(11.40 hodin)
(pokračuje Tošovský)

Do navrhované novely je rovněž zařazen návrh na nové znění § 71 zákona o DPH, osvobození při dovozu zboží. Nynější znění § 71 je v rozporu s právem Evropské unie a je třeba provést správnou implementaci směrnice Rady 83/181/EHS. Návrh novely § 71 byl již předložen formou poslaneckého pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku č. 605 a z nikterak závažných důvodů nebyl tento návrh poslanci schválen. Proto je znovu nové znění § 71 zařazeno do této novely zákona o DPH.

V usnesení rozpočtového výboru byly doporučeny ke schválení dva pozměňovací návrhy, se kterými souhlasím. Žádám vás proto o podporu návrhu tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, a prosím, aby se, chce-li, ujal slova pan zpravodaj, kterým je opět pan Miroslav Svoboda. Ne-li, tak otevírám rozpravu, do které nemám přihlášky. Pan Svoboda Miroslav se nicméně přihlásil, takže má příležitost vystoupit.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já budu mít velmi krátké slovo. Tato novela na půdě Poslanecké sněmovny je velmi, velmi dlouho. Po pravdě řečeno ji přijímáme v nešťastném okamžiku, protože pochopitelně - já se přiznám, že jsem pod dojmem ranního jednání rozpočtového výboru, kde jsme velmi usilovně jednali o problémech, které se před námi objevují z hlediska prosincových důchodů a problémů s rozpočtem. Protože tato novela znamená jednu věc, a to že to zvyšuje budoucí deficit. Na straně druhé - za prvé Sněmovna deklarovala, že je potřeba pomoci, a drobní živnostníci očekávají tuto novelu; bylo by velmi negativně vnímáno, že nebude přijata. Je proto asi důležité ji přijmout, přestože dochází k určitému výpadku, nebo dojde k určitému výpadku. Na straně druhé opravdu se nacházíme ve velmi složité době, a jestli někdo je postižen krizí, kterou prožíváme, tak jsou to právě drobní řemeslníci a drobné služby obecně. Proto budu mírně pozitivní pro přijetí a doporučení této novely.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Další do rozpravy se hlásí pan poslanec Bohuslav Sobotka, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já nebudu dlouho Sněmovnu zdržovat před tímto hlasováním, které nás čeká. Chtěl bych odkázat na svá vystoupení, která jsem měl v průběhu projednávání návrhu zákona v prvém a ve druhém čtení a také na jednání rozpočtového výboru. Já osobně pro tento návrh hlasovat nebudu. Mám pro to jednoduchý důvod. Katastrofální deficit státního rozpočtu, který nás čeká v příštím roce a který, jak se ukazuje, nejsme schopni odvrátit na půdě Poslanecké sněmovny, 163 miliard Kč v příštím roce, to vůbec není malá částka. Mně připadá v této souvislosti jako poněkud bláznivé snižovat DPH v situaci, kdy nám chybějí finanční prostředky. My jsme tady v rámci tzv. Janotova balíčku například zkrátili peněžitou pomoc v mateřství a ušetřili jsme zkrácením peněžité pomoci v mateřství 1,5 miliardy Kč, a tady současně věnujeme možná 4 až 5 miliard Kč na vrub daňové úlevy, jejíž efekt není měřitelný, jejíž efekt je podle mého názoru docela sporný.

Navíc nebylo dodrženo pravidlo, pokud vláda něco takového navrhuje, a ona už to navrhla vlastně minulá, Topolánkova vláda, tak by současně měla navrhnout, kde ty finanční prostředky ušetří. A žádný takový návrh na stole není. Takže všichni, kdo pro to budou hlasovat, měli by pro to hlasovat s vědomím, že je to čisté zvýšení schodku veřejných rozpočtů v příštím roce o 4 až 5 miliard Kč. Je to čisté zvýšení schodku veřejných rozpočtů, protože proti tomu není navržena žádná úspora. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji. Nyní s přednostním právem předseda klubu KDU-ČSL, potom pan poslanec Jiří Dolejš a bliká na mě jméno paní poslankyně Ludmily Navrátilové, pokud se chtěla přihlásit. Není tomu tak. (Námitka.) Chce.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, tento návrh má také pozitivní dopady, ale ne jenom to, o čem mluvil pan kolega Sobotka, protože dává šanci podporovat malé a střední podniky, umožňuje zvýšit zaměstnanost, umožňuje udržet více pracovních míst. Takže to má tento nepřímý a pozitivní dopad právě v období krize. My jsme samozřejmě pro to, aby se mateřská dorovnala do původní výše, a na to lze najít jiné zdroje než tento zdroj. A chceme do regionů dát dobrou zprávu, aby se malé a střední podniky dočkaly této podpory. Navíc to podporuje i cestovní ruch. Já si pamatuji velmi dobře, když jsem byl ministr pro místní rozvoj, že i tehdy bývalý ministr pro místní rozvoj, dnes předseda České strany sociálně demokratické, sliboval, že tato podpora cestovního ruchu bude garantována. Takže to je i podpora cestovního ruchu.

Já vím, že to není úplně jednoduché. Že to není jednoduché, se tady rozhodnout, ale v zásadě tato podpora, podpora pro malé a střední podniky, podpora cestovního ruchu a udržení zaměstnanosti, je argument, proč lze podpořit tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Cyrilu Svobodovi. S přednostním právem se přihlásil předseda klubu ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já myslím, že ta věc je vcelku jednoduchá. Na jedné straně je výpadek příjmů veřejných rozpočtů 4 až 5 miliard Kč ročně, a to každý rok, nejenom v příštím roce, ale každý rok. A na druhé straně je jistá naděje a očekávání v to, že to bude mít pozitivní efekt na zaměstnanost. Já bych byl také rád optimistou a myslel bych si, že to bude mít pozitivní efekt na zaměstnanost. Nicméně pan poslanec Svoboda, který hovořil přede mnou, tady neřekl jediné číslo, neřekl jediný odhad, co to tedy skutečně přinese.

My jsme tady absolvovali přednedávnem debatu o tzv. slevě na sociálním pojištění. Chtěl bych tu debatu připomenout. Mluvili jsme o slevě na sociální pojištění. Tehdejší vláda Mirka Topolánka, kde byl myslím i pan poslanec Svoboda, přišla s návrhem zavést slevu na sociální pojištění. My jsme říkali jako opozice, sociální demokraté: No, je to hezký nápad, ale nemůžeme si to dovolit, protože to připraví veřejné rozpočty o 18 až 19 miliard Kč každý rok. Tato Sněmovna to opatření prosadila většinou jednoho hlasu - a pak jsme ho před třemi nebo čtyřmi týdny tady zase zrušili, v Poslanecké sněmovně, prostě proto, že jsme došli k racionálnímu závěru, že na to nejsou peníze. Nejsou na to peníze a v příštím roce to opatření už prolongováno nebude. To je realita. To je výsledek našeho počínání a debaty v Poslanecké sněmovně.

Mně trošku vystoupení pana poslance Svobody připadalo nekonkrétní. (Hlas: Cyrila.) A jestliže hovořil o tom, že peníze na zlepšení situace matek s dětmi v rámci dorovnání rodičovské, respektive peněžité pomoci v mateřství se najdou, tak doufám, že se najdou peníze i na jiné věci v rámci debaty o státním rozpočtu, že tedy zdroje jsou, jak tady potvrdil pan poslanec Svoboda. (Hlas: Cyril.) A že budeme schopni řadu těch problémů, nejen matek, ale také zaměstnanců veřejného sektoru, zemědělců a poskytovatelů sociálních služeb vyřešit v rámci debaty o státním rozpočtu. Ale pak bych nechtěl, kolegové a kolegyně, od těch, kdo pro ten návrh budou hlasovat, slyšet, že nejsou finanční prostředky. Když máme peníze na to, abychom snížili DPH v této oblasti, tak se určitě najdou finanční prostředky i na ty výdaje, které navrhuje sociální demokracie v rámci jednání o zákonu o státním rozpočtu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Dolejš. Připraví se paní poslankyně Navrátilová.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Dovolil bych si jenom fakticky zdůvodnit, jak bude hlasovat klub KSČM, protože když poslouchám tady to Prokrustovo lože, na kterém se vrtí zástupci sociální demokracie a KDU-ČSL, dokonce i kolegové ze sociální demokracie nemluví úplně stejným jazykem, tak možná ten problém je v tom, že se nemohou shodnout, jestli budou nepřímé daně zatěžovat populaci hodně, nebo málo. Měli by to mnohem jednodušší, kdyby v minulosti už tolikrát prostřednictvím nepřímých daní nesahali do kapes obyvatelstva a kdyby se zamysleli na tím, že poměr mezi přímými a nepřímými daněmi je v této zemi už dávno za hranicí racionality. Hledejme peníze, kde jsou, a netahejme je z kapes obyvatel, kteří bohužel do těch hospůdek chodí a ten fiktivní výnos, pokud do těch hospůdek chodit nebudou, ani nebude. Takže dělíme kůži medvěda, který je docela ještě spokojený v lese.

Proto z těchto důvodů, byť se nám samozřejmě také nelíbí, že si tato Sněmovna nedala práci s hledáním zdrojů, pro tento zákon hlasovat budeme. Protože nechceme, aby trpěl ten konečný spotřebitel, neboť ten by to nakonec musel zaplatit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP