(13.10 hodin)
(pokračuje Janota)

Tady bylo řečeno panem místopředsedou Zaorálkem, že Sněmovna by měla být místem, kde by se ty věci měly říkat na rovinu, kde by měly být informace jaksi včas, předem a podobně. Já to zkusím využít. To nesouvisí přímo s tímto bodem, nicméně souvisí to s veřejnými rozpočty.

Já jsem povinen předložit návrh konvergenčního programu do Evropské komise, a to do 30. ledna příštího roku. Pochopitelně tento návrh splním, pro rok 2010 vyjdu z návrhu zákona, o kterém věřím, že bude schválen, to znamená s deficitem 5,3 % za veřejné rozpočty, a který vlastně implikuje i další deficity na roky 2011 a 2012 ve výši 5,5 a 5,6 mld. Korun. Co nastane? Že v podstatě tento návrh bude odmítnut, jako že neřeší prostě problém ozdravování veřejných financí, že nerespektuje doporučení Evropské komise, a bude vrácen. Logicky bude přepracován a předložen na podzim, a to už bude patrně jiná vláda, patrně bude mít jiný mandát. A proto to chci zdůraznit, ne abych strašil, ale abych upozornil na to, že bez legislativních změn na obou stranách rozpočtové bilance nikdo nedocílí nižší deficit než 5 %. Já to tady říkám proto, abych předešel spekulacím, úvahám, že když nebudeme nic dělat, to tady také padalo, že se nebude nic dělat nebo že se nic nedělá, tak prostě nebudeme mít problémy. Naopak, já osobně si nedovedu představit, nevím, neumím, jak bych sestavil rozpočet s nižším deficitem. Ty jednodušší přístupy, to znamená snižování počtu lidí, se už tady udály pro rok 2010. To se nebude opakovat. Nemůže se opakovat nevalorizace důchodů, nemůže se opakovat prostě snižování mezd ve veřejné správě, čili ty přístupy, které jsme využili, nebo možnosti, chcete-li, v řádu 15 miliard, ty prostě tady nebudou. Takže tolik k jedné věci.

Druhá věc, která s tím souvisí. My dostaneme v nejbližších dnech domácí úkol, chcete-li, v rámci procedury nadměrného deficitu. My budeme muset rovněž po jiné linii navrhnout opatření, jak chceme řešit náš deficit, abychom někdy v roce 2013 měli 3 %. Když nepodnikneme žádná legislativní opatření, která nebudou jednoduchá, nebudou jednoduchá ani na té či oné straně bilance, tak v podstatě toto nebudeme plnit. A já teď nechci spekulovat o dopadech, které by to mohlo mít.

Jenom poznámku. Ona nejsou ani jednoduchá opatření na straně příjmů. Já jsem včera měl poměrně dvouhodinovou debatu se zástupci malých pivovarů, velkých pivovarů, kterým se hrubě nelíbí, že jsme zvýšili spotřební daň na pivo. Srovnávají to s tím, proč není spotřební daň na víno a podobně. Nechci to tady rozvádět, ale chci říci, že opatření na žádné straně bilance nikdy nebudou jednoduchá. A bude na politických přístupech, na politických rozhodnutích, jaká bude v této Sněmovně politická síla, zda bude rovná daň ve výši 15 %, či bude jiná rovná daň v jiné výši, či bude progresivní zdanění. Já jenom vím, že při stávající rovné dani příjmu fyzických osob 15 % je prostě nemožné tyto výdaje takto profinancovat. Ale to možná ani toto nebude stačit. Bude na to zapotřebí určitě razantní opatření na straně výdajů rozpočtu. Vím, že je to nepopulární, vím, že se to nelíbí, ale prostě naprosto zodpovědně říkám, že bez těchto věcí se nedostaneme pod 5 %.

Děkuji a doufám, že i když dneska je třináctého a ještě pátek, podaří se Sněmovně tuto normu schválit, protože by následovala daleko horší situace než ten pátek třináctého. Děkuji. (Potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi Janotovi. To bylo jeho závěrečné vystoupení k tomuto bodu. O to podobné bych požádal, pokud má zájem, také zpravodaje - ale poslanec Sobotka už vystoupil. V tom případě bych ho požádal o to, aby se ujal role zpravodaje a aby nám sdělil, jakým způsobem budeme postupovat a o čem nyní budeme hlasovat.

Jenom zagonguji na poslance, protože by se měli shromáždit všichni, kdo mohou hlasovat, do Sněmovny. Sdělím, že poslanec Tlustý má náhradní kartu č. 31, a počkám tedy.

Prosím ještě jednou, aby se všichni vrátili do lavic, zasedli a přihlásili se. Pana poslance Sobotku jako zpravodaje požádám, aby nám řekl, o čem budeme nyní hlasovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, v rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením tohoto návrhu zákona, a to na jednu hodinu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže budeme nyní hlasovat o návrhu, který zazněl v rozpravě, abychom zkrátili lhůtu na jednu hodinu pro jednání mezi prvním a druhým čtením.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zkrátit lhůtu pro jednání mezi prvním a druhým čtením na jednu hodinu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 3. Přihlášeno je 137. Pro hlasovalo 131, proti 2. Takže ten návrh byl přijat.

 

Lhůta byla zkrácena. Prosím zpravodaje, abychom pokračovali.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom měli formálně rozhodnout také o přikázání tohoto návrhu zákona. Domnívám se, že by měl být přikázán rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je tu návrh přikázat rozpočtovému výboru. Zeptám se, jestli má někdo ještě návrh jinému výboru, aby to v hodině projednal. Myslím, že nevidím žádný.

 

Budeme tedy hlasovat ten jeden návrh - přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 4. Přihlášeno bylo 137, pro hlasovalo 132, proti nula. Takže tohle bylo odhlasováno. Předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

To je zřejmě vše, pane zpravodaji, takže vám děkuji. Přeruším jednání Sněmovny do 14.30 hodin. Ve 14.30 bude Sněmovna pokračovat druhým čtením vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky. Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.18 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP