(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Dolejšovi. S přednostním právem pan zpravodaj, Svoboda Miroslav.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za upřesnění, pane předsedající.

Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já jenom chci do této diskuse vstoupit malou připomínkou, aby to nevytvářelo falešný dojem. Za prvé předpokládám, že můj kolega předseda klubu neadresoval připomínky k poslanci Svobodovi, ale k poslanci Cyrilu Svobodovi, protože chvíli jsem se lekl, co jsem zase svému předsedovi udělal. Takže jsem to pochopil, že to nebylo směrováno ke mně.

A jestli tady kolega Dolejš hovořil o tom, že ne stoprocentně hovoříme stejným tónem, tak ono se totiž nejedná o to, že by byl ten návrh jednostranně buď černý, nebo bílý, ale já připomenu to, co tady řekl pan ministr. On jako jediný řekl velmi podstatnou věc, a to že tento návrh se také týká úprav zdanění ve smyslu bytové výstavby. A jestli tady známe klasický výraz šrotovné, tak toto je šrotovné především směrem k výstavbě, a jestli někam dopadla krize, tak především dopadla směrem k výstavbě obecně. Toto je element, který do budoucna může být velmi hybným momentem pro to, aby především tato oblast hospodářství se opět nastartovala a zvedla. A samozřejmě to má doprovodné efekty v tom, aby se nastartovalo celé hospodářství.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a nyní vystoupí již avizovaná paní poslankyně Navrátilová.

 

Poslankyně Ludmila Navrátilová: Já bych chtěla jenom takovou technickou poznámku. Prosím vás, já tedy nebudu hlasovat pro tento zákon, protože když jsem si přečetla veškeré parametry, tak nevidím důvod, že by se tady zvýšil cestovní ruch nebo jiné věci. Spíš tady vidím další věc, že to ztíží další práci na finančních úřadech zaměstnancům, protože se zde otevírá další brána k daňovým únikům. Není to jenom o tom, že si tady něco stanovíme, ale tyto daně se také musejí vybrat a musí se také zkontrolovat to, zda jsou vybrány správně. Já si myslím, že i v oddíle "osvobození" to bude dělat další problémy, protože tam jsou věci, které se budou špatně dokazovat, jestli to je osvobozeno, anebo opravdu má jít o zboží, které má být zdaněno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, zaznělo tady několik podle mého názoru hluboce nepřesných informací, které si vyžadují korekci. Tradičně, když to řeknu hodně diplomaticky, nepřesně vystupoval předseda poslaneckého klubu pan poslanec Sobotka ve věci slevy na sociálním pojištění.

Za prvé se jednoznačně ukazuje, že výpadek příjmů nebude ani 16, ani 18 mld., ale bude výrazně nižší. Ta data za měsíc září jsou již naprosto zjevná, čili nebyl to pravdivý údaj.

Za druhé. Od počátku tato sleva na sociální pojištění byla zamýšlena jako dočasné opatření, protikrizové opatření s tím, že ze zákona měla omezenou platnost pouze do konce příštího roku.

Za třetí. My jsme přistoupili k tomu, že tato sleva bude pro příští rok, čili o rok dříve zrušena jako důsledek krvavého kompromisu, který byl v podobě vládního rozpočtového protideficitního balíčku, který byl předložen vládou a který je znám pod lidovým názvem Janotův balíček. Byla to prostě součást tohoto kompromisu. Nám se na tom celá řada věcí nelíbila včetně tohoto zrušení slevy, nicméně jako zodpovědná politická strana jsme na tento balíček jako celek po malých změnách kývli.

Za čtvrté platí naprosto jednoznačně, že se tato sleva osvědčila. Mimochodem, od počátku byla cílena na to, aby pomáhala zachraňovat pracovní příležitosti především pro nízkopříjmové, méně kvalifikované zaměstnanecké skupiny. Tady se ukazuje, že naše analýza byla od počátku stoprocentně správná, protože kdo se podívá na vývoj nezaměstnanosti a podívá se mj. na vývoj průměrné mzdy, tak zjistí, že jsme od počátku měli pravdu v tom, že opravdu nejčastěji jsou propouštěni lidé spíše s nízkou kvalifikací a nižší mzdou, což dokumentuje mj. i údaj Českého statistického úřadu o nárůstu průměrné mzdy. Přestože v naší ekonomice až na výjimky mzdy nerostou, dokonce mírně klesají, tak průměrná mzda roste v letošním roce. Je to důsledek právě toho, že bohužel jsou přednostně propouštěni především lidé, kteří mají nízkou kvalifikaci, a tím pádem podprůměrné nebo velmi nízké mzdy; mimochodem lidé, kteří se potom o to hůře integrují do trhu práce. Důsledkem toho je paradoxní nárůst průměrné mzdy. Čili tato naše analýza se ukazuje jednoznačně empiricky potvrzena. To, že ta sleva je zrušená o rok dříve, znovu opakuji, byl výsledek politického kompromisu, na který my jsme přistoupili, a ta sleva jednoznačně pomohla zachránit pracovní příležitosti.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. Nyní se přihlásil o slovo pan poslanec Bohuslav Sobotka, takže prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Tak především platí, vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, že částka 18 až 19 mld. korun byla součástí vládní argumentace, když vláda Mirka Topolánka návrh na slevu na sociální pojištění předkládala. My přirozeně jako opoziční poslanci jsme neměli k dispozici experty, abychom toto tvrzení vlády ověřili, zda je pravdivé, či není pravdivé, ale s těmito údaji vláda pracovala ať už při projednávání návrhu zákona v tripartitě nebo v Poslanecké sněmovně. To je první věc. Byl to dopad, který byl odhadován při celoročním působení tohoto opatření.

Nicméně platí, že Poslanecká sněmovna toto opatření zrušila, a zrušila ho pod dojmem hrozby téměř dvousetmiliardového deficitu veřejných rozpočtů, resp. státního rozpočtu, v roce 2010. Čili nejprve jsme snížení daní schválili a poté jsme ho zrušili, protože jsme zjistili, že na to nejsou finanční prostředky.

Chtěl bych také poukázat na fakt, že důchodový účet i díky tomuto opatření není v letošním roce v přebytku, a pan poslanec Nečas jistě ví, jak hlubokou sekeru zaťala krize a daňová politika minulé vlády do důchodového účtu a kolik peněz bude chybět v letošním státním rozpočtu na výplatu důchodů. Koneckonců nebude to trvat dlouho, dámy a pánové, a budeme tady v tomto sále projednávat novelu zákona o státním rozpočtu na letošní rok, což je docela absurdní situace, kdy budeme v listopadu projednávat novelu zákona o státním rozpočtu na letošní rok, ale budeme ji projednávat proto, že rozpočet byl prostě špatně nastaven a chybějí finanční prostředky. Mimo jiné chybějí finanční prostředky na výplatu důchodů. To je také realita, kterou těžko může někdo popřít.

Problém je ale jiný. Problém je v tom, že tady se navrhuje daňová úleva, ale nenavrhuje se adekvátní snížení výdajů státního rozpočtu. Vždycky se snadněji snižují daně, ale potom už není síla na to, aby se škrtly výdaje. A v tom je problém našeho hlasování, které je před námi. Abychom si to naplno uvědomili. Tady nejde o manévr, který by byl rozpočtově vyrovnaný. Tady jde o manévr, kdy přicházíme o část daňových příjmů ve prospěch podpory určitého typu podnikání nebo ve prospěch určitého typu pracovních míst. Jsou to bohužel většinou velmi špatně placená pracovní místa. V této oblasti je bohužel vysoký podíl šedé ekonomiky. Říkám bohužel, ale nejsou tady žádné návrhy na úsporná opatření, která by to kompenzovala z pohledu deficitu státního rozpočtu. To znamená my teď čistě prohloubíme deficit veřejných rozpočtů, aniž by bylo na obzoru nějaké opatření, které by to kompenzovalo ve světle toho, že projednáváme návrh rozpočtu na příští rok s deficitem 163 mld. korun, ve světle toho, že prožíváme velmi hluboký propad vývoje českého hospodářství a velmi hluboký propad daňových příjmů.

Já myslím, že je důležité, abychom si to všichni uvědomili, abychom si toto hlasování zapamatovali, abychom potom, až povedeme debatu v dalších fázích, si na to vzpomněli, a až budeme hledat 4 nebo 5 mld. nebo 2 mld. nebo 3 mld. korun na to, abychom něco vyřešili v rámci debaty o státním rozpočtu na příští rok, tak potom vystoupí poslanec Sobotka a připomene vám, jak jste hlasovali v rámci novely zákona o dani z přidané hodnoty a že jsme vlastně vzali 4 až 5 mld. korun a věnovali jsme je tímto způsobem, až se tady o tom budeme bavit, že nám chybějí finanční prostředky ve státním rozpočtu. A to si pište, že se tady o tom bavit budeme, že kolegové, kteří pro tento návrh budou hlasovat, budou vystupovat a budou navrhovat přesuny finančních prostředků, nedej bože z mandatorních výdajů, a povedeme tady docela složitou diskusi o tom, co lze v rámci hubeného státního rozpočtu na příští rok vyřešit a co z něho vyřešit nepůjde. Proto vystupuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP