(10.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Jak jsem řekl, těch náhod a spojení je tady příliš mnoho a stát se musí zodpovídat z toho, že nekoná, především také proto, protože se domnívám, že úkolem a rolí státu je, aby chránil občany, a ne několik velkých podnikatelů, kteří se dostali k majetku a jsou odhodláni ho dneska nepustit.

Pan ministr Kalousek mi tady řekl, že on nebude rozhazovat peníze daňových poplatníků, a proto nepovede právní spor. Takže mě dneska zajímá, kolik stálo daňové poplatníky placení právní společnosti, která nám v podstatě říkala, co asi chce pan Bakala. Dneska se nedivím tomu, že jsme dostávali stanoviska, že není problém, že ve skutečnosti se nic neděje. Já se obávám, že se děje dost a hlavně že se neustále blížíme tomu stavu, kdy jednoho dne zjistíme, že už není možné ty smluvní podmínky vymáhat. A opakuji, kromě toho, že chci vědět, jak je to s placením a rozhodováním o tom, že společnost Allen and Overy pracuje pro stát, jsem zároveň přesvědčen, že nestačí to, co stát udělal, totiž to, že vydal určovací žalobu, ale že to musí být doplněno zároveň návrhem na předběžné opatření, kterým se zabrání disponování celým majetkem. Jinak může dojít k tomu, že byty budou prodány takovým způsobem, že nový vlastník už se nebude k žádným smluvním podmínkám znát. To jsem tady ministru financí Janotovi vysvětloval už při poslední interpelaci a nemá to žádnou reakci, protože i v tom, co tady řekl pan ministr Barták, je zřejmé, že stát se spokojil pouze s polovinou toho kroku, s polovinou té věci.

Takže já si od dnešního jednání neslibuji, že bychom se posunuli, především proto, že nevidím ochotu na straně státu. A říkám, že je nesmírně vážné to, proč stát nekoná, a myslím si, že bychom se měli zabývat tím, jak je možné a jak trpíme to evidentní spojování mezi politikou, společností nebo nově vzniklou stranou TOP 09 a velkou společností, která tu usiluje o miliardový majetek. O tom bychom se měli bavit. Já mám pocit, že to je mustr a model něčeho, co by mělo být zajímavé pro všechny poslance, pokud je zajímá, kde jsou dneska peníze a kde státu unikají peníze. To by nás zřejmě zajímat mělo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu místopředsedovi Sněmovny Zaorálkovi. Jenom bych chtěla sdělit Sněmovně, že pan ministr financí, který byl zmiňován, je řádně omluven z našeho jednání, tato omluva byla doručena předsedovi Poslanecké sněmovny a byli jsme s ní seznámeni.

Dvě faktické poznámky - pan kolega Krupka jako první, pan kolega Nečas jako druhý, ale pan ministr Barták se hlásí o slovo. Chcete nyní? Faktické poznámky mají ale přednost, takže faktická poznámka pan kolega Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo, paní předsedající. Pokusím se být stručný.

První faktická poznámka, pane kolego Zaorálku prostřednictvím předsedající, seřiďte si hodinky, nejsme v předvolební kampani. Na to máte poměrně dost času a bylo by velice dobré a férové vůči těm nájemníkům, aby se toto téma k této věci nezneužívalo.

Poznámka druhá. Vy jste se zmínil, že třikrát, čtyřikrát jste mi tady něco vysvětloval. Já můžu říct čtyřikrát, pětkrát, šestkrát já jsem vám vysvětloval, že ne vždycky říkáte pravdu. Schválně se snažím být korektní a říkám ne vždy, protože velice často tomu tak je.

Poznámka třetí, a zazněla tady z úst paní předsedající. Naprosto nerozumím vaší rétorice, která tady vykřikuje do éteru, že nedostáváte odpovědi od zde přítomného zastupujícího pana ministra Bartáka, když naprosto jasně bylo zřejmé před dnešním projednáváním bodu, že ministr financí tady nebude. Tak co chcete? Bylo jasné, že tady nebude, tak je jasné, že tady žádnou odpověď nemůžete dostat. Takže to laciné vykřikování "nikdo se mnou nekomunikuje, protože pan ministr tady není" je opravdu zcela laciné.

Poznámka čtvrtá na margo účasti Evžena Tošenovského v dozorčí radě. Myslím si, a zcela jistě - a nechtějte, abych si na to udělal analýzu, přinesu to na příští jednání - účast vašich zástupců, a beru to dokonce za korektní věc, v předchozích vládách v jakýchkoli dozorčích radách byla mnohdy takto postavena. Hejtman Moravskoslezského kraje je tak vysoká postava, která se účastnila v dozorčí radě, že bylo vcelku přirozené, že ta nominace tam byla. Schválně se podívejme možná na vaše hejtmany, anebo se podívejte na zástupce vaší předchozí vlády a další prominenty, v jakých dozorčích radách všude seděli, a pak prosím kritizujte další. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Krupkovi. Faktická poznámka Petr Nečas, poté pan kolega Zaorálek.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan poslanec Zaorálek tady opakovaně vykřikoval, že mu některé věci nejsou jasné. Já myslím, že nemusí chodit daleko, aby si některé věci vyjasnil. Určitě by mu mnohé vyjasnil poslanec za sociální demokracii a bývalý člen dozorčí rady OKD v době, kdy se děla celá řada těchto kroků, pan Cyril Zapletal. Nemusí nikde sáhodlouze psát a vykřikovat do této tribuny. Určitě o té privatizaci nejvíce ví bývalý ministr financí pan Bohuslav Sobotka, se kterým teď právě, pane poslanče Zaorálku, mluvíte. Nikdo jiný vám nevysvětlí, proč byla prodána tato společnost za 4 mld. korun, když objem majetku minimálně toho bytového fondu je 10 až 12 mld. korun. Takže neptejte se pana Bartáka, ptejte se pana Sobotky, pana Zapletala a dalších.

Vy se tady tážete, kde vznikl ten model, že stejná právní firma zastupuje stát a v jiné kauze zastupuje třeba tu společnost, se kterou stát vede spor. No kde vznikl tento model? Já vám připomenu jiný. Já vám připomenu model arbitráže se společností CET 21, kdy vaše sociálně demokratická vláda pověřila zastupováním českého státu firmu, která svou maďarskou pobočkou zastupovala firmu CET 21, čili tutéž firmu, která zastupovala v tomto sporu český stát. A pak, světe div se, prohráli jsme desetimiliardovou arbitráž. Mimochodem zfalšovaným důkazem, který nedokázala tato firma vyvrátit. Takže tam vznikl tento model a vy máte v tomto máslo na hlavě.

Poukazujete na pana eurokomisaře Teličku. A já se opět ptám, kdo z něho udělal komisaře a kdo z něho mimochodem udělal bývalého komisaře. No opět vlády sociální demokracie. Poukazujete na vazby pana Bakaly. No tak opět, máte tam vedle sebe pana poslance Sobotku, zeptejte se na vazby pana Bakaly v době, kdy Československá obchodní banka za spolupráce společnosti Patria Finance, jejímž členem byl pan Bakala, se uchopila Investiční a Poštovní banky, jaké tam vznikaly vazby mezi ČSOB, panem Bakalou a vládními představiteli z Ministerstva financí apod. (Předsedající: Čas, pane kolego.) Čili tyto dotazy můžete klást vlastním lidem z vlastní strany.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám a nyní faktická poznámka... Řádná přihláška je nejprve pan ministr Barták, poté pan kolega Zaorálek. Takže prosím pana místopředsedu vlády Martina Bartáka.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Vážená paní předsedající, já jsem vaším prostřednictvím chtěl poděkovat panu místopředsedovi Zaorálkovi za projevenou důvěru i za citáty Jamese Bonda. Já ho mám také rád.

Chtěl jsem říci, že my jsme u tohoto nebyli, já také ne, já ty lidi neznám, ale četl jsem, že někteří z nich s nimi mají co do činění.

A to, proč není dáno to předběžné opatření, vyplývá z toho, že určovací žaloba je u rozhodčího soudu, tudíž toto nelze. My se naopak snažíme tuto situaci řešit. Bohužel pan ministr Janota se skutečně omlouval dopředu, takže na některé otázky vám určitě odpoví rád sám. Já tímto chci říci, že vláda naopak se touto problematikou hodlá velmi vážně zabývat i z toho důvodu, že se to týká těch statisíců lidí, o kterých tady bylo hovořeno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Faktická poznámka pan zpravodaj Jiří Carbol, poté s přednostním právem se chce přihlásit pan kolega Zaorálek? Ne, tak poté pan kolega Severa, poté pan kolega Zaorálek.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, paní předsedající. Je to jako vždycky, jedni o voze, druzí o koze. Bylo by to možná legrační, kdyby tady za vozem nebylo 103 000 nájemníků v bytech OKD.

Jestli pan kolega Nečas hodnotí bytový majetek OKD na 10 až 12 mld. korun, tak to skutečně, ale skutečně stojí za vaši pozornost. Jestliže se to prodalo za částku několikanásobně menší, pak nepochybně platí teze, kterou jsem uvedl na začátku, že stát prodával za 40 000 korun a pan Sobotka proto nemá tu vinu, o které hovořili kolegové zprava, protože tím to chtěl do budoucna převést na ty nájemníky. On to neuměl v té době prodat přímo nájemníkům, jako se v jiných městech a obcích prodávaly byty za zvýhodněné ceny. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP