(11.10 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Já bych se vás chtěl zeptat, jakým způsobem chcete toto napravit. Přece zákon říká, že ve zdravotní pojišťovně ve správní radě a v dozorčí radě mají být třetina zástupci státu, třetina zástupci zaměstnavatelů a třetina zástupci pojištěnců. Těmi změnami příslušných vyhlášek do voleb do správních a dozorčích rad ale dochází k tomu, že ti pojištěnci jsou úplně postaveni mimo a že vlastně o všem rozhodují významní zaměstnavatelé a příslušné reprezentativní odborové organizace. Mě by zajímalo, jakým způsobem tady toto chcete změnit, protože si myslím, že to je naprosto netransparentní způsob a že to vlastně znamená, že pokud někdo chce ovládnout jinou zdravotní pojišťovnu, stačí mu, aby příslušně navrhl příslušný počet lidí, kteří budou konat ve shodě s touto skupinou, a potom prosadí jejich volbu a jejich zvolení. Pokud dosáhne většiny ve správní radě, no tak nic nebrání vlastně tomu, aby se podal návrh na případné sloučení. A ani to nemusí být sloučení, protože si myslím, že může dojít k tomu, že zdravotní pojišťovny mohou jednat ve shodě a mohou zvýhodňovat svá zdravotnická zařízení prostřednictvím té pojišťovny, kde by případně tu správní radu mohli nějakým způsobem ovládnout.

Já jsem na základě těchto skutečností, které se udály v tom celém časovém horizontu až do dneška, změnil návrh svého usnesení, které bych si dovolil potom načíst v podrobné rozpravě. Měl by směřovat k tomu, aby se jednak změnil i ten návrh volby do příslušné správní a dozorčí rady pojišťovny a také aby se pojišťovna nějak vyjádřila k tomu, co tady proběhlo a co podle mého názoru nebylo transparentní a poškodilo veřejný zájem a zájem pojištěnců a veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo může stokrát říkat, že rozhodovalo podle právních předpisů. Já jsem viděl i ten právní posudek, který vy jste nám předložila. My jsme vám předložili naše právní posouzení. Tam bylo jednoznačně řečeno: není právní nárok. A já jsem tehdy i v Senátu říkal, pokud si nejste jista těmi správními posudky, z nichž každý říká něco jiného, přece nic nebrání tomu, aby se do zákona dalo, že na vydání rozhodnutí není právní nárok.

Myslím si, že byla možnost řešit tyto věci transparentně, ale tady prostě se nechtělo a chtělo se to rozhodnutí vydat za každou cenu. A to myslím je špatně. Pojištěnců, kteří jsou v těch zdravotních pojišťovnách, které se sloučily, se nikdo neptal na to, jestli se najednou ocitnou v nějaké nové zdravotní pojišťovně, jejich možnost vyjádřit se k tomu byla naprosto nulová a oni dneska jsou v nejistotě, jestli ta zdravotní pojišťovna bude poskytovat takové služby, které jim poskytovala ta předchozí.

To je všechno, co bych k tomu chtěl říci. Potom si v podrobné rozpravě dovolím přečíst návrh usnesení k tomuto bodu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. My jsme otevřeli znovu rozpravu podrobnou, protože jednací řád znovuotevření rozpravy nerozlišuje, takže mám za to, že je otevřena podrobná rozprava. V ní lze vystoupit i s diskusním příspěvkem. Taktéž můžete předložit i návrh usnesení, takže bych vás poprosil.

Pak jsem zaregistroval technickou - faktickou přihlášku pana poslance Nečase. Je tomu tak, pane poslanče? Ano.

Prosím, předneste návrh usnesení.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Dovolím si navrhnout návrh usnesení k tomuto bodu, k vysvětlení paní ministryně zdravotnictví k povolení sloučení zdravotních pojišťoven.

Za prvé: Poslanecká sněmovna vyjadřuje zásadní nesouhlas s postupem vedení Ministerstva zdravotnictví ve věci slučování zdravotních pojišťoven, ZP Agel a Hutnické zdravotní pojišťovny, a následně ve věci slučování Hutnické zdravotní pojišťovny a České národní zdravotní pojišťovny. Vedení ministerstva dalo přednost soukromým zájmům spojeným s těmito sloučeními před veřejným zájmem a zájmem pojištěnců slučovaných zdravotních pojišťoven.

Za druhé: Poslanecká sněmovna žádá ministryni zdravotnictví, aby předložila návrh zákonné úpravy, která zajistí faktickou účast pojištěnců na správě zdravotních pojišťoven na základě svobodného a rovného volebního práva, aby se nemohly opakovat případy ovládnutí zdravotních pojišťoven určitými zájmovými skupinami.

Ještě bych rád řekl, že k tomu, co se tady stalo v případě těch dvou sloučení, lze říci, že to, co tady bylo naplánováno částečně v oblasti transformace a případně budoucí privatizace těch zdravotních pojišťoven a co se nepodařilo realizovat bývalému vedení Ministerstva zdravotnictví pod vedením pana Julínka, se vlastně realizovalo v trochu menší podobě, ale v zásadě, v případě těch dvou sloučení, ale navíc se to realizovalo vlastně bezúplatně. Jenom se podala žádost a ministerstvo rozhodlo, že se ty pojišťovny sloučí. Na základě těch dvou správních aktů, které učinilo ministerstvo, tak vlastně původní malá pojišťovna, která měla 60 tisíc pojištěnců, získala obratem kmen 730 tisíc pojištěnců a obrat 14,5 miliardy. A to je třeba, abychom si tady všichni uvědomili.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Nečas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě k předchozímu bodu jsem v rámci své faktické poznámky uvedl, že pan poslanec Cyril Zapletal byl členem dozorčí rady OKD. Skutečností je, že pan poslanec Cyril Zapletal byl členem dozorčí rady Českomoravských dolů. Když udělám chybu, umím to přiznat, a proto se za uvedení této nepravdivé skutečnosti panu poslanci Zapletalovi omlouvám. (Potlesk všech poslanců.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Boris Šťastný, připraví se pan poslanec Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jen stručně reagoval na slova pana poslance Hovorky a jeho dlouhodobé aktivity směřující ke kritice slučování veřejnoprávních zdravotních pojišťoven.

Chtěl bych připomenout, že nám v sále je tato věc asi poměrně jasná. Lidé, kteří se zabývají zdravotnictvím nebo jsou zákonodárci, to vědí, ale protože nás sleduje široká veřejnost, široká pacientská veřejnost, lze očekávat, že ne všichni občané se dost dobře dokáží orientovat v systému zdravotních pojišťoven České republiky. Chtěl bych proto sdělit tuto věc. A já myslím, že pan kolega Hovorka prostřednictvím předsedajícího tuto věc, na kterou bych ho chtěl upozornit nebo mu připomenout, ví nebo by vědět měl. Já jsem přesvědčen, že některé věci jsou říkány zcela záměrně, záměrně jsou uváděni občané v omyl.

Základní problém je v tom, že systém zdravotního pojištění v České republice je založen na systému veřejného zdravotního pojištění. To znamená, že všechny pojišťovny, o kterých hovoříme, jsou na úrovni veřejnoprávních institucí. To znamená, že nejde o komerční pojišťovny, jak se snaží ve své řeči pan Hovorka často prezentovat. Nejde o stejný systém pojištění, jako se pojišťují automobily, domy, majetek atd. Zdravotní pojištění každého občana jde do systému veřejného zdravotního pojištění, do pojišťovny, u které je registrován, a tyto peníze jsou na základě zákona velmi přísným způsobem spravovány. Neznamená to tedy, nebo není přece možné, že by existovala možnost nakládat s těmito penězi bez jakýchkoli pravidel. Poslanci schvalují zdravotně pojistné plány každé takové pojišťovny. Na základě těchto schválených zdravotně pojistných plánů tyto pojišťovny hospodaří.

Peníze jsou přerozdělovány do zdravotní péče. Část peněz, pouze omezená část, je použita na vnitřní chod pojišťoven, na provoz pojišťoven, další část například na preventivní programy atd. Z toho vyplývá, že hovořit o tom, že nějaké soukromé skupiny se snaží získat vliv nebo moc nad těmito institucemi, je iluzorní. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP