(15.20 hodin)
(pokračuje Dlouhý)

Rád bych na vás apeloval, abyste si uvědomili, že předložená novela nijakým způsobem neznesnadňuje podávání žalob, neumožňuje rozšíření okruhu osob, které by se mohly tímto směrem ubírat. Je to vyvážený kompromis, je to skutečně minimalistická verze, která byla dopředu s Komisí projednána, a ta s tímto návrhem souhlasí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Jenom upozorňuji, že podle § 98 odst. 2 se při novém projednání návrhu zákona pozměňovací návrhy nepodávají.

Takže hlásí se někdo do rozpravy? Takže pan poslanec Ambrozek, pan poslanec Klas. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych rád vystoupil na podporu tohoto zákona.

Jednou z výtek prezidenta republiky je rychlost jeho projednání, protože to proběhlo na zasedání Poslanecké sněmovny, o kterém jsme si mysleli ještě tehdy, že bude poslední, a byla tehdy přijata za neúplné účasti poslanců a podle § 90 vlastně ve zkráceném projednávání. Dalo by se tedy říci, že -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, promiňte, já vás přeruším. Poprosím poslance, aby se ztišili. Můžete pokračovat, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Dalo by se tedy říci, že ta výtka je pravdivá. Ovšem já bych rád připomenul proces, který předcházel.

Novela zákona byla předložena vládou již téměř před dvěma lety, vládou tehdy Mirka Topolánka, a v závěrečném hlasování neprošla velmi těsně asi o dva nebo tři hlasy. Poté, protože se blížilo projednání v Evropské komisi, jsme s kolegy Dlouhým a Böhnischem napříč politickými stranami podali tento návrh poslanecký, ale protože se už nestihl projednat, tak byla nakonec znovu varianta, že tento návrh byl vlastně v nezměněné podobě předložen znovu touto vládou a Poslaneckou sněmovnou schválen.

Na výboru pro životní prostředí byl tento návrh podrobně projednáván už při tom prvním tisku a dnešní podoba je mimo jiné výsledkem dlouhé diskuse na výboru pro životní prostředí, kde se přistoupilo na řadu kompromisů i vůči podnikatelské sféře, byl vyloučen odkladný účinek žaloby a byl zúžen okruh možné správné legitimace. Jsem přesvědčen, že to je vyvážená podoba, která pomůže uzavřít naše komplikace s Evropskou unií, ale která zároveň zkvalitní naši legislativu, a chtěl bych požádat kolegy, aby tuto verzi podpořili. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Klas. Uděluji mu slovo. Připraví se pan poslanec Úlehla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážený pane premiére, milé kolegyně a vážení kolegové, padla tady spousta slov, ale nejdůležitější větu tady řekl pan ministr Dusík, že když dnes prosadíme veto prezidenta, tak nám dnes a zítra nic nehrozí, popřípadě za několik měsíců. To je jediná pravdivá věta, která tady padla.

Ať nám nikdo nevyhrožuje žalobou, protože my jsme ten zákon - a já si dobře vzpomínám, kolegové, jak jsem vás žádal, abychom 9. září neprojednávali podle § 90. My jsme ten zákon před sebou hrnuli minimálně 12 měsíců. Neprošel jako vládní návrh, Sněmovna ho odmítla ve třetím čtení, takže se utrhla košilka toho zákona, podepsali se tam čtyři poslanci, a my jsme tento zákon, který neprošel ani jednáním ve výborech, schválili za deset minut, 9. září. Je to malý zákon s velkými dopady.

Takže tolik k tomu vlastnímu projednávání. To byla ostuda, toho 9. září! To nebylo projednávání hodné Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky! Ať je tento zákon vystaven oponentním posudkům, ať je probírán ve všech výborech, které s ním mají co společného, ne jenom ve výboru pro životní prostředí. Ať projde třeba i výborem pro bezpečnost, kde se zabýváme energetickou koncepcí.

A to, že dopad je žádný, nulový. Prosím vás pěkně, kdo tomu věříte? Kdyby dopad zákona byl nulový, tak ten zákon nemusíme přijímat. Vždyť přece hlavní smysl je v tom, aby se natáhl proces EIA, minimálně, aby byl zpochybňován ještě pět let po, a ne dva roky po, to je přece jasné. A jasné je, že se do tohoto procesu mohou odvolávat všechny jiné subjekty, které k dnešnímu dni nemohly. Tak mi neříkejte, že to je nějaké zjednodušení, a nestrašme se tady Evropou, protože byť padla žaloba, tak dneska ani zítra se nerozhodne. Buďme seriózní, projednejme to ve třech čteních a dejme tomu ten čas, který si tento zákon zasluhuje.

Děkuji. (Potlesk z pravé strany Sněmovny.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Úlehla, připraví se pan poslanec Bürgermeister. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já jsem byl připraven předstoupit, netušil jsem, měl jsem písemnou přihlášku, já myslím, že rozehráváme hru, která je absolutně nedůstojná a neadekvátní tomu, o co se tady jedná.

Já jsem člověk, který má kulaté razítko na posuzování vlivu, a myslím si, že pokud to budeme takhle vnímat, jak tady teď zaznělo od mého předřečníka, tak to je naprosto nepochopitelné, jelikož já si myslím, že i předseda komise životního prostředí Ambrozek jasně deklaroval, jaký byl průběh projednávání.

Samozřejmě posuzování vlivu v České republice není zatím v korelaci se stavebním zákonem, neřídí se správním řádem a podobně, to bychom zacházeli do detailů, a já bych chtěl na toto konto říci jen velmi jednoduše, bez ohledu na to, jestli nás bude Evropa mít ráda, nebo nebude, protože to jsou populistická slova: schvalme tento zákon. A nerozšiřujeme tím okruh komplikujících aspektů. Naopak, vyčleňujeme jasný prostor, kdo se může zapojit do procesu, průběhu schvalovacího řízení posuzování vlivů na životní prostředí, a jasně specifikujeme podmínky, za kterých to může probíhat.

Tedy nebojme se toho. Já naopak jsem zastáncem toho, abychom tím i dali jasně najevo, zejména při významných stavbách v naší republice, že se jako zákonodárci umíme postavit za významné investory, které potřebujeme k tomu, abychom pokud nechceme jenom hovořit o ochraně životního prostředí na předvolebních letácích, abychom skutečně tu ochranu životního prostředí podpořili. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Bürgermeister. Další přihlášky nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Již mám další přihlášky.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, budu hlasovat proti usnesení a chci zdůvodnit proč. Tady ten důvod ještě nezazněl.

Navrhovaná novela zákona má jeden vážný důsledek. Musíme si uvědomit současnou praxi. A je to v důvodové zprávě vládního tisku, který jsme dostali již před rokem. V podstatě každý účastník je v současné situaci účastníkem územního řízení, řízení o umístění stavby, nebo stavebně povolovacího řízení, řízení na vydání stavebního povolení. Proč? V té důvodové zprávě se jasně cituje, že dvě odrážky zbylé v § 23 odst. 9, které říkají, že účastníkem takového řízení je pouze ten, který dal námitku do EIA a zároveň byl v EIA citován anebo nebyl správním orgánem vyřazen. Tyhle dvě odrážky se v praxi dosud nepoužily. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP