(17.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

Jsem přesvědčen o tom, že není možné narušovat tuto dosaženou politickou dohodu prostě proto, že tento krok je nepopulární. Je nepopulární, samozřejmě, zvedá v tomto slova smyslu i poměrně negativní reakce, ale na druhé straně, je-li uzavřena dohoda, má být tato dohoda držena. Jsem přesvědčen, že vládní návrh, který tady byl předložen a schválen zdrcující většinou poslanců Poslanecké sněmovny, prostě nemůže být brán jako trhací kalendář; jako trhací kalendář, u kterého když zjistíme, že nějaká věc se nelíbí ve veřejném mínění, tak přestože byla uzavřena dohoda, přestože jsme pro to hlasovali, tak tyto nepopulární věci začneme odstraňovat zpět. My prostě nedokážeme popřít své hlasování - na rozdíl od celé řady kolegů, kteří se dnes tváří, že hlasují jinak, než hlasovali tehdy.

Stoprocentní pravdu má pan místopředseda výboru Opálka. Ti z vás, kteří nyní obhajujete tento návrh a chcete pro něj hlasovat, jste tehdy mohli hlasovat pro pozměňovací návrh, který tady, ano, korektně musím říci, byl podán a vy jste pro něj nehlasovali! Jsou na to dvě hypotézy. Hypotéza první. Vy jste prostě podcenili nepopulárnost tohoto kroku. Anebo hypotéza druhá. Vy jste si vůbec neuvědomili, že tam snížení této peněžité pomoci v mateřství je prostě proto, že drtivá většina z vás si popletla rodičovský příspěvek a peněžitou pomoc v mateřství. A tím, že z tohoto návrhu - ano, na základě kompromisu, který byl uzavřen v této Sněmovně - vypadl rodičovský příspěvek a byla tam ponechána peněžitá pomoc v mateřství, tak to prostě bylo prohlasováno. Případ první svědčí o vaší politické nesolidnosti, jestliže dnes hlasujete úplně jinak, než jste hlasovali tehdy, protože - znovu opakuji - mohli jste hlasovat pro pozměňovací návrh pana místopředsedy Opálky. Případ druhý svědčí o vaší nekompetentnosti, protože jste si mysleli, že něco tam vypadlo, a pak jste s hrůzou zjistili až na základě dotazů novinářů, že to tam zůstalo, tak to také bude vypovídat o poslancích těch stran, kteří teď budou o tomto návrhu hlasovat.

My jsme politickou stranou, která drží politické dohody. (Smích v řadách ČSSD.) Drží je i tehdy, když je to nepopulární. Byla uzavřena politická dohoda o konečné podobě tzv. Janotova balíčku, nebo vládního protideficitního balíčku, a my prostě nedokážeme najednou otočit o 180 stupňů a tvářit se, že dohoda uzavřena nebyla. Hlasujeme konzistentně, jako jsme hlasovali i tehdy. Znovu opakujeme, ano, byl to krvavý kompromis. Toto byl jeden z důvodů, proč jsme to za krvavý kompromis označili.

A musím tady konstatovat, že ve skutečnosti vámi prohlasovávané návrhy, ať už ve zkrácených lhůtách, nebo připojené k jiným návrhům, které jsou v průběhu druhého čtení, povedou pouze k obrovskému zmatku, protože vy jste si mj. vzpomněli na tuto věc poměrně pozdě. Stihnout administrativně zvládnutí tohoto kroku pro Českou správu sociálního zabezpečení je v podstatě vyloučené. Čili důsledky budou pouze větší zmatky a ještě větší nespokojenost maminek, které v důsledku těchto zmatků nejenže by měly 60 % vyměřovací základ, ale ony vůbec nedosáhnou možná kvůli administrativním zmatkům po několik týdnů nebo měsíců na tuto dávku.

Takže já bych chtěl apelovat na zdravý rozum a na normální korektní, slušné dodržování politických dohod. Politická dohoda byla uzavřena nad i velmi nepopulárními částmi, které se týkají vládního protideficitního balíčku. Tento balíček tady byl prohlasován zdrcující většinou a návrh na vyřazení peněžité pomoci v mateřství v této Sněmovně nezískal prakticky žádné hlasy, resp. pouze hlasy poslanců KSČM. Hlasujme prosím konzistentně tak, jak jsme hlasovali tehdy, byť je to nepopulární. Držme své slovo a držme politické dohody! Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Nyní je přihlášen pan kolega Ludvík Hovorka, po něm paní poslankyně Šojdrová, pan kolega Sobotka, pan kolega Paroubek. V tomto pořadí. Pan kolega Opálka - s faktickou poznámkou? (Ano.) Tak pardon ještě. A pan kolega Škromach se mi tady objevuje s faktickou. (Omyl.) Nikoliv.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Omlouvám se, přihlásil jsem se elektronicky k faktické. Jenom bych chtěl poznamenat, že šlo tehdy o hlasování číslo 27, abych doplnil pana kolegu Nečase. 36 hlasů bylo pro, včetně pana kolegy Hovorky, 65 se zdrželo, včetně paní kolegyně Šojdrové, a 126 bylo proti. Toto hlasování jsem si vynutil, neboť ho pan předseda rozpočtového výboru opomněl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka. Nyní má slovo pan kolega Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád vzkázal panu poslanci Nečasovi prostřednictvím paní místopředsedkyně a také panu zpravodaji: Uvědomme si, v jaké atmosféře se tady projednával tento návrh zákona, že to bylo ve stavu legislativní nouze, a podívejte se, v jaké podobě došel tento zákon, který byl vlastně schválen v nějaké verzi, potom prošel v nějaké podobě vládou a v nějaké verzi se předkládal do Poslanecké sněmovny. A podívejte se také na pozměňovací návrhy, které byly vzneseny, o kterých se hlasovalo a které měly tuto část zákona z celkového balíku vyřadit.

My jsme se snažili o to, aby nemocenská se z tohoto balíku vyřadila ven, ale prostě tento pozměňovací návrh neprošel. Potom samozřejmě mohli jsme nehlasovat pro celý zákon, ale co by potom následovalo? Byli bychom označeni, že jsme ti největší škůdci této země, kteří nechtějí snížit rozpočtový schodek. A dobře si vzpomeňte také na atmosféru, která byla před závěrečným hlasováním, protože do tohoto balíku se dostaly i některé věci, které původně do vlády neměly jít, které se týkaly části zdravotnictví, zákona o veřejném zdravotním pojištění. A víte, že byla velká vůle, aby tyto části zákona byly z toho vypuštěny stejně jako nemocenská v části peněžité pomoci v mateřství. Ale potom také si vzpomeňte na výroky, že pokud zákon neprojde tak, jak byl navržen nebo jak byla dohoda, tak vláda složí mandát nebo ministr financí složí mandát apod. Čili vzpomeňte si dobře na atmosféru, která tady panovala.

Teď je tady návrh, kterým chceme jednu část tohoto zákona napravit. A kompromis, o kterém tady mluvíte, že byl tak krvavý, nebo že to byl krvavý kompromis, on nemusel být tak krvavý. Stačilo schválit minimálně to, co navrhoval ministr financí v původním návrhu, a to bylo zavedení dalšího pásma daně z příjmů fyzických osob. Nemusel to být tak krvavý návrh. Potom tam samozřejmě nemusel tento návrh být nepokrytý finančními prostředky.

Byl bych rád, abychom si nalili čistého vína a vzpomněli si, v jaké atmosféře se to tady projednávalo, jaké argumenty byly vznášeny a proč vlastně tento návrh předkládáme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Paní kolegyně Michaela Šojdrová nyní bude mít slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Jen velmi krátce chci zareagovat na to, co zde bylo řečeno. Neděláme ze schváleného zákona žádný trhací kalendář. Podáváme jediný návrh, jedinou změnu k tomu, co schváleno bylo, a trváme tím na tom, co jsme již při projednávání návrhu zákona prosazovali.

A k tomu kompromisu. Určitě to byl krvavý kompromis, ale nebyl vyvážený. Jsem o tom přesvědčena, protože byl v tomto případě na úkor právě rodin s malými dětmi. Nesáhli jsme na daně vysoce příjmových skupin. To nepovažuji za vyvážený kompromis. Krvavý možná byl.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: A nyní je přihlášen pan kolega Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych pravděpodobně k tomuto bodu nevystupoval, nicméně vystoupení pana poslance Nečase, které zde bylo, přispělo k určité podle mého názoru chybné interpretaci toho, co se odehrávalo při schvalování tzv. balíčku. Chtěl bych jasně připomenout, že my jsme byli zásadně postaveni před hotovou věc. Několik dnů předtím, než měl být tento balíček projednán vládou, konkrétně tedy dva dny předtím, kdy v pondělí se připravovalo jednání vlády a v pátek se uskutečnila informativní schůzka mezi ministrem financí a zástupci politických stran, kde jsme byli informováni o podobě struktury balíčku s tím, že my jsme na té páteční schůzce vznesli výhrady, informovali jsme o odlišných pohledech. Vláda na tyto výhrady v pondělí nereagovala a schválila v zásadě balíček tak, jak ho původně připravovala.

To byla první fáze, která předcházela tomu, než jsme s tímto balíčkem byli konfrontováni na půdě Poslanecké sněmovny. Ano, dostali jsme informaci asi dva dny předtím, než o tom vláda rozhodla. Vláda slyšela naše připomínky a bohužel z nich nic nezohlednila. Návrh byl schválen vládou a putoval do Poslanecké sněmovny. My jsme podpořili maximální zkrácení lhůt, podpořili jsme zrychlené projednávání. Nesouhlasili jsme s tím, aby návrh byl schválen bez pozměňovacích návrhů, a začalo tvrdé politické jednání o tom, které součásti balíčku zůstanou a které nezůstanou. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP