(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se, kdo dále se hlásí do rozpravy? Vidím pana poslance Šidla.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom chtěl kolegu Krupku opravit. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve svém § 170, kdy hovoří o účelech vyvlastňování, uvádí v odst. 1 písm. a): veřejně prospěšnou stavbou dopravní a technické infrastruktury..., a dále s tím pracuje v tomto odstavci. Takže ne že stavební zákon nezná tuto variantu, stavební zákon s tím konkrétně pracuje. Proto jsem na to upozorňoval, proto můj dotaz, který souvisel s "dopravní" při vynechání "technické". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Jestli se již nikdo nehlásí, můžeme rozpravu ukončit a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Ale hlásí se pan poslanec Rabas. S čím přichází? (Předsedající dostává informaci mimo mikrofon.) Přestávka na 15 minut. Aha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych požádat o přestávku na jednání klubu v délce 15 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, přeruším jednání Sněmovny do 11.10 hodin, kdy jednání bude pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 10.51 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP