35 až 55 mld. korun. Čili je to v zásadě víc než schválený schodek letošního státního rozpočtu.

Ministerstvo financí sice sdělilo v tiskové zprávě k otázce podání případného návrhu na předběžné opatření, že považuje za velmi nepravděpodobné, že by jako žalobce uspělo u obecného soudu s návrhem, který by vlastníkovi bytů ukládal zákaz nakládání s předmětnými byty, přesto si myslím, že právě toto sdělení Ministerstva financí nás opravňuje k tomu, abychom Ministerstvo financí k takovému kroku zavázali. Určovací žaloba je totiž naprosto nedostatečná.

Já bych jenom zopakoval, dámy a pánové, o co nám jde. Jde nám v tomto případě o to, aby v této republice byly dodržovány smlouvy, aby tady byla vláda práva a pořádku, a v tom případě myslím, že máme povinnost se postavit za ohrožená práva 103 000 nájemníků ve 44 000 bytů bývalých OKD. Proto bych vás požádal o podporu usnesení, které by znělo takto: "Poslanecká sněmovna ukládá vládě České republiky ve věci plnění závazků ze strany společnosti RPG Industries SE týkajících se bytů OKD, aby podala, resp. Ministerstvo financí České republiky, návrh na předběžné opatření, které by vlastníkovi bytů RPG Industries SE, resp. RPG Byty s. r. o, ukládalo zákaz nakládání s předmětnými byty jinak, než umožňuje smlouva o prodeji z roku 2004, to jest přednostně je nabídnout nájemníkům za podmínek ve smlouvě uvedených."

Děkuji za podporu. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP