(11.00 hodin)
(pokračuje Říman)

To je obrovské pokušení. Já myslím, že mi dáte zapravdu, protože na dobu návratnosti projektu jsou různé metodiky, různé výpočty. Tam se přihodí malinký index, tam za desetinou čárkou se změní číslíčko, a vyjde to úplně jinak. A to je prostě obrovské riziko, které si nemyslím, že bychom měli jen tak přejít. Proto si myslím, že by zejména hospodářský výbor měl hledat případně jiné mechanismy, případně tento mechanismus nějakým způsobem pozměnit tak, aby se to riziko svévolného, i když se to bude tvářit jako velmi vědecké, ale svým způsobem subjektivního stanovení návratnosti jednotlivých projektů, tak aby se toto riziko, o kterém hovořím, trošku eliminovalo, ať už tím, že se mechanismus najde jiný, třeba takový, jak o něm hovořil pan poslanec Vojíř, tedy že se tolerance pro regulační úřad zvětší, ale zvětší se stejným způsobem pro všechny a nebudou se zavádět různé kategorie projektů, jak je to v tomto návrhu. Jinak samozřejmě to, že se s tím něco musí dělat, je jasné, ale je třeba, abychom to udělali způsobem, který bude skutečně transparentní a který účastníky trhu nebude stavět do různých kategorií, to znamená nebude některé znevýhodňovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Hojda. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych předně chtěl říci, že tento návrh zákona přišel ne pět minut před dvanáctou, ale hodinu po dvanácté. Proč to říkám. Říkám to proto, že už v průběhu letošního roku bylo zcela jasné, jak exponenciálně roste, v podstatě z toho důvodu, že roste počet solárních elektráren, jak exponenciálně narůstá podíl, který budou muset zaplatit koneční zákazníci do ceny energie. Protože se v podstatě bude moci reagovat až od roku 2011, tak ten příští rok to bude ještě daleko razantnější.

Bylo tady řečeno mými předřečníky, jak velice komplikované teď bude, abychom se dostali do toho, aby vlastní regulace byla spravedlivá. Já tomu celkem rozumím, protože jestliže někdo investuje a počítá s nějakými výnosy a najednou se dostane do situace, že dojde k určitému omezení, tak jak to omezení nastavit. To je celkem v pořádku, o tom si doopravdy budeme muset popovídat a hledat takové cesty, aby ta spravedlnost byla co nejserioznější.

Problém je ještě jeden. Technický vývoj jde poměrně rychle dopředu, a jak jistě víte, existují a začínají se budovat záložní zdroje, které můžou dále i řešit otázku nárazového dodávání elektrické energie zálohováním. Myslím si, že i toto by se mělo vzít v úvahu, protože v současné době je obrovský problém a začíná být problém v regulaci právě nárazů do elektrické sítě, ale to je možné do budoucna kompenzovat. Čili o tomto bude zapotřebí uvažovat. A já se obávám jedné věci. V podstatě nám zbývá prakticky jedno, možná dvě zasedání Sněmovny. Ten problém, i když návrh zákona je velice jednoduchý, tak jednoduchý není a obávám se, abychom neskončili u toho, že to nakonec bude řešit až nová Sněmovna. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pan poslanec Krátký. Předtím vám ještě oznamuji, že pan poslanec Gandalovič má náhradní kartu 31.

Pane poslanče Krátký, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Krátký: Paní předsedající, kolegové, dovolte, abych se také vyjádřil k tomuto materiálu. Souhlasím v několika bodech se svými předřečníky. Budeme s tím muset něco dělat, to tady zaznělo několikrát. Já samozřejmě patřím mezi ty, kteří říkají ano, ale tím směrem k těm obnovitelným zdrojům, ne je brzdit. To je o perspektivě a o tom, jestli člověk myslí na dnešní kšeft, anebo na to, co bude za pár let.

Stanovení výkupních pásem, to opravdu bude asi velmi složité a tady jsme se shodli všichni. Kdo si to přečetl a vidí to, co tam má vzniknout, tak vidí akorát tu korupci, která by tam samozřejmě natekla, jak tady bylo pěkně přirovnáno. Takže to bude velmi složité, to stanovení. Stanovovat cenu budou úředníci a úředník má dodržovat zákon. Úředník nemá mít prostor pro lidovou uměleckou tvořivost. Přikláněl bych se k tomu, aby ta pásma nebo ty ceny byly opravdu jednoznačně stanoveny po dohodě.

To, co se mi určitě nelíbí v průběhu posledního roku, je ovlivňování veřejnosti strašením a děsem z obnovitelných zdrojů energie. To je prostě neseriózní kampaň stávajících hráčů na trhu, kteří se bojí o svůj kšeft. Nic jiného to není. Takže pan kolega Vojíř 3 mld., pan ministr 50 korun nebo kolik to tam máme za megawatt. Ale vrátím se k tomu, co řekl pan Vojíř: občan zná kilowatthodiny. Takže v těch kilowatthodinách to znamená 5 haléřů, to je pravda, plus minus nějaká ta desetinka, ale dověděli jsme se, že silová elektrika nám klesla o 15 %, což je 50 haléřů zhruba. Tak já se ptám, kde je těch 45 haléřů, když celková sleva stanovená na příští rok se pohybuje někde kolem 20 haléřů. To je jak včera o té statistice. Je to přesná hra nepřesných čísel. Každý použijeme, co se nám hodí. Takže to je jen taková invektiva.

No a chci také říci ano, další takové strašidlo: nemůžeme to připojit, dělá nám to binec, nemáme na to kapacity. Já jsem nevěděl, co bylo původním povoláním nebo odkud přišel pan ministr, teď jsem se dověděl, že z přenosové soustavy. Takže se ho zeptám rovnou, jak máme nastaveny smlouvy na přenos elektrické energie z Německa na Slovensko, když je to schopno nás rozhodit. Jak to, že máme kapacity na přenos německé elektřiny na Slovensko a nemáme kapacity na připojení českých zdrojů?

Já myslím, že otázek před sebou máme tolik, že opravdu se může stát, že pokud se rychle nedohodneme na nějakých zásadách, tak ten bod těžko v této Sněmovně ještě projednáme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Krátkému. Mám zde poznámku, že si přeje vystoupit pan ministr Dusík. Prosím tedy, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Pro Ministerstvo životního prostředí je samozřejmě otázka režimu obnovitelných zdrojů energie velmi důležitá. My jsme přivítali vládní návrh, tak jak byl předložen Ministerstvem průmyslu, protože na jedné straně samozřejmě uznáváme, že je potřeba reagovat na vývoj na trhu a na tu skutečnost, že fotovoltaické elektrárny se stávající konkurenceschopnějšími a investiční náklady vlastně klesají dolů a mělo by to být reflektováno v té fixované výkupní ceně. Na druhou stranu samozřejmě máme velký zájem o to, aby změna, která přijde, nerozkolísala trh, ten dlouhodobý proces, protože investice do elektráren obecně včetně fotovoltaických jsou velmi dlouhodobé a hranice, která je tam nastavena, těch 11 let, nám přijde jako vhodné vyvážení toho, kde bychom měli začít uvažovat o tom, že by ta pětiprocentní hranice u fixace výkupní ceny měla být vlastně otočena.

Samozřejmě vedle závazku, který máme v obnovitelných zdrojích energie do roku 2020, tedy těch zmíněných asi 13 %, máme i závazky v platné evropské legislativě, co se týče snižování emisí skleníkových plynů. Tam vlastně také Česká republika toto bude muset naplnit. To znamená nejenom že musíme zajistit odpovídající podíl obnovitelných zdrojů energie, ale zároveň snížit emise skleníkových plynů, k čemuž také vyvážený rozvoj - zdůrazňuji vyvážený - obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaiky přispívá.

Myslím si, že je dobré, aby tento vládní návrh zákona byl Sněmovnou projednán a schválen tak, aby ten režim mohl být upraven přiměřeným způsobem. Myslím, že by bylo dobré, aby i v zájmu času a možnosti projednání se projednávání soustředilo na tuto otázku. Nás samozřejmě čeká v další fázi další novela zákona o obnovitelných zdrojích energie v souvislosti s transpozicí té evropské směrnice, takže určitě prostor pro koncepčnější debatu bude v další fázi a budeme se tím zabývat ve vládě a následně v parlamentu, ale myslím, že by bylo užitečné, aby byla přijata tato stručná změna, tak jak byla předložena vládou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Faktická poznámka pan kolega Plachý, poté se teprve zeptám na další přihlášky. Prosím, slovo má pan poslanec Jaroslav Plachý k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP