(14.40 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Já už jsem o tom Poslaneckou sněmovnu informoval. Rozpočtový výbor iniciativně tuto věc projednal dopředu. Nepřijal v této věci žádné usnesení a o této věci byli členové Poslanecké sněmovny již písemně informováni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za ujasnění. Otevírám obecnou rozpravu, do které přihlášky nemám, tedy písemné žádné nevidím. Dívám se, jestli se ještě někdo hlásí, myslím ale, že se nehlásí nikdo. V tom případě můžeme obecnou rozpravu ukončit. Měli bychom hlasovat, spíš závěrečná slova, ale asi žádná nebudou, tak bychom měli přikročit k rozpravě podrobné.

Otevírám podrobnou rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, tak podrobnou rozpravu můžeme také ukončit. Měli bychom hlasovat o návrzích, které tady zazněly. Nezazněly žádné.

Takže se obrátíme na zpravodaje. Myslím, že bychom měli v tomto případě ukončit druhé čtení tohoto návrhu. To je asi jediné, co můžeme udělat. Zpravodaj souhlasí, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Končím druhý bod, který jsme měli na programu schůze. To je pravděpodobně celý program naší dnešní schůze.

Slovo má zpravodaj.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ještě, pane místopředsedo, pokud dovolíte, navrhoval bych, abychom dnes absolvovali i třetí čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak tedy otevírám třetí čtení. Zahajuji bod

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
/sněmovní tisk 937/ - třetí čtení

Dávám slovo zpravodaji.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, nevím, zda to mám konstatovat za vás, ale měla by proběhnout rozprava v rámci třetího čtení. Po jejím ukončení bychom měli hlasovat o návrzích, které zazněly. Pouze v tuto chvíli konstatuji, že v rámci druhého čtení nezazněly žádné pozměňující návrhy. Pokud nezazní ani v rozpravě v rámci třetího čtení, pak budeme mít k dispozici pouze základní návrh usnesení, který se týká přijetí samotné novely zákona o státním rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, už jsem dostal materiál ke třetímu čtení. Nebyly předneseny žádné návrhy na zamítnutí ani pozměňovací. Takže otevírám rozpravu ve třetím čtení. Dívám se, jestli se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Protože nebyly předloženy žádné návrhy na zamítnutí ani pozměňovací, měli bychom přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Ale hlásí se ještě pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nebojte, pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nebudu do toho, jak se hezky říká, házet vidle, ale dovolte mi, abych vás přece jenom v krátkosti seznámil, bude to jeden z nejkratších projevů v tomto bodě, s postojem klubu KSČM před hlasováním.

Musím říci, že poslanecký klub KSČM nehlasoval pro rozpočtový průšvih, který teď částečně napravujeme. Jestli si vzpomenete, pravda, nebyli jsme sami, ale byli jsme to i my, kteří jsme tehdy před rokem, když jsme projednávali návrh zákona o státním rozpočtu pro letošní rok, navrhovali vrátit k přepracování. Už při projednávání návrhu státního rozpočtu jsme s poukazy na jeho nereálnost požadovali také úpravy právě proto, abychom se vyhnuli situacím, kdy nebude na výplaty dávek, na kterých jsou mnozí lidé existenčně závislí. Dnes jsme u toho. Ať už důchodci, ať už nezaměstnaní by se mohli obávat, že nebude-li úprava provedena, půjdou k Vánocům bez svých peněz. Tito lidé přece nemohou nést náklady obnovy onoho snědeného krámu tak, že by najednou neměli na nájem, neměli na léky, neměli na auto, ba mnozí neměli ani na jídlo.

Po celý dosavadní letošní rok jsme buď sami požadovali, nebo podporovali požadavky na takovou včasnou, a to slovo včasnou podtrhuji, úpravu letošního rozpočtu, která by včas, a slovo včas opět podtrhuji, eliminovala rizika ztráty možnosti financování povinností státu vůči jeho občanům. Jen pro připomenutí, ještě Topolánkově vládě přednášel podobný návrh například kolega Opálka. Ale ono se to asi před předčasnými volbami příliš nehodilo, a to ani Topolánkově vládě, ani té vládě, které byl jedním z rodičů.

KSČM je nyní jedinou reálnou opozicí. Nikoliv však opozicí pro opozici samotnou. Opozicí totálně negující. Opakuji, že návrhy vlády, které jsou věcné, které mají pomoci lidem, budeme podporovat i nadále. Tak i v tomto případě, který soudě podle rozpravy, která probíhala, není vůbec jednoduchý a není vůbec snadný. Komunisté nenechají důchodce a nezaměstnané, komunisté nenechají občany České republiky na holičkách a přes všechny výhrady, které zde zazněly z našich úst, návrh podpoříme.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci. Ještě je tady jeden problém. My totiž v pátek odpoledne nemůžeme hlasovat třetí čtení. Navrhl bych Sněmovně, abychom udělali jedno hlasování, ve kterém bychom rozhodli, že budeme rozhodovat dnes odpoledne ve třetím čtení, protože by to mohlo někde narazit. Pokud s tím souhlasíte, ještě než nechám hlasovat o celém návrhu usnesení, bude Sněmovna hlasovat o návrhu, že dnes odpoledne budeme hlasovat i ve třetím čtení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto rozhodnutí Sněmovny, že budeme hlasovat také zákon ve třetím čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 5, přihlášeno je 127, pro hlasovalo 117, proti žádný. Takže to bylo přijato. Můžeme hlasovat i ve třetím čtení.

 

Ptám se ještě zpravodaje, jestli je ještě něco. Není nic. To znamená můžeme provést hlasování ve třetím čtení.

Dovolte, abych přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, podle sněmovního tisku 937."

Ještě vás odhlašuji, protože tu je návrh na odhlášení. Prosím, přihlaste se všichni. Nejde to. (Chvíli prodleva kvůli odhlášení.)

Doufám, že se všichni přihlásili. Nebudu znovu číst návrh usnesení, pamatujete si ho, takže zahájíme hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout text usnesení, jak jste ho slyšeli před chvílí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 6, přihlášeno je 117, pro hlasovalo 112, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji předkladateli i zpravodaji.

Ještě mě požádal o slovo ministr Janota. Prosím, dávám mu slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji. Takové skóre jsem tady ještě nikdy neviděl, nezažil. Jsem tomu velmi rád. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Končím projednávání tohoto bodu a končím i jednání Sněmovny. Přeji příjemný víkend.

 

(Schůze skončila ve 14.50 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP