(9.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení bodu 21, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 42, přihlášeno je 141, pro hlasovalo 87, proti 5. Takže návrh byl přijat.

 

Další byl návrh pana poslance Ohlídala. Byl to návrh, abychom bod číslo 28, to je návrh o vysokých školách, tisk 930, vyřadili z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu 28, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 43, přihlášeno je 143, pro hlasovalo 88, proti 41. Tento návrh pana poslance Ohlídala byl přijat.

 

Teď tady byl návrh paní poslankyně Markové, který se týkal bodu číslo 53. Je to návrh poslankyně Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění. Paní poslankyně Marková navrhovala tento bod 53 zařadit na pátek 4. 12. po pevně zařazených bodech. Je to jasné.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, takto pevně zařadit bodu číslo 53, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 44, přihlášeno je 143, pro hlasovalo 82, proti 31. Takže tento návrh na zařazení bodu 53 jako druhého pevně zařazeného bodu na pátek 4. 12. byl přijat.

 

Máme tu další návrh. To byl návrh pana poslance Sobotky. Pan poslanec Sobotka navrhoval body číslo - teď jsem zjistil, že tady mám špatné číslování podle starého návrhu pořadu. V tom případě bych potřeboval tisky. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Já nechci, aby to znělo vyčítavě, ale já jsem ty tisky dvakrát zopakoval v rámci návrhu, který jsem přednesl. Ale určitě je zopakuji rád potřetí. Jedná se o tisky 940, 942, 941 a 943.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, teď je to tedy přesné: 940, 942, 941 a 943. Tady byl návrh, abychom tyto body projednali jako třetí a pátý bod pevně zařazené tento pátek 4. 12.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit tyto tisky jako třetí a pátý bod tento pátek, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 45, přihlášeno 146, pro hlasovalo 87, proti 35, takže tento návrh na zařazení těchto bodů byl přijat.

 

Můžeme hlasovat další. To byl návrh pana poslance Jandáka, kterému šlo o to, abychom ve čtvrtek 10. 12. zařadili jako pevný třetí bod programu zprávu vlády o situaci v ČTK.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 46, přihlášeno je 146, pro hlasovalo 99, proti 12, takže tento návrh na předložení zprávy vládou o situaci v ČTK ve čtvrtek 10. prosince byl přijat.

 

Můžeme hlasovat další návrh. To byl návrh pana poslance Čerňanského, který navrhoval, abychom vyřadili z programu jednání bod číslo 29, to je, pokud se nepletu, zákon číslo 42 o úpravě majetkových vztahů. Tento bod 29 navrhoval pan poslanec Čerňanský vyřadit.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu 29, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 47, přihlášeno je 145, pro hlasovalo 87, proti 38, takže návrh pana poslance Čerňanského vyřadit bod 29 byl přijat.

 

Můžeme hlasovat další návrh. To byl návrh pana poslance Skopala. Pan poslanec Skopal navrhoval vyřadit bod číslo 35. Připomenu, že to je návrh zákona o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev. Je to tisk 555. Pan poslanec Skopal - vyřadit bod 35.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu číslo 35, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 48, přihlášeno 144, pro hlasovalo 84, proti 44, takže návrh pana poslance Skopala byl také přijat.

 

Pak je zde návrh pana poslance Grospiče. Pan poslanec Grospič navrhoval zařadit body 37 a 40, to jsou poslanecké návrhy. Jedná se o návrh, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, to je bod 37, bod 40 je návrh na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje Ústava. Je to tisk 795. Návrh byl body 37 a 40 zařadit na úterý 8. prosince jako první a druhý bod jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, takto zařadit podle přání poslance Grospiče tyto dva body jako první a druhý bod v úterý 8. prosince? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 49, přihlášeno bylo 147, pro hlasovalo 50, proti 25. Tento návrh byl zamítnut.

 

Teď jsem zjistil, že jsem sice nechal hlasovat návrh pana poslance Skopala na vyřazení bodu 35, a ten jsme úspěšně vyřadili, nicméně on chtěl ještě hlasovat bod 36, který se týká zákona, kterým se mění zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. Ten chtěl pan poslanec Skopal také vyřadit. Já bych si ještě dovolil i tento druhý návrh, vyřazení bodu 36, který se týká kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, také hlasovat o jeho vyřazení. Ještě jednou bod 36.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyřadit i bod 36, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 50, přihlášeno je 146, pro hlasovalo 136, zdrželi se 2. Takže i druhý návrh poslance Skopala na vyřazení bodu 36 byl také přijat.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP