(9.40 hodin)
(pokračuje Janota)

Pochopitelně je otázka, co do doby, než bude platit nový zákon. Já vůbec nejsem proti tomu, bude-li shoda ve Sněmovně, aby se legitimně do doby zpracování nového zákona zpřísnily tyto podmínky, ale na to je zapotřebí shoda a politický konsensus. Vy dobře víte, jak v této oblasti se tato shoda tady ve Sněmovně a v Senátě velmi komplikovaně hledá. Čili vůbec nebudu protestovat, nebudu bojkotovat, budu spolupracovat na tom, pokud se nám podaří do doby, než ministerstvo zpracuje věcný záměr a paragrafované znění nového zákona, abychom zpřísnili podmínky, ale musí to být konsenzuální. Zatím jsem takovýto konsensus tady ve Sněmovně nenašel a to mi asi taky potvrdíte. Takže tolik.

Vaše další otázky, jak to bylo s turnajem v pokeru. Já jsem žádný turnaj v pokeru nikomu nepovoloval, já jsem tento problém neřešil ani jsem ho neměl na stole. A co se týče webových stránek ministerstva, na webových stránkách ministerstva jsou věci, které jsou schváleny, které vyplývají ze zákonných ustanovení a norem, které vyplývají z vyhlášek, které na ně navazují, takže toto je zcela určitě zajištěno Ministerstvem financí.

Znovu - myslím, že je to asi pátá interpelace, pokud se nepletu, na toto téma. Spolu s vámi jsem připraven na tom spolupracovat, jsem připraven hledat, a jestli vy jste ve Sněmovně schopni poslaneckou iniciativou zajistit jakési překlenutí tohoto období, než bude schválen nový zákon, protože jeho schválení nepředpokládám, že se stihne dříve než do konce příštího roku, a i to bude velmi komplikované, tak hledejme konkrétní řešení. Je to podle mého názoru lepší cesta než permanentně si dopisovat o tom, jak kdo co mohl nebo nemohl, chtěl nebo nechtěl udělat. Opravdu jsem připraven v této věci spolupracovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Dalším vystupujícím v rozpravě je pan poslanec Sobotka. Pane poslanče Sobotko, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, já myslím, že je docela zajímavé podívat se na všechny okolnosti, za kterých bylo povoleno internetové sázení v České republice ze strany bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. To se netýká pana ministra financí Janoty, který nastoupil až po něm. Je mimo jiné velmi zajímavá okolnost ta, že se na nosičích objevila kampaň propagující internetové sázení ještě předtím, než Ministerstvo financí oficiálně zveřejnilo fakt, že povolilo, jak říká pan ministr, pěti provozovatelům internetové sázky. Je tedy otázka, kdo všechno byl informován o tom, že Ministerstvo financí takové rozhodnutí přijme, zdali někdo o tom byl informován dopředu a zdali někdo tedy mohl využít té výhody v tom, aby nakoupil příslušné propagační plochy a začal svoji kampaň ještě vlastně o něco dříve, než Ministerstvo financí takové rozhodnutí zveřejnilo.

Myslím, že by bylo skutečně dobré, kdybychom využili ten čas, který zbývá do konce mandátu této Poslanecké sněmovny, abychom problematiku upravili. Já myslím, že tady dnes poprvé z úst pana ministra financí zaznělo jasně, že vláda už nestihne předložit do této Poslanecké sněmovny paragrafované znění velké novely loterijního zákona, která je samozřejmě potřebná. Já sám mám zkušenost s novelou loterijního zákona z minulého volebního období, kdy Ministerstvo financí v roce 2005 zpracovalo novelu loterijního zákona a předložilo ji do Poslanecké sněmovny. Kolegové a kolegyně, tato novela byla šestkrát vyřazena z programu schůze Poslanecké sněmovny, šestkrát se tady vždy našel některý kolega, který vstal a navrhl vyřadit tuto novelu z programu schůze, a šestkrát tato Poslanecká sněmovna schválila vyřazení z programu. To znamená v období jednoho roku vůbec tato novela v letech 2005 až 2006 nedospěla ani do stadia projednávání v rámci prvého čtení. Myslím, že to také svědčí o atmosféře, která tady byla v minulém volebním období z hlediska podpory záměrů změnit pravidla pro regulaci hazardu v České republice.

Já jsem přesvědčen o tom, že v této Poslanecké sněmovně je ta vůle o něco vyšší a že by skutečně měla být naděje na to, abychom našli nějaký nejužší společný jmenovatel a odstranili alespoň ty nejkřiklavější problémy, které v současné situaci v oblasti regulace hazardu existují. Je zřejmé, že nový zákon o loteriích bude předložen až po volbách do Poslanecké sněmovny, pravděpodobně i nová vláda bude chtít nějaký čas na to, aby se s ním seznámila a mohla ho tedy kvalifikovaně, s odhodláním do Poslanecké sněmovny předložit. Čili ve zbytku letošního roku a v roce 2009, pokud my tady v Poslanecké sněmovně nepřijmeme novelu loterijního zákona, tak vlastně během příštího roku nedojde ke změně pravidel pro regulaci hazardu. Na základě stávajících pravidel vlastně Ministerstvo financí vydává další a další povolení. Já mu to nechci vyčítat, nicméně postupuje přesně podle zákona, ale vytvářejí se tady do budoucna další a další potenciální konflikty, protože pokud my dospějeme ke zpřísnění regulace, tak se dostáváme do konfliktu s tím obdobím, na které jsou např. různé automaty povolovány. Takže čím rychleji bychom alespoň dospěli k částečnému zpřísnění regulace tady na půdě Sněmovny, tak zmenšujeme problém v budoucnu. Zmenšujeme ho a myslím si, že by bylo v zájmu České republiky, občanů, Ministerstva financí a koneckonců i slušných provozovatelů v této oblasti, aby ke zpřísnění regulace došlo pokud možno co nejdříve.

Návrh, který já jsem spolupodepsal, je návrh, který řeší tři hlavní problémy. Tím prvním problémem je posílení pravomocí obcí v rámci příslušných správních řízení a vyhlášek. Druhý problém je problém transparentnosti použití výtěžku. Myslím, že by nebylo dobré, abychom se setkávali s případy, kdy tyto peníze plynou občanským sdružením či nadacím, o kterých už potom nejsou vůbec žádné informace, kdy peníze končí třeba někde v Africe nebo jinde ve světě, kdy dochází k propojení mezi provozovateli a těmi tzv. veřejně prospěšnými organizacemi. To znamená hrozí tady jakási "malá domů" ze strany provozovatelů. Takže druhý problém je transparentnost a my navrhujeme, aby každá koruna byla zveřejňována, aby si každý mohl dohledat na internetu, kam ty peníze jdou. No a ten třetí problém je právě řešení konfliktu zájmů mezi provozovateli a veřejně prospěšnými organizacemi tak, aby skutečně šlo o veřejný prospěch, aby nešlo o soukromý prospěch z hlediska použití výtěžku.

Já si myslím, že tohle je jakýsi nejužší společný jmenovatel, na kterém byl mohla být šance, abychom se v Poslanecké sněmovně dohodli, upravili podmínky, aby do doby, než bude schválen nový loterijní zákon, alespoň k dílčí změně pravidel došlo. Jestliže nová vláda po volbách zvládne předložit nový loterijní zákon do konce roku 2010, tak to bude poměrně ambiciózní cíl. Je zřejmé, že nová regulace může nastoupit nejdříve během roku 2011 a to je myslím příliš dlouhá doba na to, abychom ten problém nechali bujet bez jakéhokoli zásahu ze strany Poslanecké sněmovny.

Na závěr mého vystoupení mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že tato Poslanecká sněmovna se zachová lépe než Poslanecká sněmovna v minulém období, kdy byl šestkrát vyřazen z programu schůze vládní návrh na novelu loterijního zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. S faktickou pan ministr financí.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Já tady mohu potvrdit, že se všemi závěrečnými připomínkami a poznámkami k tomu, co by měla obsahovat novela loterijního zákona, jak tady sdělil pan poslanec Sobotka, souhlasím. Nemám ani s jednou z těchto podmínek, které tady sdělil, sebemenší problém.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Němec a pan poslanec Braný. Pane poslanče Němče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Já se přiznám, nechtěl jsem rozpoutat svou interpelací debatu na tak široké téma, jako je regulace hazardu v České republice. O tom by se dalo hovořit klidně i do jedenácté hodiny, ale já jsem tu interpelaci omezil právě na internetové sázení. Přiznám se, Miroslav Kalousek je osobně odpovědný za to povolení, protože on osobně podepsal těch pět povolení, což bylo docela nestandardní, protože podle organizačního řádu ministerstva to podepisuje příslušný ředitel odboru 34 a ne přímo ministr, který je vlastně rozkladovým orgánem, tedy orgánem, který rozhoduje o odvolání proti případnému povolení. Ale budiž, to už je prostě věc, kterou já tu dneska nechci řešit, to je věc pana Kalouska a jeho svědomí a odpovědnosti.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP