(9.10 hodin)

 

Poslanec Alfréd Michalík: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jenom upřesnil, že bod číslo 111 je informace paní ministryně Juráskové o tom, proč povolila fúze. Co chceme rušit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon. Proč? Já jsem to neslyšel. Sloučení zdravotních pojišťoven. Aha. (Ano.) Děkuji.

Já tady mám ještě žádost pana ministra Kocába, který žádá o zařazení vládního návrhu zákona o trestním řízení soudním. Jeho návrh, který se stále posouvá - je to prvé čtení, na středu. Pokud vím, on by chtěl zařadit tento návrh dnes po pevně zařazených bodech - první bod po pevně zařazených bodech. Tak to je návrh, který bych ještě nechal hlasovat, pana ministra Kocába, návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 141, je to tisk 905. Takže na dnešek po pevně zařazených bodech. To bychom hlasovali také, tuto žádost.

To by mohlo být všechno. Pokud už nemá nikdo žádný návrh, tak bychom se mohli do toho pustit. Ještě pro jistotu zagonguji. Prosím, dostavte se do jednacího sálu, budeme hlasovat změny pořadu schůze.

 

První byl návrh pana poslance Libého. Týkal se zdravotních pojišťoven, je to bod číslo 111 a pan poslanec Libý navrhoval tento bod vyřadit z pořadu schůze. Doufám, že jste přihlášeni a můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyřadit ze schůze bod číslo 111 podle návrhu poslance Libého? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 119. Přihlášeno 151, pro hlasovalo 57, proti 86. Takže to bylo zamítnuto.

 

Pak tady byl pan poslanec Severa, který navrhoval takovou desetiminutovou rozcvičku k plynové situaci, kterou bychom si udělali v pátek. On navrhoval zařadit tedy po pevně zařazených bodech (pozn. stenografa: před pevně zařazenými body) bod, který by přednesla vláda, zásoby plynu a energetická bezpečnost.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro, podpořit zařazení tohoto bodu na pátek jako první bod pevný, který by se jmenoval Situace v zásobách plynu a energetická bezpečnost, s tím, že by to přednesl některý z představitelů vlády? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 120. Přihlášeno 153, pro hlasovalo 44 (proti 3). Takže to bylo také zamítnuto.

 

(Hlasy z pléna, že nefunguje hlasovací zařízení.) Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili. Teď už to nefunguje nikomu. Jak to vypadá? Je to v pořádku? (Po chvilce.) Můžeme hlasovat dál.

 

Máme tu návrh pana ministra Kocába. Pan ministr Kocáb, který žádal o pevné zařazení tisku 905, bod číslo 16. Takže bod číslo 16, tisk 905, pevné zařazení dnes po pevně zařazených bodech na středu. (Hlas z lavic.) Pan ministr Kocáb o to žádá. (Další odezva z lavic.) Nerozumím.

Prosím, pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Velmi se omlouvám, pane předsedající, i panu ministrovi Kocábovi, ale návrhy může předkládat buď vláda, nebo člen Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se, já jsem to neřekl. Já jsem si osvojil ten návrh ministra Kocába, který sem písemně dodal, tedy který on mi tady předložil. Jestli to takto stačí? Dobře.

 

Takže opakuji. Je to návrh ministra Kocába, který jsem si osvojil, a navrhuji bod číslo 16, tisk 905, zařadit pevně dnes za pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 121. Přihlášeno 156, pro 35, proti 8. Tento návrh byl také zamítnut.

 

A to je snad všechno, co jsme měli hlasovat. Ještě se hlásí pan poslanec Tluchoř. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Přeji krásné dobré ráno. Pane místopředsedo, omlouvám se, že jsem se nezařadil hned do toho bloku na začátku, ale ještě si dovolím v tom časovém limitu navrhnout vyřazení jednoho bodu, a to je jeden volební bod. Je to bod číslo 70, Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu - 1. kolo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyřazení bodu číslo 70, volba toho jednoho člena NKÚ. Dobře.

Prosím, pan poslanec Koníček ještě.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, já bych se chtěl jenom zeptat, možná jsem to na úvod přeslechl, jestli jste četl, kdo dneska zastupuje vládu. Který z ministrů zastupuje místopředsedy nebo předsedu vlády.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To jsem nečetl, přiznám se. (Smích a pokřikování.) Ale nikdo mi ani takovou informaci nedal. Takže taková informace možná ani není. (Opět výbuch smíchu.)

Dovolte mi, já se zeptám, jestli někdo z členů vlády... (Poslanec Paroubek přistupuje před vládní lavice se slovy: Tak ať to někdo vezme.) Podívejte, dostal jsem informaci, že pan premiér tady bude do tří minut. Tak pokud to takto stačí, můžeme to zkontrolovat.

Prosím, pan poslanec Svoboda se hlásí.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane předsedající, já navrhuji zařadit zpátky bod 805, novelu občanského zákoníku. To se týká nájmu bytů. Protože to je naléhavý bod, a jako první bod po třetích čteních zítra v pátek (?).

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, ještě jednou, já tady špatně slyším. Ještě jednou - který bod?

 

Poslanec Cyril Svoboda: Novelu občanského zákoníku, je to sněmovní tisk číslo 805. Jde o novelu, která se týká nájmu bytů. Původně to byl bod číslo 31, a prosím zařadit po třetích čteních v pátek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Po třetích čteních v pátek bod číslo 31, 805.

Prosím, pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jménem dvou poslaneckých klubů vznáším veto na zařazení tohoto bodu. Jde o klub ČSSD a KSČM. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže jsme to zřejmě vyřešili, pane poslanče. Má ještě někdo nějaký podobný návrh nebo chce ještě také něco navrhnout? Máme tady teď pana poslance Tluchoře jako nový hlasovatelný a ten zřejmě hlasovat budeme. To byl návrh bod číslo 70, jedná se tedy zřejmě o volbu do NKÚ. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP