Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. listopadu 2009 v 9.03 hodin
Přítomno: 127 poslanců
 

 

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte, abych vás přivítala a zahájila další jednací den 64. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo má náhradní kartu. Pan poslanec Wolf má náhradní kartu číslo 6.

O omluvu z dnešního jednání požádali: Vojtěch Adam - pracovní důvody, Monika Hašková - zdravotní důvody, Pavel Hojda bez udání důvodu, Kateřina Jacques bez udání důvodu, Zdeněk Jičínský - zdravotní důvody, Miroslav Kalousek se omlouvá od 11 hodin bez udání důvodu, Tomáš Kvapil - zdravotní důvody, Ivan Langer bez udání důvodu, Vladimíra Lesenská bez udání důvodu, totéž Lenka Mazuchová, Alfréd Michalík se omlouvá ze zdravotních důvodů, Dagmar Molendová z rodinných důvodů, Petr Pleva - zdravotní důvody, Daniel Reisiegel - zahraniční cesta, Evžen Snítilý bez udání důvodu, zdravotní důvody Jitka Vojtilová, pracovní důvody Tomáš Úlehla a Tom Zajíček.

Z členů vlády se omlouvají Martin Barták z odpoledního jednání z pracovních důvodů, Eduard Janota se omlouvá bez udání důvodu, Dana Jurásková se omlouvá, Michal Kocáb se omlouvá, Jan Kohout, Daniela Kovářová, Ladislav Miko, Petr Šimerka, Rostislav Vondruška. Toto jsou omluvy členů vlády.

Dostala jsem nyní omluvu od kolegy Jaroslava Krupky, který se z dnešního jednání též omlouvá. Omlouvá se také paní ministryně Kopicová ze zdravotních důvodů. To jsou omluvy, které jsem do této chvíle obdržela.

Než zahájíme jednání dnešní schůze, jsou zde ještě přihlášky, které se týkají programu schůze. K pořadu schůze se hlásí paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhla zařazení dnes nového bodu, a to návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny číslo 72 ze dne 27. října 2006. Jedná se o drobnou změnu, která spočívá v tom, že Poslanecká sněmovna určuje počet členů stálé komise členů na 13 z dnešních 12 členů. Dovoluji si tento bod navrhnout jako první bod dnešního jednání vzhledem k tomu, že je to bod, který je předjednán se všemi poslaneckými kluby. Současně navrhuji za tento bod pevně zařadit bod číslo 68 - Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, který byl včera přerušen.

Kolegyně a kolegové, prosím, abyste vyhověli této prosbě vzhledem k situaci ve stálé komisi pro rodinu, která by tímto byla velmi vhodně vyřešena. Děkuji

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Pan kolega Pavel Suchánek se hlásí též s návrhem do pořadu schůze.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, chtěl bych požádat o vyřazení tří mezinárodních smluv z programu této schůze, a to bodu 55, tisk 910, bodu 56, tisk 911, a bodu 57, tisk 918, z důvodu nepřítomnosti předkladatele. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane kolego, žádal jste o vyřazení z programu schůze. Děkuji.

To byly přihlášky ke změnám programu. Zeptám se, zda se někdo... Paní kolegyně Kalábková, poté pan poslanec Cyril Svoboda. Prosím paní poslankyni Kalábkovou.

 

Poslankyně Gabriela Kalábková: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolím si požádat Sněmovnu o pevné zařazení bodu číslo 63, sněmovní tisk 907 na zítřek, pátek 6. listopadu, jako druhý bod bloku třetích čtení. Je to naprosto nekomplikovaná předloha, na které existuje shoda napříč politickými stranami ve Sněmovně. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom třetí čtení během zítřejšího dne mohli vypořádat a netáhnout zbytečně tento bod do dalších schůzí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Paní poslankyně, je to bod 63, sněmovní tisk 907 na pátek jako druhý bod do bloku třetích čtení. Děkuji. Pan kolega Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, navrhuji zařadit jako první bod po třetích čteních v pátek dokončení bodu 114, zprávy vlády o ekologické zakázce. Aby se už o něm hlasovalo. Myslím, že debata již proběhla, abychom ten bod skončili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám. Další přihláška? Prosím, pan poslanec Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážené kolegyně a kolegové, žádal bych Sněmovnu o pevné zařazení bodu číslo 27, sněmovní tisk 791, zahrádkářský zákon, na dnes po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Jde o tisk 791 - dnes po pevně zařazených bodech.

Pan kolega Hamáček má náhradní kartu číslo 10.

Hlásí se ještě někdo s návrhem na změnu pořadu schůze? Nevidím takovou přihlášku. Budeme tedy hlasovat o těch návrzích, které zatím zazněly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP