(Jednání pokračovalo v 9.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, je 9.45 hodin, takže žádám všechny, aby se vrátili do sálu a schůze mohla pokračovat.

Opakuji, prosím všechny poslance, aby se vrátili do sálu. Doufám také, že se vyřešil problém s představitelem vlády, který by měl zastupovat vládu, že také bude přítomen premiér. Prosím všechny poslance i členy vlády, aby se vrátili na svá místa a sněmovna mohla pokračovat.

Vítám pana premiéra. A teď už nic nebrání tomu - kromě toho, že tu není moc poslanců. Takže prosím, ještě jednou žádám všechny, aby umožnili řádné jednání Sněmovny. Premiér tu je, teď tu nejsou zase poslanci.

 

Připomínám, že máme před sebou bod číslo

58.
Návrh poslanců Anny Čurdové, Vladimíry Lesenské, Jiřího Paroubka,
Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 734/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů by měla zaujmout místo poslankyně Anna Čurdová. Prosím paní poslankyni Annu Čurdovou, stejně tak zpravodajku pro sociální politiku poslankyni Alenu Páralovou, aby zaujaly místo.

Obdrželi jsme sněmovní tisk 734/3, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy. V této chvíli otevírám rozpravu ve třetím čtení sněmovního tisku 734. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Vidím paní poslankyni Mertinovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi prosím, abych v rámci této rozpravy stáhla z projednávání svůj pozměňovací návrh, který je pod bodem B, a to z toho důvodu, že tato problematika již byla vyřešena samostatnou právní normou. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je informace pro zpravodaje. Kdo dál se hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Připomínám, že jsme v bodu 58, sněmovní tisk 734. Jsme v rozpravě ve třetím čtení. Ještě jednou se ptám, jestli se do této rozpravy někdo nehlásí. Pokud ne, můžeme rozpravu snad ukončit.

Zeptám se, jestli ještě chce vystoupit navrhovatel. Ne. Je zde nějaký návrh, o kterém bychom měli hlasovat? Návrh na zamítnutí? Prosím zpravodaje, aby řekl, jaký bude náš postup.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych velice stručně vás v podstatě seznámila, o čem tato novela je. Hlavně nechápu, proč Občanská demokratická strana chce, aby tato novela byla zamítnuta, protože jde skutečně o technickou novelu, která se týká odškodnění od Evropského soudu pro lidská práva. Jde o to, aby náhrada škody, která je u Evropského soudu pro lidská práva přiznána, byla vyjmuta z posuzování a přiznání sociálních dávek, nikoli vyjmuta z daňových povinností. To znamená pokud Evropský soud pro lidská práva tyto náhrady přiřkne, podléhají daňové povinnosti, ale už se dále nezapočítávají lidem, kteří žádají o sociální dávky.

Domnívám se, že v této chvíli tato novela uvádí do souladu naše zákonodárství i s antidiskriminačním zákonem, protože pokud bychom takovouto novelu nepřijali, v této chvíli by mohly hrozit žaloby na český stát právě z toho důvodu, že tato náhrada škody není zahrnuta do náhrad škod, které poskytují tuzemské soudy.

Dovolte mi tedy ještě jednou vás stručně požádat o to, aby tato technická novela, která řeší situaci našich občanů, kteří se obracejí na Evropský soud pro lidská práva, byla podpořena a schválena. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Děkuji. To byla tedy řeč předkladatelky paní poslankyně Páralové. (Míněna poslankyně Čurdová.)

Zeptám se paní zpravodajky, jaký by měl být postup při hlasování. Prosím. Prosím o klid. Prosím, máte slovo.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP