(10.10 hodin)
(pokračuje Braný)

Já si myslím, že celá ta problematika a gros vrácení ze Senátu má za prvé důvod a svůj prapočátek v tom, že vláda nekvalitně připravila svůj záměr. Vláda předložila ve svém záměru, že chce, aby se náhrady, zjednodušeně řečeno, ústavních činitelů podrobily zdaňovacímu režimu. To se objevilo takzvaným vypuštěním jednoduše v Janotově balíčku v dani z příjmů, absolutním vypuštěním jakýchkoliv úlev, ale už se tak nestalo v zákoně, který řeší ústavní činitele jako samostatný zákon, ve kterém, když vznikal, byla malá novela právě daňového zákona. Tím jsme se dostali do kolize a její plody budeme ještě delší dobu sklízet.

Já jenom úvodem řeknu svůj názor k usnesení Senátu číslo 290 z 5. 10. v senátním tisku číslo 173 z 12. schůze Senátu ve věci zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu. Můj názor je, že toto usnesení je nehlasovatelné. Řeknu, proč je nehlasovatelné.

Vím, že je to procedurální oříšek, ale nehlasovatelné je z toho důvodu, že za prvé je to přílepek, který řeší zase nějakou novelu daňového zákona, přílepek jako takový je minimálně nevhodný a Senát nám to mnohokrát sdělil, když jsme tak činili my. Ale to není hlavní důvod nehlasovatelnosti. Hlavní důvod nehlasovatelnosti tohoto návrhu usnesení právě v bodě úpravy daně z příjmu je v tom, že Senát v jednom okamžiku, v jednom svém jednání v průběhu jednoho dne řešil takzvaný vládní návrh Janotův balíček, který schválil a doporučil prezidentovi dále, šel tedy legislativní cestou, jak má jít, a hned nato dělal úpravu přílepkem zákona o dani z příjmu, který v té době neplatil. Někteří z vás, kteří se tím zabýváte, jste měli určitě desítky a desítky telefonátů, kdy se daňaři ptali, jaké to body vypouští, jaké to ruší, a Senát de facto pracoval s návrhem usnesení, který předložila kolegyně Šedivá. To se nikdy nestalo. Ano, měnili jsme všelijaké naše dobré úmysly v době, kdy ale již vždy to platilo, ale ještě to nenabylo účinnost. To je něco jiného. Ano, v současné době to je, myslím, i podepsáno, všechno je v pořádku, ale v době, kdy to Senát projednával, to nebylo. Ctihodné senátorky a senátoři měli tak učinit, když mají tuto vůli - a já v tom spíše vidím nechuť zdaňovat náhrady, ale v tom se možná hluboce mýlím -, tam, kde to bylo, a to bylo v Janotově balíčku, v jiném tisku, v našem tisku 917. Do toho nezasáhli, ale udělali přílepek do tisku 920.

Já jsem toho názoru - pane řídící, nevím, jak se s tím vypořádáte - že je to nehlasovatelné z toho důvodu, že taková praxe by byla škodlivá, kdyby Senát v jednom a tom samém jednání schválil normu a nato přijal do druhého zákona přílepek, který by ji měl měnit. Já si dovedu odvodit bohulibé pohnutky, proč tak učinil, ale to je věc další, výklad by už byl opravdu fabulací. To je k tomu, proč si myslím, že tento návrh usnesení je nehlasovatelný. Vy rozhodnete, pane řídící, jak se s tím vyrovnáme.

Další věcí je otázka, co s tím. Jak jsem měl možnost konzultovat s některými právníky a těmi, kteří se zabývají daní z příjmu, bude-li přijat návrh Poslanecké sněmovny - myšleno teď návrh předložený paní kolegyní Šedivou, který jste měli, který se zde projednával a byl na naší schůzi schválen, když jsme projednávali Janotův balíček - bude-li teď potvrzeno, že jdeme touto cestou, tak stačí jen provést novelu zákona, který řeší požitky ústavních činitelů. Já jsem měl tu ambici, už když se projednával, ale vcelku pochopitelně jsem se srovnal s tím, že ne všichni byli schopni a ochotni se propracovat k tomu, o co se vlastně jedná v tehdy velmi složité debatě o mnoha zákonech v jednom tisku a potom o samostatném zákonu týkajícím se ústavních činitelů, takže nezískal podporu. Ale toto by se mohlo stát základem. Já jsem si dovolil připravit takovou předlohu. Když bude dnes schválena verze Poslanecké sněmovny zákona o ústavních platech, tak bych pak předložil, a žádám i další - už se někteří hlásí - aby se přihlásili k tomuto pozměňovacímu návrhu, který by řešil opět novelizaci zákona o platech ústavních činitelů a navazoval by na to, co jsme schválili. Nebyl by problém, že bychom některé náhrady - není třeba rozebírat všechny, je třeba se podívat na pozměňovací návrh kolegyně Šedivé, který jsme přijali - potom zdanili.

Úplně na závěr. Myslím si, že i když je to vděčné mediální téma, tak jsme na dobré cestě. Zaregistroval jsem ve všech sdělovacích prostředcích, že ústy předsedů všech klubů politických stran ve Sněmovně bylo vyjadřováno bytostné přesvědčení, že je třeba s náhradami něco udělat a určitou část těchto příjmů poslankyň, poslanců a jiných ústavních činitelů vyřešit.

Pokud jde o otázku prezidenta, tyto ambice jsem si nekladl. To je na další debatu, jak se zachováme i u funkce hlavy státu.

Pane řídící, ještě jednou opakuji, že dávám procedurální návrh, že je nehlasovatelné usnesení Senátu v části, kdy řeší přílepek a změnu normy, která v době, kdy ho projednával, nebyla platná. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych jenom chtěl upozornit na to, že já sotva mohu rozhodnout, jestli je ta část usnesení Senátu hlasovatelná, nebo nehlasovatelná. Chtěl bych požádat zpravodaje pana poslance Hrnčíře, aby ve spolupráci s legislativou dal dohromady stanovisko k názoru pana poslance Braného, to znamená k otázce hlasovatelnosti o údajném přílepku Senátu v té věci. To je něco, na co bych potřeboval stanovisko, které by nás vedlo k dalšímu postupu.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy k této věci, nebo se chce vyjádřit k tomu, co tady prozatím zaznělo. Pokud se nikdo nehlásí, můžeme rozpravu zřejmě ukončit. Ještě mohu požádat o závěrečné slovo zástupce Senátu nebo paní ministryně. Když tak se asi budeme bavit o proceduře a pan poslanec Braný se asi hlásí zrovna k tomuhle.

 

Poslanec Petr Braný: Pochopil jsem to jako výzvu, že mohu diskutovat. Ano, žádám, abyste dal hlasovat o námitce, když nesouhlasíte, nebo chcete zkoumat, to bychom zase zkoumali dlouho, o mé námitce vůči vašemu postupu. Vyvodil jsem z toho, jestli se nemýlím, že nemáte jasno, jestli můžete dát hlasovat o nehlasovatelnosti.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže vy dáváte námitku proti postupu. Požádám pana zpravodaje poslance Hrnčíře, aby nám řekl stanovisko k námitce pana poslance Braného, abychom měli nějakou informaci k hlasování o námitce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, poslankyně a poslanci, já si myslím, že můžeme postupovat jedině tak, že budeme o této námitce hlasovat. Já osobně si myslím, že říci, že stanovisko nebo návrh Senátu je nehlasovatelný, je vcelku špatný, nebo názor, který těžko lze akceptovat, ale můžeme to vyřešit jedině tím způsobem, že o té námitce budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím. Takže stanovisko zpravodaje je, že nelze takto konstatovat, že usnesení Senátu je nehlasovatelné, a o námitce pana poslance Braného rozhodneme hlasováním. Ano?

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí námitky pana poslance Braného, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 128, přihlášeno je 166, pro hlasovalo 44, proti 70. Námitka byla zamítnuta. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP