(16.50 hodin)
(pokračuje Škromach)

Sociální demokracie jasně definovala, že škrty ve státním rozpočtu z hlediska dopadu ekonomické krize, a nejen toho, nemohou jít na úkor rodin s dětmi, seniorů, zdravotně postižených. Myslím, že v tuto chvíli je potřeba hledat způsob, jak rychle napravit ještě tuto nespravedlnost, která vznikla. A musím říct, že se velmi divím kolegům a kolegyním z ODS, že uplatnili námitku proti rychlému projednání tohoto zákona, protože mohli vyjádřit svým hlasováním teď, tady a v tuto chvíli, zda s tím souhlasí, nebo ne. A nikoli obstrukčním způsobem, to znamená zablokováním rychlého čtení tohoto zákona, vlastně jakoby oddálit nebo téměř zabránit jeho náběhu a vlastně realizovat to, že k 1. lednu skutečně dojde ke snížení mateřského příspěvku, což by za situace, pokud by tento zákon, který navrhuje, a já bych jí za to poděkoval, paní poslankyně Šojdrová, tak kdyby tento návrh zákona prošel teď, v tuto chvíli, prvním, druhým a třetím čtením, schválil jej Senát, tak ještě do konce roku je možné, aby tento zákon nabyl účinnosti.

Ovšem, a je potřeba i pro veřejnost říct jasně, že krokem, který učinila ODS, a zablokováním zrychleného čtení tohoto zákona je tady jasné nebezpečí a téměř realita, že prostě tento zákon nemůže do konce tohoto roku projít legislativním procesem. Je samozřejmě určitě možné hledat tak, jak hovořil pan poslanec Opálka, cesty i tím způsobem, že můžeme tento pozměňovací návrh uplatnit třeba v rámci jiných zákonů, které jsou v druhém čtení. Ale i tak ten proces může samozřejmě být zkrácen nebo nemusí, ty návrhy v rámci těchto zákonů nemusí projít jako celku.

Tady bylo jednoduché a rychlé řešení. Sněmovna mohla svým hlasováním teď a v tuto chvíli říct jasně jasnou zprávu, a to i pro Českou správu, která mohla na základě toho už se případně i zařídit: jsme pro to, aby se napravila tato chyba Janotova souboru opatření, a sice aby se mateřský příspěvek nesnižoval. Anebo mohla říct: souhlasíme s tím, aby se snížil, protože tady pro to byla většina. Ale to, co se tady odehrálo, je opět ukázka snahy obcházet, schovávat se, neřešit věci okamžitě, tak jak vznikají. Proto bych si dovolil navrhnout zkrácení projednávání ve druhém čtení na dva dny. A jestliže i toto zablokuje ODS, tak si myslím, že ukáží, že vůbec jim nejde o řešení, ale jenom obstrukcí dosáhnout toho, že tuto změnu nebude možno schválit.

Prostřednictvím předsedající bych vyzval kolegyně a kolegy z ODS, a možná i další, kteří ještě pochybují: Máte možnost svými argumenty nás tady ubít a říci, že to je správné opatření, že je dobré šetřit na rodinách s dětmi, že je dobré jim sebrat mateřský příspěvek. Ale na druhé straně se k tomu postavte chlapsky a hlasujte o tom! Ukažte svým hlasováním, jaký máte vlastní názor. Neschovávejte se za obstrukci!

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byl pan poslanec Škromach. Nyní je přihlášena paní kolegyně Michaela Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, co opravdu nechci, tak to je, aby se tato věc stala určitým vymezováním politickým, byť to téma politické je, a už vůbec nechci, aby se maminky s dětmi staly rukojmími politických diskusí a stranických zájmů. Bohužel se tak zřejmě stává.

Já jsem jenom chtěla reagovat na to, co zde bylo řečeno kolegou zpravodajem, který řekl, že jsme hlasovali pro celkový zákon toho tzv. balíčku opatření. Ale my jsme také hlasovali pro pozměňovací návrh, který přednesl kolega Hovorka, a my jsme od počátku chtěli, aby tato změna v tom balíčku opatření nebyla schválena. Čili my jsme neprozřeli až po schválení tohoto zákona jako celku, ale věděli jsme, že v tom zákoně je toto opatření, ale neměli jsme sílu v počtu hlasů, abychom tuto změnu prosadili při hlasování o tzv. Janotově balíčku, a proto se snažíme to napravit dodatečně touto formou.

Ještě bych chtěla dodat to, že samozřejmě jsme si vědomi, že to přináší určité problémy, ať už se to týká dopadů do státního rozpočtu, ale také přechodným obdobím a řešením při nastavení systému v nemocenském pojištění. Je možné ve druhém čtení pak tedy také navrhnout pozměňovací návrhy, kterými bychom tuto věc mohli vyřešit alespoň v rámci možností, které máme. Ale samozřejmě tím prodlužováním a odkládáním také na druhou stranu komplikujeme tuto změnu a její aplikaci v praxi.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Pan ministr Šimerka nyní. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, stanovisko vlády v písemném vyhotovení je součástí tohoto tisku, takže ho máte k dispozici, ostatně bylo tady komentováno také panem zpravodajem. Nebudu ho tedy znovu číst celé.

Chci jenom říct, že vláda na něm i nadále trvá a ten podstatný důvod, proč na něm trvá, je fiskální dopad. Je to v řádu téměř 1,5 miliardy korun v celoročním vyjádření. Pokud by ten zákon nabyl účinnosti později, tak samozřejmě se ta částka úměrně sníží.

Pro mě je to velice bolestné, protože věřte, že já bych nejraději byl pro, aby vůbec nedošlo k tomu krácení. Nicméně balíček byl schválen, včetně tohoto opatření, a podle mého názoru opatření tohoto charakteru a tohoto dopadu nelze měnit z měsíce na měsíc, a to nejen z hlediska technických dopadů a technických možností České správy, pokud jde o realizaci, protože ona v tuto chvíli už je připravována a připravuje se na realizaci výsledku balíčku, a v případě, že by se to mělo změnit, tak se to celé zvrátí, vynuluje a bude se připravovat opět na systém původní, před tou změnou. Už tady bylo řečeno, že to vyžaduje, myslím si, že to říkal pan poslanec Opálka, zhruba tři měsíce.

Takže to jsou technické dopady, je tu fiskální dopad, technické možnosti reálnosti tohoto návrhu, pokud jde o nabytí právní účinnosti, a samozřejmě pokud jde o legislativně technické nedostatky, které tam jsou a které tu byly zmíněny, včetně tedy právní účinnosti, tak ze všech těchto důvodů, je mi líto, že to musím říci znovu, ale pro vládu je to v této podobě tento návrh neakceptovatelný. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan kolega Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, vážení členové vlády. Pokud se vrátím zpět do období, kdy byl v této Poslanecké sněmovně schvalován vládní protideficitní balíček, tak musím konstatovat, že nad jeho zněním byla přijata široká politická dohoda, na základě které byl tento vládní návrh schválen zdrcující většinou Poslanecké sněmovny. My jsme mnohokrát označili tento návrh za krvavý kompromis. To znamená za návrh, který není naším návrhem, za návrh, kde jsou celé řady ustanovení, se kterými se neztotožňujeme, a tehdy, když jsem tady vystupoval z pozice Občanské demokratické strany, tak jsem upozornil na to, že jedním z důvodů, proč to považujeme za krvavý kompromis, je návrh na snížení peněžité pomoci v mateřství. I pan ministr Janota může koneckonců potvrdit, že v době, kdy jsme jednali o podobě tohoto návrhu, tak jsme vznášeli proti tomuto námitky a požadovali jsme, aby tento návrh byl vyřazen z vládního protideficitního balíčku, a navrhovali jsme jiné typy úspor, které na výdajové stránce kompenzovaly tento návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP