(Jednání pokračovalo v 18.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, uplynula doba na přestávku poslaneckého klubu ODS. Děkuji za dochvilnost. Budeme pokračovat v našem přerušeném jednání. Podle usnesení Poslanecké sněmovny se nyní budeme zabývat nikoliv přerušeným bodem, ale volbami. Proto prosím předsedu volební komise pana poslance Petra Tluchoře, aby se ujal slova. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Dámy a pánové, děkuji vám všem za výdrž a za odhodlání jít volit i v této hodině. Děkuji vám, pane místopředsedo, za uvedení bodu. Naposledy snad dnes přednesu název bodu, kterým se budeme zabývat:

74.
Návrh na volbu předsedy Vyšetřovací komise pro vyšetření
neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob
uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Jedná se o volbu ve druhém kole. Jen mi dovolte připomenout, že prvé kolo tajné volby dnešního dne nepřineslo výsledek, tedy nebyl zvolen žádný z kandidátů, a do druhého kola postoupili pan poslanec Marek Benda a pan poslanec Miroslav Svoboda.

Pan předsedající, prosím, abyste nyní tento bod přerušil a vyhlásil konání tajných voleb. Navrhuji na vydávání lístků optimistických třináct minut, tedy do 18.15 hodin. Následně bychom zhruba 25 minut sčítali hlasy. Pokud byste s tím souhlasili, tak bych vám výsledek oznámil zítra ráno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já nejsem tak velký optimista, pane předsedo, jako vy. Samozřejmě za chviličku přeruším jednání, ale ne do 18.15, ale do 18.20, jestli dovolíte, abychom měli na to, než se skutečně přesunete do volební místnosti dost času. Čili do 18.20 hodin budou vydávány volební lístky, necháme pracovat volební komisi do 18.50 hodin. Výsledek samozřejmě nám předložíte až ráno v 9 hodin, pane předsedo, kdyby se vám to do těch 18.50 nepodařilo.

A já jediné, než dnešní jednání přeruším, si vám dovolím oznámit zítřejší program schůze. To je ten důvod, pro který jsem to prodloužil o těch pět minut, pane předsedo, abych i já vás mohl seznámit s tím, jak budeme zítra pokračovat.

Na čtvrtek jsou plánovány samozřejmě pevně zařazené body. Protože zatím není žádná odpověď na písemné interpelace, tak se budeme zabývat podle zatímního programu schůze bodem číslo 18, to je zákon ozbrojených silách České republiky v prvním čtení, bodem číslo 79, zpráva vlády o bytovém fondu OKD, a bodem 111, to je sloučení pojišťoven. Potom půjdou už odpolední body, to je bod číslo 116.

To je vše, přeji tedy úspěšnou práci volební komisi.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já jsem chtěl říci, že pokud by to bylo naplánované do 18.50 a byla by zde vůle, tak nepochybně jsem připraven v 18.50 výsledek sdělit ještě dnes. (Smích v jednací síni.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, já ale přeci jen to nechám na 9 hodin na ráno. Popřeji vám hezký večer a úspěšnou volbu, ať můžeme spustit práci této vyšetřovací komise.

 

(Jednání skončilo v 18.05 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP