(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní vystoupí pan poslanec Sobotka, potom pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já jenom k proceduře. Chtěl bych požádat o to, abychom hlasovali po jménech, pokud jde o nominace do výborů, s tím, že chci jasně avizovat, že klub sociální demokracie bude respektovat dohody, které byly učiněny na počátku tohoto funkčního období, pokud jde o složení členů jednotlivých výborů. To znamená budeme podporovat poslance, které navrhují politické strany, které vstoupily do této Poslanecké sněmovny po volbách do Poslanecké sněmovny, a navrhují je náhradou za poslance z téže politické strany, tak aby korektně byly dodrženy dohody, které byly na počátku tohoto funkčního období mezi jednotlivými parlamentními stranami v Poslanecké sněmovně učiněny. Ale chtěl bych požádat především o to hlasování po jménech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych se chtěl zeptat jenom vaším prostřednictvím předsedy volebního výboru, jak se volební výbor vypořádal s článkem 5 našeho volebního řádu, odstavcem 5, který právě stanovuje poměrné zastoupení jednotlivých klubů, a v odstavci 4 se říká, že poslanci, kteří nejsou členy žádného poslaneckého klubu, a to je teď už dvanáct poslanců, tak mohou nabídnout svůj mandát některému poslaneckému klubu. Ptám se, jestli ti, kteří žádají o zařazení a jsou nezařazení, jestli se přihlásili některému poslaneckému klubu. To by se týkalo pana poslance Kalouska.

A co se týká zařazení pana poslance Lišky do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, já se domnívám, že poslanecký klub Strany zelených na čtyři členy má prozatím pět míst ve výborech, takže i nominaci pana poslance Lišky mohli řešit vzdáním se paní poslankyně Jacques členství v jednom ze tří výborů, jichž je členem. Takže to se domnívám, že je to také nad rámec zařazení do výboru, poměrného zastoupení v článku 5 volebního řádu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní se přihlásil pan poslanec Kalousek k faktické poznámce a pan poslanec Hojda rovněž k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, ptá-li se pan poslanec Koníček, mohu mu odpovědět. Já se skutečně obrátil - doufám, že mi nezalže, tak jak poslední dobou bývá jeho zvykem - na předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL Cyrila Svobodu, zda je ochoten mě navrhnout na členství v rozpočtovém výboru. On mi sdělil, že to je velký problém, protože pan poslanec Grůza je kvalifikovanější, což já respektuji jako názor pana předsedy Svobody. A vzhledem k tomu, že nemám žádného předsedu klubu jako nezařazený poslanec, který hájí barvy za TOP 09 - paní poslankyně Mazuchová jistě ví, že TOP 09 je čtvrtou nejsilnější formací v Parlamentu České republiky (výbuch smíchu) - obrátil jsem se na předsedu Sněmovny, který své slovo dodržel a navrhl mě.

Já znovu zdůrazňuji, já se nikam necpu, já s pokorou přijmu rozhodnutí Sněmovny, že bývalý předseda Rady ministrů financí Evropské unie nemá co dělat v rozpočtovém výboru Parlamentu České republiky. To přijmu s pokorou. Jenom chci, abychom věděli, o čem hlasujeme.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych jenom chtěl požádat poslance, aby hovořili přesně. Nejedná se o volební výbor, ale volební komisi. Volební komise předkládá návrhy na změny ve složení Poslanecké sněmovny. Takže jedná se o volební komisi a ne o volební výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hojdovi. Vystoupí pan předseda volební komise Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, já děkuji. Děkuji kolegovi ctěnému z volební komise i volebního výboru. Chtěl jsem říct jednak totéž panu kolegovi Koníčkovi, samozřejmě vaším prostřednictvím. Pak ale přesto věcně odpovědět na tu otázku.

Volební komisi nebylo pro tuto nominaci doručeno žádné zmocnění žádného nezařazeného poslance, že některý z poslaneckých klubů může nakládat jeho hlasem pro stanovování poměrů v rámci poměrného zastoupení. Čili poměry zůstávají stejné, jako byly na začátku a na základě čeho byla nominace učiněna.

Úplně něco jiného je ale nominace, neboť návrh předkládá Sněmovně pouze a výhradně volební komise. Návrhy poslaneckých klubů jsou spíš jakýmsi územ, nikoliv v jednacím řádu zakotveným mechanismem. Čili je možné zde předkládat i návrh na nezařazeného poslance, který svůj mandát nedá nikomu, přesto, že to nenavrhl žádný poslanecký klub. Proto je to takto v podkladech. My jsme hodně dbali na to ve volební komisi, abychom se nepouštěli do jakýchkoliv politických debat a tahanic. Čistě technicky dle poměrného zastoupení a dle parametrů, které nám byly na začátku dány, předkládáme tento návrh. A je věcí Poslanecké sněmovny, jak se o tom rozhodne, jestli to takto stačí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím a požádám pana poslance Tluchoře, aby rozpravu shrnul a předložil návrhy k hlasování. Nejprve k proceduře, protože i k ní tady zazněl jeden návrh.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, nebyl zde vznesen návrh na tajné hlasování. Jediný návrh, který zazněl, byl od pana předsedy Sobotky na hlasování po jménech - jestli jsem správně pochopil - v té části volby, nikoliv v té části rezignací. Já si myslím, že je tady zvykem, pokud padne návrh na hlasování po částech nebo po jménech, tak aby bylo vyhověno. Takže já myslím, že ani není potřeba o tom hlasovat a můžeme tedy hlasovat veřejně tak, jak byly návrhy podány.

Nejprve tedy bychom hlasovali o jednotlivých rezignacích, a tedy o tom, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že pan poslanec Carbol a pan poslanec Suchánek rezignovali na členství ve výboru pro evropské záležitosti, paní poslankyně Páralová rezignovala na členství v organizačním výboru, pan poslanec Böhnisch rezignoval na členství v ústavněprávním výboru, pan poslanec Klas rezignoval na členství ve výboru pro obranu, pan poslanec Krajíček rezignoval na členství ve výboru pro sociální politiku a pan poslanec Rabas rezignoval na členství ve výboru pro životní prostředí. Jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Souhlasíte-li, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 146. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 158 pro 139, proti jediný, takže rezignace byly přijaty.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Nyní bychom tedy po jménech hlasovali o nových členstvích v jednotlivých výborech.

Do petičního výboru je nominován Martin Říman. Máte seznam před sebou. Tam je vždy uvedeno, za koho je nominován.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Dámy a pánové, já jsem vás odhlásil, prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 147. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončí za chviličku. Z přihlášených 143 poslanců pro 137, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Blahopřeji panu kolegovi Římanovi k prestižní pozici.

Rozpočtový výbor - volba. Pan poslanec Grůza, KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 148. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 144 poslanců, pro 124, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pan poslanec Šincl, ČSSD - stále rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 149. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 143 poslanců, pro 133, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pan poslanec Kalousek do rozpočtového výboru. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP