(12.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A já opakuji, ten audit jako jednostranný je tím pádem bezcenný. On vůbec nepotvrzuje to, co tady pan ministr financí. To je taková propaganda. Já jsem viděl dokonce ty materiály, které byly vydány jako výsledek auditu. Ono je to v podstatě zábavné. Tam jsou takové pěkné domečky se zahrádkami, které bych já těžko hledal vůbec mezi těmi byty. Rozumíte? Taková typická Potěmkinova vesnice. Tam nenajdete jediný z těch domů hrůzy, které já bohužel vidím kolem sebe. Uvědomte si, že žiji v Ostravě-Porubě, kde mám 8 tisíc těch bytů. Mohl bych nafotit opravdu úplně jiné fotografie než ty, které jsou v tom obrazovém materiálu. To je naprosto propagační materiál, který mi připomíná jiné podobné propagační materiály realitních kanceláří a který nemá nic společného se zobrazením reálného stavu. Jak je možné, že nikdo neumožnil auditorům zajít do Frýdku a nafotit si úplně jiné fotky, v Havířově, ve Frýdku, v Porubě, které by byly úplně jiným obrazem, daleko hrozivějším než to, co můžeme vidět v tom legračním materiálu, který byl vydaný? To byly opravdu vyhozené peníze.

Já jsem se tady minule ptal, kolik dostala Allen and Overy za tu právní práci, kterou dělala pro Ministerstvo financí, utěšeně pracujíc na obou stranách sporu. Tu informaci stále nemám. A kdo je za to zodpovědný? Stejně tak si kladu otázku, kolik stál tento audit, který je další legráckou, uspořádanou pro propagaci samozřejmě podnikatelské skupiny RPG Industries, kterou samozřejmě chápu, ta si hájí své zájmy, ta se tady úspěšně propaguje. Jenomže kde jsou zájmy státu? Kde je ochrana zájmu občanů? Ti, když se na to dívají, tak jim z toho musí být zle. Realita jejich bydlení je úplně jiná než ty pěkné domečky se zahrádkami, které jsou v tom propagačním materiálu, který je závěrem tohoto auditu.

Chápete, že jsem zklamán z tohoto výsledku, protože ten nás k realitě vůbec nepřibližuje. Celou tu velkou komunitu lidí bydlících podle mě příliš nepotěší, protože kdybych jim to ukázal, tak je to akorát rozzlobí. Rozzlobí je jednak to, že tady někdo takto vydává Potěmkinovy vesnice za realitu, a především je samozřejmě rozzlobí to, že se s nimi nikdo nebavil. A opakuji, celý smysl té akce se ztrácí, protože kvůli nim jsme to dělali, a oni dnes konstatují, že se k tomu vůbec nedostali.

Já jsem si v závěrečném materiálu přečetl, že auditoři strávili s představiteli společnosti RPG Industries tři tisíce hodin. To tam je jako taková propagační informace. Dovedete si to představit? Tři tisíce hodin? Tři tisíce hodin strávených auditory s představiteli RPG Industries! Ani jedna hodina strávená s nájemníky samozřejmě! Ale především by mě zajímalo, co ty tři tisíce hodin spolu dělali. To bych rád věděl. Když si to přepočtu, jestli se ten audit dělal dva tři měsíce, ta intenzita práce, výsledkem tento propagační materiál - zase by mě zajímala cena za tohle. Možná tady přítomní právníci, tady doktor Cyril Svoboda a podobně, by dokázali vyčíslit, kolik odhadují cenu za tři tisíce hodin práce mezi auditorem za tento výsledek, který pro nás, pro stát, pro ty občany je bezcenný. Ta cena by mě opravdu zajímala. Rád bych to připočítal k ceně vyplacené společnosti Allen and Overy.

Tady jsou úctyhodné sumy, které se někomu vyplácejí, a já opravdu nechápu jejich smysl. My se ve skutečnosti v řešení té kauzy nehýbeme dopředu, a to především proto, že stát stále nedělá to, co má, nehájí zájmy státu, když jde o dodržování smlouvy, o které já jsem přesvědčen, že dodržována není, a myslím si, že tímhle se to naopak prokazuje, ne že se říká opak. Za druhé, já prostě pokládám za vážné to, že stále nejsme schopni se dohodnout na tom, aby stát skutečně konal kroky, kterými pomůže situaci řešit.

Dobrá, kvituji tedy, že byla podána určovací žaloba, že aspoň k tomu jsme se dopracovali, ale myslím, že tady i další budou mluvit o tom, že to, co dále potřebujeme, je předběžné opatření. Já celkem nechápu, proč se k tomu auditorská zpráva vyjadřuje, jestli to mělo být jejím obsahem, nicméně to, co si tady čtu, proč není možné předběžné opatření podat, jsou podle mě další důvody, které jsou dávány v tom, že když někdo prostě nechce, tak uvádí důvody, proč to nejde. Ve skutečnosti nám přece nejde o zákaz nakládání s byty, nám jde o zákaz o nakládání se společností, která byty vlastní. Ano, je to právní problém, je třeba, aby stát vymyslel způsob, jak zabránit manipulaci s tou společností, ale vy tady pouze uvádíte důvody, proč něco nejde, a výsledek je, že situace je pořád nebezpečná tím, co jsem tady už několikrát vysvětloval, že prostě dojde k vyvedení celé té společnosti ze skupiny RPG, a pak najednou závazky, o kterých stále říkáme, že je dotyčný má, budou ještě obtížněji, ne-li už vůbec ne, obhajitelné, nebude možné požadovat jejich plnění.

Připadá mi, že liknavost státu, neschopnost a neochota objektivně zjišťovat fakta, to všechno je jednak nešťastné, jednak popuzující a je to skandální. Potvrzuje to podle mě to, že podnikatelská skupina RPG Industries ovládá techniku naklonit si úředníky státu a jednat tak, že stát je vlastně bezzubý, neschopný plnit svoji roli.

Rád bych tady řekl ještě jednu věc na závěr. Já jsem tady minule mluvil o tom, že to je v něčem modelová situace, že tady je celá řada příkladů, jak společnost pana Bakaly si nakláněla úředníky, uváděl jsem tady celou řadu konkrétních důvodů. Chtěl bych tady komentovat jednu věc. Mimo jiné jsem uváděl příklad člena dozorčí rady pana Otty Jelinka. Říkal jsem, že ten dotyčný si také nakláněl úředníky, podle mě naprosto nedovoleným způsobem. Pokud vím, tak všichni poslanci dostali dopis, a dokonce jsem to četl i v některých médiích, že ty věci jsou nepodložené a že jsem si je vymyslel. Dovolte mi, abych tady řekl, že jsem schopen komukoli z vás, pokud má o to zájem, nechci tady dělat z této Sněmovny tribunál, sdělit jména těch, kteří jsou připraveni dosvědčit to, co jsem tady řekl. A co více. Já mám dokonce anglicky psané e-maily pana Otty Jelinka, které posílal významným představitelům státu a zval je na cestu do Kanady na zápasy NHL. Dokonce v těch e-mailech, které komukoli, kdo bude chtít, ukážu, přátelé, v e-mailech od pana Jelinka těmto politikům je napsáno, že všechny náklady, které se týkají letu, ubytování, budou kryty tím, kdo zve. To jsou věci, které mám v ruce. Pokud pan Otto Jelinek mi hrozí žalobou, tak já si myslím, že po tom, co jsem tady dnes řekl, žádnou žalobu nepodá. Jsem o tom přesvědčen. A pokud ano, tak já rád předložím to, co mám v ruce, jak jména, tak písemné důkazy. To, co jsem tady říkal o metodách ovlivňování státu, všechno, co jsem uvedl, jsem myslel naprosto vážně. Nic nebylo jenom tak ad hoc. Všechno jsem schopen doložit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu místopředsedovi Lubomíru Zaorálkovi. Nyní je řádně přihlášen pan kolega Carbol, ale o slovo se hlásí pan ministr financí Eduard Janota, má tedy přednostní právo vystoupit.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, budu se snažit hovořit v klidu. Jestli stát byl liknavý, tak byl liknavý v roce 2004, protože podepsal smlouvu, která je takto špatná a umožňuje takovéto postupy, které se staly. Ale to bylo v roce 2004, čili kdo je pod tím podepsaný, to si všichni přeberme.

Další otázka - audit. Přece se společností Byty OKD bylo jednáno o zaměření auditu, byly dány podněty, kam by měl audit směřovat.

Další náležitosti, které má tento úkon, Ministerstvo financí neovlivňovalo. To je věcí firmy, která byla vybrána. Víte, že tam byla celá řada problémů už se samotným výběrem firmy, která bude dělat audit. Deloitti byli v určitém problému právě díky panu Jelinkovi. V pořádku, vypadli ze hry. Pak zůstaly dvě společnosti, nakonec byla vybrána společnost BDO. Audit stál 1,8 mil. Kč - to je konkrétní odpověď na otázku. Audit jsme nechali prověřit společností Cameron McKenna a bylo konstatováno, že se postupovalo standardním způsobem, jak mají auditorské společnosti postupovat.

Platilo rovněž, že v průběhu auditu mohla společnost OKD Byty dávat podněty auditorům. To, že nebyly speciální schůzky, setkání, to pochopitelně není věcí Ministerstva financí, to je věcí auditora, zda chtěl, nebo nechtěl, aby nějakým takovýmto způsobem bylo zkreslováno celé řízení.

To jsou věci, na které lze poměrně jednoduše odpovědět. Ministerstvo financí určitě bude hájit zájmy státu, ale jakou má dnes možnost na základě smluv podepsaných v roce 2004? Zjevně tyto smlouvy byly podepsány špatně. To je alfa a omega problému.

Nechci komentovat to, že tady pan Jelinek někoho zve, píše, to už je věcí pana Zaorálka a nechť toho využije v celém sporu, který vede. Já bych oddělil spor pan Zaorálek - pan Jelinek od věcného sporu, který tady je, to znamená zda je, či není naplňována smlouva, která byla podepsána v roce 2004 a kterou podepsaly dvě smluvní strany v souvislosti s privatizací OKD. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Pan místopředseda Zaorálek se hlásí o slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP