Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
3. prosince 2009 v 9.04 hodin
Přítomno: 114 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 66. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní, tak jak to již učinil pan poslanec Tejc, který má náhradní kartu č. 6.

Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali následující poslanci a poslankyně: Bauer, Domesová, Hašková, Jakubková, Jičínský, Kasal, Klas, Konečná, Kvapil, Mencl, Pleva, Severa, Smýkal, Šidlo a Vanoušek. Z členů vlády potom ministryně a ministři: Kohout, Kopicová, Pecina a Riedlbauch.

Dnešní jednání zahájíme bodem 157, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Dále budeme pokračovat jak jsme již rozhodli, pevně zařazenými body v tomto pořadí: 60, 148, 149, 85, 156, 116, 118, 120, 122,124 a 126, pokud ovšem nenastane změna, pro kterou je právě teď prostor. První se hlásí pan poslanec Dolejš, poté paní poslankyně Mazuchová. Pane poslanče Dolejši, máte slovo.

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, já si dovoluji navrhnout vypuštění bodu 39, sněmovní tisk 794. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Paní poslankyně Mazuchová, potom pan poslanec Tejc.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych navrhla zařadit do bloku druhých čtení tisk č. 670. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout dva nové body, které by podle mého názoru měly přijít na řadu až příští týden, poté co se vypořádáme s volbou členů vyšetřovacích komisí. Nicméně protože nám chybí stále v programu volba předsedů těchto komisí, která by následovala, nebo měla by následovat ihned po volbě členů, tak si dovolím navrhnout dva body: za prvé volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu do orgánů veřejné moci a pro vyšetření propojení některých veřejných činitelů se zájmovými skupinami, a dále bod volba předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických titulů na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, včetně vyšetření role akreditační komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při garanci a kontrole kvality vysokoškolského vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice. Pokud se týká případného návrhu na pevné zařazení, to si myslím, že připadne v úvahu až tehdy, zvolíme-li na základě těch bodů, které již jsou zařazeny do programu, členy těchto komisí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, děkuji. Pan poslanec Suk.

 

Poslanec Lubomír Suk: Dobrý den, vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Dovolím si navrhnout drobnou úpravu programu na zítřejší dopoledne. Navrhuji zařadit bod č. 88, sněmovní tisk 921/1, jako první zítřejší bod hned ráno.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, jsou tam zařazené body, ale nicméně návrh pana poslance Suka je hlasovatelný. Může, bude-li úspěšný, tento návrh být předřazen již k pevně zařazeným bodům. Tak, někdo další si přeje vznést návrh na změnu pořadu jednání? Pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Krásné dobré ráno, vám paní místopředsedkyně, i všem ostatním dámám a pánům. Nepřicházím s dalším návrhem, jen přicházím vznést veto 20 poslanců ODS proti zařazení nových bodů volby předsedů jednotlivých komisí. Já myslím, že nejdřív je namístě, aby byli zvoleni jednotliví členové, aby jediným výsledkem této schůze nebyla volba dvou předsedů, kteří dva měsíce budou mít nárok na zvýšené příspěvky, služební automobil apod. Čili já vznáším veto, samozřejmě můžeme se vrátit ve chvíli, kdy budou členové komisí zvoleni.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Tak, veto je legitimně vzneseno v souladu s jednacím řádem. Tím pádem se návrh pana poslance Tejce stává nehlasovatelným, nicméně může ho přednést v okamžiku, kdy budou zvoleni členové těchto dvou vyšetřovacích komisí.

Paní poslankyně, páni poslanci, nyní rozhodneme postupně v jednotlivých hlasováních o přednesených návrzích na změnu našeho pořadu jednání. Jako první je návrh pana poslance Dolejše vypustit bod 39. Zahajuji hlasování... S faktickou... Takže technický problém s hlasovacím zařízením. Chvilku strpení, až bude tento problém odstraněn. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP