(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Opálka. Připraví se pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolím si přednést návrh na vyřazení z programu 66. schůze Poslanecké sněmovny bodu 55, což je vládní návrh zákona o penzijním spoření, sněmovní tisk 825, a bod 56, což je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o penzijním spoření, sněmovní tisk 826.

Stručné zdůvodnění: Sněmovna má široký program k předvánoční diskusi. Na těchto návrzích nebyla tripartitně ujasněna dohoda. Mám za to, že strávíme u těchto bodů možná bohatou diskusi a nedobereme se konce. Proto navrhuji jejich vyřazení z programu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Mezitím dorazila další náhradní karta. Pan poslanec Šťastný Boris - náhradní karta č. 32.

Nyní vystoupí pan poslanec Benda, připraví se pan poslanec Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já navrhuji vyřadit dva body, a to bod 103 dnešní schůze, sněmovní tisk 574, třetí čtení, trestní řízení soudní, a bod 104, sněmovní tisk 664, o výkonu trestu odnětí svobody. Obě jsou to třetí čtení, obě nemají podle mého názoru v tuto chvíli ve Sněmovně většinu, a proto je doporučuji vyřadit, abychom se s tím netrápili. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, navrhuji, abychom pevně už teď zařadili bod č. 97. Jedná se o vládní návrh, kterým se navrhuje, aby Česká republika přistoupila s normálním členstvím k Evropské organizaci pro využívání meteorologických družic. Návrh předkládám z toho důvodu, že dosavadní statut - prozatímní - přidružení České republiky k této úmluvě vyprší na konci letošního roku a nová smlouva má platit od ledna příštího roku. Bylo by tedy dobře, abychom na tomto jednání Poslanecké sněmovny ještě případně stihli druhé čtení. Domnívám se, že samotná věc není nijak problematická a že by nemělo dojít k nějakému výraznému zdržení Poslanecké sněmovny.

Navrhuji tedy, aby bod 97, sněmovní tisk 965, první čtení, byl pevně zařazen jako první po písemných interpelacích tento čtvrtek 3. prosince, tedy v 11 hodin.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále se mi do rozpravy hlásí pan poslanec Šplíchal, poté pan poslanec Krákora. Prosím, pan poslanec Šplíchal má slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já bych z věcných důvodů prosil o zařazení bodu 14, tisk 756, je to zákon o podpoře sportu, na příští středu 9. prosince odpoledne jako první bod.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Jako první bod odpoledne. Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi, abych přednesl návrh na vyřazení dvou bodů. A to za prvé bod č. 9, vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích, je to sněmovní tisk 885, ve druhém čtení. Důvodem je přerušení jednání ve výboru. Navrhuji vyřadit bod č. 20, je to vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, sněmovní tisk 841, druhé čtení. Důvod je stejný - přerušení jednání ve výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále se do rozpravy hlásí paní poslankyně Horníková, pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji pěkně za slovo, pane předsedo. Dovolte mi, abych i já dal jeden pozměňovací návrh k programu této schůze. Je to, doufejme, pro vás vítaný návrh. Jedná se o sněmovní tisk 833, který je zatím zařazen jako sedmý bod současného programu. Já navrhuji a žádám Sněmovnu o podporu mého návrhu, aby tento vládní návrh o veřejných zakázkách byl vyňat z této schůze. Důvodem je za prvé neprojednání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a v kontrolním výboru, který jej také má projednat. Zdůrazňuji, že tento návrh podávám po dohodě s předkladatelem tohoto vládního návrhu. Děkuji vám pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní paní poslankyně Horníková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji. Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Já mám - myslím, že milou - prosbu. Já bych požádala, aby sněmovní tisk 843, je to novela zákona o společenství vlastníků bytových jednotek, byl stažen z tohoto projednávání na této schůzi, a to proto, že tiskem se zabývá právě výbor a podvýbor. Takže jenom prosím o stažení sněmovního tisku 843 z této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Je to bod č. 21. (Posl. Horníková: Je to bod č. 21, ano. Děkuji.)

Hlásí se někdo další? Pan poslanec Carbol se hlásí. Má slovo.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout zařazení nového bodu schůze, který by se jmenoval Zpráva vlády o aktuálním stavu případu takzvaných bytů OKD, a pevné zařazení tohoto bodu na čtvrtek 3. 12. jako první bod po písemných interpelacích. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, vy navrhujete zařadit nový bod. Ano? A je to Zpráva vlády o aktuálním stavu případu takzvaných bytů OKD. (Souhlas.) To je pan poslanec Carbol.

Paní poslankyně Jakubková se hlásí o slovo. Mezitím dorazila další náhradní karta, pan poslanec Pospíšil - náhradní karta č. 34. Paní poslankyně Jakubková má slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vládo, žádám o vyřazení tisku č. 580, bodu č. 28 z návrhu programu 66. schůze Poslanecké sněmovny. Tento návrh se pokouší vyloučit veřejnost ze stavebního řízení a snižuje tak účast občanů na rozhodování o věcech veřejných. Domnívám se, že bychom se měli vyřazením tisku distancovat od takových praktik. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pardon, paní poslankyně, je to sněmovní tisk 580, ano?

 

Poslankyně Věra Jakubková: Ano, 580, bod č. 28.

A druhá věc. Chtěla bych požádat o vystoupení pana premiéra a o sdělení důvodů, které vedly vládu ke stažení vládního návrhu novely horního a geologického zákona, jednalo se o tisk č. 625. Stála bych o vysvětlení, a zřejmě i velká část veřejnosti, proč vláda vyklízí pole těžařům na úkor lidí a krajiny. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Hezký, dobrý den, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si navrhnout vyřazení bodu č. 40, sněmovní tisk 942, a bodu č. 65, sněmovní tisk 916 z pořadu této schůze. Jde o obdobné návrhy směřující k likvidaci regulačních poplatků.

Zdůvodnění: jde o návrhy, které byly již v minulosti opakovaně předkládány, opakovaně projednávány a které směřují k likvidaci ekonomické stability českého zdravotnictví v době globální finanční a ekonomické krize. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP