(16.00 hodin)

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já marně zrakem pátrám mezi lavicemi Občanské demokratické strany po panu poslance Nečasovi. Já bych čekal, že dnes tady bude stát u tohoto pultíku, jako zde stál před týdnem, kdy mně vyčítal a kritizoval, a hovořil o mně jako o hejncovi, tedy o hejtmanovi a poslanci, že vykonávám dvě funkce, tak já bych dnes čekal, že tento zásadový muž zde bude stát a bude hovořit o svém kolegovi Pospíšilovi jako o děkanecovi, tedy současně děkanovi a poslanci. (Veselost.) Bere dva platy, vykonává dvě funkce - a kde máte svého děkanece, vážení! Není tu! Kampak se asi choval, nebo co dělá! Jak vykonává svůj poslanecký mandát! Takže v tuto chvíli řídí právnickou fakultu a vyšetřuje spravedlivě své kolegy, kteří si tam zfixlovali magisterské a doktorské tituly? Tomu má veřejnost uvěřit? Kde máte toho spravedlivého pana Nečase, který tady hřímal o tom, jak je to nemorální, dělat dvě funkce a pobírat dva platy! Jak se to slučuje, být poslancem, předsedou krajské ODS, čili partajním funkcionářem, a současně dělat děkana vysoké školy! Aktivní politik se stane děkanem vysoké školy. Dámy a pánové, znáte vysokoškolský zákon, o tom, jak tyto školy mají být a školství má být nepolitické? Je ustaven ve škole, kde největší problémy s tituly a se získáváním titulů a s takzvaným turbostudiem, tedy studiem za týden, za 14 dní, za měsíc, mají kolegové z jeho politické strany. Takže tento předseda krajské organizace ODS, tedy partajní funkcionář, bude dělat apolitickou vysokou školu, apolitickou právnickou fakultu.

Do dělají média? Když tady pan Nečas mě označil za hejnce, tak se ODS smála, až se za břicho popadala. Dnes jsem neviděl, že byste se děkanecovi smáli. Mlčíte jak zařezaní. Média se také smála: Jak vtipné, že? Jsem zvědav, jestli to budou jako vtipné hodnotit i teď. (Hlasy z řad ČSSD: Ne.) Protože samozřejmě vy všichni se držíte hesla, stejně jako vaše významná členka paní Řápková, mimochodem turbomagistra z této školy, má to heslo "stejný metr na všechny". Tak uvidíme, jak ten stejný metr bude platit na všechny. Možná že paní turbomagistra Řápková by mohla třeba svým oblíbeným romským spoluobčanům poradit, jak se stejným metrem stát rychle magistry na této vaší oblíbené škole.

A co má dělat pan Pospíšil? Myslíte, že si z veřejnosti můžeme dělat legraci, že takto zvýšíme a obnovíme prestiž akademického světa? Tím, že tento člověk, váš kolega, z vaší strany, nyní váš děkan, bude třeba objektivně vyšetřovat pana Bendu, jak že to napsal doktorskou práci. Já prostě chápu, je to dřina, to napsat, dá to spoustu práce, udělat tak originální práci, že sám pan poslanec Benda z ní žasne v médiích, jak skvělou a originální práci vytvořil. Rozumím tomu, člověk se musí pochválit, když ho nepochválí někdo jiný. Ale máme věřit skutečně tomu, že pan poslanec Pospíšil objektivně vyšetří své kolegy? Tomu skutečně máme věřit? A tomu má věřit veřejnost?

Dámy a pánové, pokud aspoň v Občanské demokratické straně zůstalo trochu soudnosti, tak doufám, že podpoříte tu vyšetřovací komisi. Protože jinak přece nemůžeme čekat věrohodnost jakýchkoli závěrů, s kterými přijde Pospíšil jako poslanec za ODS, jako exministr za ODS, jako předseda krajské ODS, jako člověk vysoce postavený na kandidátce ODS do parlamentních voleb. Tomu přece nikdo věřit nebude. Tak prosím, podpořte tu vyšetřovací komisi. Jistě nelze od ní asi čekat zázraky, jako od většiny těch vyšetřovacích komisí. Ale je to aspoň signál vůči veřejnosti, že máme všichni zájem rozkrýt, jak to bylo, a ne to zamést pod koberec, oč se určitě bude snažit pan kolega Pospíšil. Protože pochybuji, že třeba svého kamaráda pana turbodoktora Bendu či turbomagistryni Řápkovou bude chtít veřejně vykrákat zal uši za to, co špatného udělali.

Děkuji za pozornost. (Diskusní příspěvek provázen smíchem a poznámkami z levé strany sálu. Potlesk v levé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petruška. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslanec Daniel Petruška: Dámy a pánové, dobrý den. Pan kolega Rath zde opět předvedl svoji vynikající schopnost pozurážet bez použití hrubých, vulgárních výrazů kohokoli. Pan děkan byl volen akademickým senátem. To znamená to nebylo rozhodnutí ODS, sociální demokracie či jakékoli jiné politické strany. A pokud mě paměť neklame, tak nejznámějším absolventem práv v Plzni z tohoto hlediska je bývalý předseda sociální demokracie, bývalý premiér a bývalý ministr vnitra pan Gross. (Protesty z řad ČSSD. Hlasy: To není pravda.) A dalším studentem - dobře, pokud se mýlím, tak se omlouvám - a dalším studentem je poradce pana předsedy ČSSD pan Dimun. Takže já bych do toho vůbec politiku netahal. A co se týká vyšetřovacích komisí, tak jsou to akorát další náklady z kapes daňových poplatníků, protože předseda komise bere peníze, možná členové komise berou peníze. Každopádně víme, že vyšetřovací komise parlamentu nikdy nic nevyšetřily.

Takže nechme pracovat instituce, které jsou k tomu zřízeny, to znamená akreditační komisi, případně Policii České republiky, pokud byly spáchány trestné činy.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Mám zde několik faktických přihlášek. Je to pan poslanec Šplíchal, Sobotka, Tejc. Prosím, pan poslanec Šplíchal s faktickou poznámkou. (Faktickou poznámku avizuje i paní poslankyně Bohdalová.)

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já bych chtěl říci tři poznámky. Za prvé Stanislav Gross studoval práva v Praze na univerzitě a tam dělal doktorát. To je jedna věc. Druhá věc je, co se týče akademického senátu, tak mi to připadalo tak, že paní ministryně řekla, buď to bude tak, nebo nebude škola. Tam mi není jasno. Takže já to nechci politizovat.

A co se týče té vyšetřovací komise, já na ty komise také nevěřím, ale myslím si, že je potřeba něco přece jenom přešetřit. Uvedu příklad - to naše školství na tom nebylo tak špatně, protože když se vraceli po 89. roce profesoři a vzdělaní lidé, tak v podstatě říkali: Víte, proč my jsme venku uspěli? My jsme měli univerzální vzdělání. To znamená to školství jenom opucujte od toho ideologického balastu a zanechte to v takové té podobě české, té letité. Takže to byla základní prosba vzdělaných lidí, kteří uspěli, byli 20 let venku, pak se vraceli sem. Ale co se stalo? Je tu 45 soukromých škol, 26 veřejných. Kde je učňovské školství? Já neříkám, že je to vina jedné strany, ale je to vina nás, kteří jsme toto dopustili. Takže proto ať už se někde začne, ať už se objasní ta pravda, jak to s tím školstvím je. Tady přece nejde jenom o plzeňskou fakultu. Tady je řada talentů, kteří těžko napíšou tři řádky pod sebe, a jsou inženýři třeba z jiných škol. (Smích.) Takže prosím vás, věnujte tomu pozornost. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Sobotka. Připraví se s faktickou paní poslankyně Bohdalová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já myslím, že je typické, že v tuto chvíli pan poslanec Pospíšil v Poslanecké sněmovně chybí, ačkoliv by měl plnit své povinnosti poslance a účastnit se schůze Poslanecké sněmovny. Já nevím, co už je pro poslance důležitější než právě účast na plénu Poslanecké sněmovny, kde se rozhoduje mimo jiné o návrzích zákonů. Já myslím, že je to velmi typické pro práci pana poslance Pospíšila v těch uplynulých měsících. Jenom když se podívám na měsíc říjen v letošním roce, tak 1. října, 2. října, 20. října, 21. října, 22. října, 23. října pan poslanec Pospíšil chyběl na zasedání Poslanecké sněmovny a ani se neomluvil. Já nechci pátrat po tom, kde pan poslanec Pospíšil byl, pravděpodobně, protože byl pověřen, aby vedl právnickou fakultu, tak vedl právnickou fakultu. Ale jestliže je nyní řádně zvoleným děkanem této fakulty, je jenom otázka, tu si nepochybně budou klást i voliči, nejenom my, jeho kolegové a kolegyně v Poslanecké sněmovně, jestli pan poslanec Pospíšil bude stejně chybět i v těch příštích měsících. A jestliže se chystá stejně chybět, jako chyběl v měsíci říjnu, jako chybí dnes, tak za co bude pobírat poslanecký plat? Za to, že tady není? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP