(11.10 hodin)
(pokračuje Liška)

My víme, že jsme před několika důležitými rozhodnutí, které chce učinit autonomně firma ČEZ, jejímž majoritním vlastníkem je stát. Víme, že se jedná o dostavbu dalších reaktorů, že se jedná o jeden z největších tendrů, možná největší tendr v historii, o který mají eminentní zájem tři subjekty. Chtěl jsem apelovat na českou vládu, aby v těch příštích šesti sedmi měsících učinila vše pro to, aby tento tendr proběhl v souladu s bezpečnostní strategií a s velmi poctivým a hlubokým vyhodnocením bezpečnostních rizik, která může tento tendr mít.

Když se podíváme na to, jakým způsobem se vyvíjí infrastruktura, ať už se to týká ropného průmyslu, dodávek ropy, plynu, ale také jaderné energetiky, jaderného paliva, vidíme, že energetická závislost České republiky prudce roste. Je to věc, která má jednoznačně politický a bezpečnostní charakter, a proto je zcela správné, aby se vláda o tyto věci zajímala, aby využila vlivu, který má na základě majoritního vlastnictví akcií společnosti ČEZ, aby zasáhla politicky korektním způsobem, v souladu s českou legislativou, ale přesto v zájmu, který musí jasně formulovat priority ve smyslu ochrany veřejného zájmu, ochrany energetické bezpečnosti.

Já zde neapeluji na to, aby to bylo politické rozhodnutí, které bude křivit soutěž, která má samozřejmě velmi silné ekonomické parametry. Je ale evidentní, že naše energetická závislost na Rusku dosáhla a dosahuje a může dosáhnout, pokud ten vývoj by směřoval tak, jak směřuje nyní, kritického prahu. Proto se obracím na vládu a žádám o to, aby předtím, než dojde k završení a realizaci tohoto tendru, formulovala jasně priority, které Česká republika má v oblasti energetické bezpečnosti, aby s tím seznámila Sněmovnu a aby sdělila také Sněmovně a politické reprezentaci, jaké kroky chce v tomto ohledu učinit, aby energetická závislost na nestabilních zemích, které jsou našimi přáteli, ale nikoliv našimi spojenci, byla spíše eliminována a nikoliv posilována.

Toto je natolik vážná věc, že si to určitě žádá, myslím si, i samostatný bod někdy v příštích měsících na jednání Sněmovny, případně jednání v nějakém formátu politickém, tak aby tato věc byla ošetřena co nejlépe.

My rozhodně budeme za zelené, potvrzuji, usilovat o to, aby veškeré informace, které souvisejí s dodávkami jaderných technologií a jaderného paliva pro českou energetiku, byly co nejvíce pod dohledem veřejnosti i Sněmovny, a samozřejmě aby vláda v tomto konala v duchu snižování energetické závislosti. Nemusím zde dodávat, že postoj zelených je celkem jasný. My si myslíme, že energetická bezpečnost je otázkou obnovitelných zdrojů energie, ale jsme si zároveň vědomi, že než dojdeme v řádu desetiletí, možná staletí, ale každopádně jednou ano, k tomu, abychom čerpali energii pouze a výlučně z obnovitelných zdrojů energie, jadernou energii budeme v rozumné míře potřebovat. Proto si myslíme, že je nutné učinit pro toto období všechny kroky, které zajistí, abychom byli co nejméně závislí na nespolehlivých partnerech a na technologiích, které se mohou ukazovat jako problematické. Pokud vláda tyto naše priority, tyto naše komentáře a požadavky zváží, budeme za to velmi vděčni. Jsme připraveni o tom vést širokou a co nejhlubší debatu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondřeji Liškovi. Pro úplnost, protože paní kolegyně Jakubková ohlásila, že se vzdává svého vystoupení, zopakuji pořadí přihlášených: pan poslanec Bohuslav Sobotka, pan poslanec Jaroslav Krupka, paní poslankyně Olga Zubová. A pak už to je konec v obecné rozpravě. Prvním přihlášeným v podrobné rozpravě je Václav Exner. V tomto pořadí, pokud nikdo nemá v úmyslu se dále přihlašovat do obecné rozpravy, bude tedy probíhat rozprava obecná v této věci.

Pan předseda klubu sociální demokracie Bohuslav Sobotka. Pane předsedo, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, chtěl bych vystoupit velmi stručně k jedné aktuální a podle mého názoru docela závažné záležitosti. Jedná se o změnu zákona o státním rozpočtu ještě na letošní rok, tzn. zákona o státním rozpočtu na rok 2009.

My jsme tento týden v rozpočtovém výboru Sněmovny projednávali vládní návrh zákona, který řeší zvýšení deficitu státního rozpočtu v letošním roce, a při té příležitosti jsme byli přítomným náměstkem ministra financí panem Hejdukem informováni o tom, že v případě, že tento návrh zákona nebude schválen na půdě Poslanecké sněmovny do konce měsíce listopadu, bude mít vláda v prosinci vážné problémy s financováním výdajů státního rozpočtu. Problém je v tom, že rozpočet, který byl schválen na letošní rok, který připravila ještě minulá vláda Mirka Topolánka, nevycházel z reálných údajů o vývoji ekonomiky a teď dochází k vážným problémům při financování řady vázaných výdajů státního rozpočtu.

Rád bych využil této příležitosti, abych pana premiéra, který je nyní tady, při příležitosti této debaty upozornil na to, že vláda svůj návrh do Poslanecké sněmovny doručila příliš pozdě na to, aby mohl být projednáván na této schůzi Poslanecké sněmovny. Pokud bychom měli vůli, a my bychom samozřejmě tu vůli měli, tento bod na program schůze Sněmovny zařadit, vláda by návrh musela doručit do Poslanecké sněmovny alespoň deset dnů před zahájením této schůze. To se bohužel nestalo, tím pádem návrh nebylo možné projednávat na této schůzi Poslanecké sněmovny.

Já bych chtěl pana premiéra upozornit, že dnes pravděpodobně tato schůze Poslanecké sněmovny skončí. Nejbližší schůze Poslanecké sněmovny podle harmonogramu, který platí, by měla začít počátkem měsíce prosince. A nyní tedy dochází k určitému rozporu mezi tou informací, kterou poskytl náměstek ministra financí na jednání rozpočtového výboru, a tím, kdy vůbec bude šance projednat návrh na změnu zákona o státním rozpočtu na rok 2009. Existuje tady samozřejmě řešení. Musela by se svolat mimořádná schůze Poslanecká sněmovny.

Já bych rád požádal pana premiéra, aby v této věci jednal tak, aby bylo možné uskutečnit mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, abychom se nedostali do časové tísně, byli schopni tu změnu zákona zde řádně projednat tak, aby došlo ke změně zákona o státním rozpočtu a nedošlo k poruše při financování státu, kterou avizoval náměstek Hejduk na jednání rozpočtového výboru tento týden. Jak jsem byl informován, nebyla zatím podána žádná žádost o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že se dnes Poslanecká sněmovna rozejde, pravděpodobně schůzi ukončíme, bylo by dobré, kdyby vláda začala konat, pokud je skutečně situace takto vážná. Samozřejmě pokud ta informace náměstka Hejduka nebyla přesná, pak se omlouvám, že jsem Poslaneckou sněmovnu i pana premiéra v tuto chvíli zdržel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji. O slovo se přihlásil předseda vlády České republiky Jan Fischer. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedající, dámy a pánové, ta informace bohužel byla přesná. To znamená že vláda teď pro to udělá všechno. Chtěl bych vás vyzvat ke spolupráci, byť jsem si vědom, že s tím doručením to bylo tak, jak to bylo. Já prostě nemám ve zvyku říkat, když něco je černé, že je to bílé. Je to tak. Ta situace nicméně je vážná pro zajištění výdajů ještě z letošního rozpočtu. Jsou to některé mandatorní sociální výdaje - upozorňuji včetně důchodů. Vláda začne, samozřejmě, konat neprodleně. Chtěl jsem vás požádat o pochopení a součinnost v této věci, protože mimořádnou schůzi Sněmovny si takto vážný problém vyžádá.

Děkuji vám za pozornost i pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Samozřejmě, pravděpodobně dojde k nějaké dohodě buď o ukončení schůze, nebo jejím přerušení a případném vyřazení bodů. Ale to tady je asi předčasné. Myslím, že na to máme ještě chvilku času, dnešní dopoledne, abychom to společnými silami dořešili.

Pan kolega Krupka stáhl svou přihlášku do rozpravy. Nyní se tedy slova ujme v rozpravě paní poslankyně Olga Zubová. Jinou přihlášku písemnou do rozpravy nemám. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Zubová: Vážená vládo, kolegové, kolegyně, já svou přihlášku nestahuji, ale zestručním ji na několik málo bodů.

Pan premiér ve svém prohlášení zmínil, že vláda nemá ambici činit velké legislativní kroky a chce kontinuálně řešit situaci, do které se dostala po neuskutečněných předčasných volbách. Chtěla bych tady podtrhnout jedno velké pozitivum, které tady z úst premiéra zaznělo a které jako by ve všech předešlých debatách zůstalo zatím bez povšimnutí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP