(10.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Můžeme pokračovat v tom postupu, jak máme určeno... (Předsedající dostává informaci mimo mikrofon.) Pardon, já se omlouvám. Tady je problém - voda nalitá do hlasovacího zařízení. Já to nějak všechno odhlásím. Zjistíme, jestli zařízení funguje... (Předsedající vyčkává.)

Budeme pokračovat. Vodu budeme čerpat a mezitím budeme pokračovat. Můžete se znovu přihlásit.

Měli bychom přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Dovolte mi, abych přednesl návrh usnesení, o kterém bychom měli hlasovat.

 

Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 920/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 920/4." O tomto textu nyní hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, hlasovat o tomto znění schváleném Senátem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 129. Přihlášeno je 157, pro hlasovalo 66, proti 24. To znamená, že jsme s tímto návrhem souhlas nevyslovili.

 

Já se omlouvám, že jsem vás omylem odhlásil, protože jsem chtěl vypnout poslance Jandáka, který se mi tady navalil na to zařízení, a když jsem ho chtěl vypnout, tak jsem vás všechny odhlásil. (Veselost v sále.) Takže vás prosím, abyste se znovu přihlásili. Je to poslanec Jandák, který za to může, aby to bylo jasné.

A my bychom pokračovali. Budeme nyní hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance, takže by se měl nastavit potřebný počet hlasů na tabuli, který tam ještě není. Už tam je, takže můžeme hlasovat.

 

Opět vám přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 920/3." Takže toto nyní hlasujeme, tedy ve znění postoupeném Senátu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 130. Přihlášeno je 161, pro hlasovalo 142, proti 3. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Poděkuji tedy předkladatelům a ukončuji projednávání bodu č. 3.

 

Máme tu další bod

117.
Návrh zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury
/sněmovní tisk 549/3/ - vrácený Senátem

Opět jsme ve třetím čtení - ne, omlouvám se, jsme opět v návrhu zákona vráceného Senátem. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Usnesení jsme obdrželi jako tisk 549/4. Vítám mezi námi senátora Jiřího Nedomu.

Mám tady omluvu pana poslance Robina Böhnische, který se omlouvá z jednání Sněmovny, a případně prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k pozměňovacím návrhům nejdřív vyslovil poslanec Jindřicha Valouch. Takže prosím nejdřív pana poslance Valoucha. Dostane slovo jako první.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Krásný, pěkný den, vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na dnešní schůzi Sněmovny projednáváme sněmovní tisk 549 vrácený Senátem, který byl projednán 8. října letošního roku na 11. schůzi Senátu. Osobně jsem byl přítomen za předkladatele návrhu zákona jak na jednání výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu, tak na jednání Senátu 8. října. Na jednání jak ve výboru, tak při jednání v Senátu bylo patrno, že je nutné i nadále o tomto návrhu jednat, a proto také dnes máme ke schválení předložené pozměňovací návrhy, které byly Senátem projednány.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem přesvědčen, že dnes nám vrácený návrh zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury Senátem po schválení pozměňovacích návrh zde předložených a zdůvodněných panem senátorem Nedomou bude zákon schválen a svým obsahem bude reálně použitelný pro urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci Valouchovi. Teď bych požádal zpravodaje hospodářského výboru poslance Karla Šidla. Pan poslanec Karel Šidlo by se také mohl vyjádřit k pozměňovacím návrhům. Ano, prosím, pane poslanče, záleží na vás. Můžete se k tomu vyjádřit.***




Přihlásit/registrovat se do ISP