(9.50 hodin)

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhla postup při hlasování. Nejprve bychom hlasovali o návrhu poslankyně Páralové - o zamítnutí. Dále bychom hlasovali o stažení návrhu paní poslankyně Mertinové pod písmenem B. Následně bychom hlasovali o usnesení výboru pro sociální politiku pod písmenem A. A pak bychom už hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Má někdo námitku proti takové proceduře? Pokud nemá, budeme postupovat přesně tak, jak paní zpravodajka navrhovala. Ještě jednou pro jistotu zagonguji a nyní budeme nejdříve hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. To je první hlasování. Teď budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zamítnout tento návrh zákona, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

(Hluk v sále.) Klid!

Hlasování má pořadové číslo 123, přihlášeno je 166, pro zamítnutí hlasovalo 66, proti 81. Zamítnutí bylo zamítnuto, tak by se to dalo říct. Takže zamítnutí neprošlo.

 

Budeme pokračovat. Další návrh, paní zpravodajko, byl návrh, hlasovat o stažení - můžete to přečíst ještě jednou?

 

Poslankyně Alena Páralová: O stažení návrhu paní poslankyně Mertinové pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlasujeme tedy o stažení návrhu paní poslankyně Mertinové.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro stažení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 124, přihlášeno 165, pro hlasovalo 151, proti 1, takže to bylo přijato.

 

Prosím, další hlasování.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále bychom hlasovali o návrhu pod písmenem A, je to návrh výboru pro sociální politiku. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Předkladatel také doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 125, přihlášeno 165, pro hlasovalo 152, proti žádný. Takže to by bylo přijato.

 

Poslední hlasování.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní můžeme hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je tady ještě návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Než budeme hlasovat o celku, prosím, abyste se znovu přihlásili. Takže znovu se přihlásit. Teď budeme hlasovat o celém návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Anny Čurdové, Vladimíry Lesenské, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 734, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, hlasovat pro toto usnesení, tak stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 126, přihlášeno je 154, pro hlasovalo 88, proti 55. Takže bylo přijato. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Můžu poděkovat předkladatelce i zpravodajce. Končím projednávání bodu č. 58.

 

Než ovšem přistoupíme k projednávání návrhů zákonů vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům. Takže navrhuji umožnit vystoupení senátoru Vítězslavu Jonášovi, Jiřímu Nedomovi, Janu Hálkovi a Lianě Janáčkové. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s vystoupením těchto senátorů a paní senátorky.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, umožnit vystoupení vyjmenovaným senátorům, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 127, přihlášeno 159, pro hlasovalo 131. Takže tento návrh byl přijat. Páni senátoři a paní senátorka mohou tady vystoupit.

 

Teď tady máme bod číslo

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech
státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu
a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 920/3/ - vrácený Senátem

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP