(16.40 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Takže hovořme o těch věcech, které jsou. No a my víme, že šéfem ústavněprávního výboru této Poslanecké sněmovny je člověk, který, řekněme, poněkud rychle a poněkud zvláštním způsobem obhájil malý doktorát. Může být takový člověk v čele ústavněprávního výboru? Já být na jeho místě, tak už bych dávno rezignoval, a mám-li to říct upřímně, kdybych byl na jeho místě, tak bych házel ta áčka tak dlouho, až by mě z té Sněmovny vyhodili. Ale to se zřejmě asi nedočkáme.

Pokud jde o další turbo, tentokrát magistru, ne doktorku, paní Řápkovou, já jsem jezdil v Ústeckém kraji kolem jejích krásných billboardů, kde bylo Řešení především, tak teď už víme, co řešila. Byl tam, ono to vypadalo jako náhrobní kámen trošku, ten billboard, byla tam její krásná fotografie a tam bylo moto: Stejný metr na všechny. Zřejmě myslela na naše romské spoluobčany. Já bych jenom dodal: aneb jak se stát magistrou práv za tři týdny.

Přátelé, to je přeci děsivé, děsuplné. A tenhle člověk dál zůstává na druhém místě kandidátky jedné ze dvou největších politických stran v zemi! Je to vůbec myslitelné? Já řeknu otevřeně: pokud by se to stalo v sociální demokracii, tak ten člověk by prostě odešel, byl by odejit. Tak to prostě je.

Já si jenom kladu otázku, co může chtít vyšetřit v těchto věcech a zjistit pan nový děkan Pospíšil jako lídr kandidátky téže politické strany, jejíž kandidáti jsou - řekněme - problematičtí, jako člověk, který prostě je politikem, ať chce nebo nechce. A ještě slyším z téže politické strany slova o tom, abychom prý ty věci nezpolitizovali. No tak ať pan Pospíšil ty věci nedělá, ať sedí tady v Poslanecké sněmovně. Je dobře, že se toho ujal, no ale teď, pokud chce, aby ty věci probíhaly nestranně, nezávisle, tak si neumím představit, že je bude řešit někdo z politiků.

V každém případě je potřeba i pro tento účel, protože já chápu, že pan Pospíšil neprojeví charakter a nepřestane být děkanem téhle té fakulty, tak je potřeba mít tu vyšetřovací komisi, pro každý případ, abychom měli zpětnou vazbu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Paroubkovi. Nyní se přihlásil pan zpravodaj Ohlídal, potom pan poslanec Sobotka je přihlášen.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl obrátit na paní ministryni, chci provést jakousi repliku na jedno její vyjádření. Ona se vyjádřila v tom smyslu, že patrně Právnická fakulta na Západočeské univerzitě je takovou výjimkou, kde systém vysokoškolského studia jakýmsi způsobem zklamal v důsledku pochybení několika osobností. Já si paní ministryně velmi vážím, ale bohužel ji musím zklamat konstatováním, že nanejvýš pravděpodobné, a mnoho indicií tomu nasvědčuje, je, že takových škol, zvláště mezi soukromými vysokými školami, je celá řada. To, že to, paní ministryně nevíte, to je bohužel jen v důsledku toho, že kontrolní činnost ministerstva je na velmi nízké úrovni, a mohu vám to dokumentovat konkrétními případy, když budete chtít.

Ještě bych se obrátil na paní poslankyni Šojdrovou prostřednictvím předsedajícího. Ona říkala, že podvýbor pro vědu a vysoké školy se nezabýval touto kauzou. Je pravda, nezabýval se, ale je to z jednoho prostého důvodu. Pan předseda výboru Walter Bartoš se spokojil s informacemi, které v této kauze jsou oficiální, které podalo ministerstvo a akreditační komise. Já jsem se s tím nespokojil a snažím se získat informace ještě i z jiných zdrojů, řekněme. Až tyto informace získám, bude se jistě podvýbor, a bude to velmi brzy, touto záležitostí zabývat i z hlediska informací jiných než z ministerstva. Možná, prostřednictvím pana předsedajícího, bude paní poslankyně Šojdrová velmi překvapena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče.

Nyní vám přečtu omluvu. Pan ministr Pecina se pro zbývající část dnešního jednání omluvil z jednání pro neodkladné pracovní záležitosti.

Nyní jsou přihlášeni dva se stejným přednostním právem. Paní ministryně Kopicová dostala od pana poslance a předsedy klubu ČSSD přednost, takže ji prosím, aby se ujala slova.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Děkuji, pane předsedající, já všechno řeknu až na konec v jednom závěrečném vystoupení, bude-li třeba, ale teď bych ráda uvedla ještě jednu informaci.

Není to tak, že bych - odpovídám panu profesoru Ohlídalovi - nevěděla, co se děje ve školství. Já musím říci, že samozřejmě mám celý seznam škol, které byly akreditační komisí v poslední době auditovány, kontrolovány, a mám také všechny zprávy. Dívala jsem se na ně, a ono se dá docela dobře poznat, když to systémově je připraveno a když jde o pochybení. Protože tam, kde existují jasná kritéria, jak se přijímají studenti, tam, kde jich je 70 % přijato v prvním normálním výběrovém řízení a pár se jich odvolá, to je jiná situace, než když jich přijmete 20 % a schováte tam ten zbytek osmdesáti. A to se dá všechno dobře poznat, protože tahle škola, nebo tahle fakulta v porovnání s ostatními neměla vlastně nic, co by fungovalo. Proto už tyto signály začaly, bohužel byly tím akademickým senátem takto smeteny pod koberec. Ale chci říci, že existuje možnost, kdy na první pohled vlastně už vidíte, že je něco špatně. Ale ujišťuji vás, že jdeme školu po škole a že tímto hodnocením projdou všechny.

Zároveň zakládáme matriku profesorů, protože to je jedna zhůvěřilost, která se děje. Na to, zdá se, nepotřebujeme dokonce zákon, můžeme to udělat, a okamžitě uvidíme, co který profesor kde dělá, jaké má úvazky, kudy cestuje a kolik úvazků vykazuje. Ono se to všechno dá docela dobře zjistit.

Tak prosím, věřte nám, že děláme pořádek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní ministryně. Nyní vystoupí pan poslanec Sobotka a připraví se pan poslanec Šlajs.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já vlastně mohu navázat na to vystoupení paní ministryně školství.

Já myslím, že to je právě přece důvod pro to, abychom zřídili vyšetřovací komisi, protože pro nás je strašně důležité, abychom pochopili a poznali, v čem je ten skutečný problém, jak je možné, že poměry na fakultě, Právnické fakultě Západočeské univerzity nebyly vyřešeny v první úrovni vedením fakulty, v druhé úrovni vedením univerzity, ve třetí úrovni akreditační komisí, ve čtvrté úrovni Ministerstvem školství. Jak je možné, že ten problém vybublal v podobě mediálního skandálu, v situaci, kdy si několik novinářů začalo všímat dizertačních prací, začalo si všímat možností plagiátorství, a skrze toto se najednou zjistilo, že se na Právnické fakultě Západočeské univerzity děje něco nekalého, něco, co je v rozporu s dobrými mravy a v rozporu s naším podvědomím o tom, jak by asi měla fungovat fakulta veřejné vysoké školy.

To, jakým způsobem se tento celý skandál rozpoutal, jakým způsobem se informace dostaly na veřejnost, to jednoznačně ukazuje, že tady není žádný funkční kontrolní systém, který by odpovědným činitelům ať už na úrovni univerzity, nebo na úrovni Ministerstva školství včas signalizoval, že se zde obchází zákon. Žádný takový systém tady neexistuje. Kdyby tady existoval, tak jsme se o této věci dověděli na jednání školského výboru, tam by přišla paní ministryně nebo některý z jejích předchůdců a řekl by, podívejte se, vážení poslanci a vážené poslankyně, náš kontrolní odbor dospěl k těmto vážným zjištěním a já budu jednat s vedením Západočeské univerzity, aby došlo k odstranění těchto nedostatků. K tomu nedošlo, kontrolní systém nezafungoval, tudíž není nastaven správně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP