(15.00 hodin)
(pokračuje Plachý)

Tolik stanovisko Vysoké školy ekonomické.

Kromě negativního stanoviska prezidenta a kromě negativního stanoviska Vysoké školy ekonomické jako zpravodaj připomínám, že všechny vlády, které se předcházejícími pokusy o regulování této oblasti zabývaly, měly víceméně rozpačitá negativní stanoviska. Protože mi sociální demokraté zřejmě nebudou věřit, když tady budu citovat stanovisko vlády Topolánkovy, připomenu stanovisko vlády Jiřího Paroubka, který sice dal souhlas, ale současně uvádí následující: "Vláda však zároveň doporučuje, aby předtím, než bude návrh zákona přijat, byla provedena ekonomická analýza odhadu nákladů a přínosů navrhované regulace zaměřená na to, zda a v jakém rozsahu se navržená ochrana ekonomicky závislých subjektů může promítnout do zvýšení koncových cen pro spotřebitele a zda z pohledu spotřebitelů by nedošlo k ještě většímu tržnímu selhání, než jaké se snaží předložený návrh zákona řešit." Je zbytečné dodávat, že žádná taková ekonomická analýza provedena nebyla.

Dámy a pánové, návrh zákona, tak jak zde bylo řečeno již mnohokrát v minulosti, ve svých důsledcích nepovede k cíli, který tady uvádějí jeho navrhovatelé. Tento návrh zákona nepochybně sníží procento českých dodavatelů. S poklesem procenta českých dodavatelů naroste nezaměstnanost v sektoru zemědělství. Já se ptám: Proč navrhovatelé chtějí v době recese, v době hospodářské krize, zvýšit nezaměstnanost v sektoru zemědělství v České republice?

Návrh zákona nepochybně omezuje hospodářskou soutěž, lidově řečeno, konkurenci. Jestliže dojde k omezení konkurence, jeho logickým důsledkem je nárůst cen. A v tomto případě cen potravin. Opět v době krize. Ptám se navrhovatelů: Proč chcete zvýšit v době krize ceny potravin?

Jinak tento zákon je typickou ukázkou zákona zpracovaného lobbistickým uskupením zvaným Potravinářská komora České republiky. Proto se ptám sociální demokracie, která tady nedávno předložila zákon o lobbingu: Mysleli jste to tehdy upřímně, ale opravdu upřímně, křišťálově upřímně, nikoliv jako Standa, když jste předkládali zákon o úpravě lobbingu? Jestliže ano, pak tady máte velkou šanci to dokázat zamítnutím tohoto zákona, který je odstrašující ukázkou lobbingu v českém Parlamentu. Zákon, který je legislativní zmetek, který je kontraproduktivní, který ve svém důsledku nepomůže vůbec nikomu, všem zúčastněným jenom uškodí. Máte příležitost nyní ukázat, jak jste to mysleli upřímně.

Děkuji. (Potlesk pravé části Poslanecké sněmovny.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Chce se ke stanovisku prezidenta vyjádřit zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jaroslav Klein? Nechce. Mohu tedy otevřít rozpravu. Připomínám ještě, že pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Do rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Ano. Pan poslanec a předseda klubu ČSSD, pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já se omlouvám, že to téma tady otevírám, ačkoliv se netýká přímo projednávaného návrhu zákona. Nicméně musím reagovat na předcházející vystoupení pana poslance Plachého z ODS.

Ano, je pravda, že sociální demokracie zde předložila návrh zákona o regulaci lobbingu. Ano, je pravda, že to bylo poprvé v historii této Poslanecké sněmovny, kdy se vůbec někdo odvážil takovýto návrh zákona položit na stůl. A je pravda, že poslanci ODS navrhli zamítnutí, nebo resp. vrácení předkladatelům k přepracování a tento návrh byl přijat. Není tedy vinou poslanců sociální demokracie, že nyní Poslanecká sněmovna nemá žádnou legislativní úpravu, která by regulovala lobbing.

Chtěl bych také slíbit panu poslanci Plachému, že my se samozřejmě nedáme odradit tím odporem Občanské demokratické strany proti regulaci lobbingu a připravujeme nový návrh zákona, který tuto problematiku bude upravovat, a já předpokládám, že v krátké době s tímto novým návrhem zákona Poslaneckou sněmovnu seznámíme. Nicméně rád bych už do budoucna pro tento případ požádal poslance Občanské demokratické strany, aby nebránili tomu, aby Poslanecká sněmovna mohla schválit pravidla, která by konečně lobbing regulovala. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se z místa... S faktickou poznámkou pan poslanec Plachý. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poté vystoupí pan poslanec Skopal. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dovolte, abych krátce reagoval na pana poslance Sobotku. Já už jsem to řekl, když se projednával zákon o lobbingu. Tento zákon, který dnes, nyní, projednáváme, tedy o významné tržní síle, je právě důkazem zbytečnosti zákona o lobbingu. Protože - vy přece víte, že to je typicky lobbistické dílko, a přesto jste ochotni pro ně hlasovat. Změnilo by se vaše stanovisko, kdyby platil zákon o lobbingu? Já říkám: Ne! (Potlesk z řad ODS.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Skopal. Ještě nevystoupí pan poslanec Skopal, protože vystoupí předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedo, paní a pánové, to je právě to, v čem se možná od ODS, alespoň my komunisté, lišíme v názorech na to, co je a co není lobbing, co je a co není spravedlivé.

Myslím si, že v okamžiku, kdy po celá devadesátá léta i zbytek let, která nás provázela od začátku nového tisíciletí, jsme tu opakovaně upozorňovali, že podmínky našich zemědělských prvovýrobců i zpracovatelů jsou vůči zahraničním velkoobchodním řetězcům velmi nerovné, že naši lidé mají postavení velmi závislého: chci-li prodat, musím se podvolit nedůstojným podmínkám, musím dávat za podnákladové ceny a podobně a podobně a podobně. Jestliže hájíme zájmy českých občanů, českých podnikatelů, obecně, byť třeba, řekněme, z jednoho širšího resortu, pak to není ten z vašeho pohledu hnusný lobbing, pak je to to, co tady máme dělat: hájit zájmy našich občanů! Děkuji. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Skopal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Já si myslím, že pan prezident hájil v rámci Lisabonské smlouvy národní zájmy. My hájíme rovněž naše národní zájmy, našich zemědělců a potravinářů. Takže já v podstatě dělám to, co pan prezident. A proto se divím, že Občanská demokratická strana takto protestuje.

Druhá věc, kterou jsem chtěl říct: Já si myslím, že všichni z vás si pamatují vystoupení členů bývalé vlády, ať už to byl Petr Gandalovič a další, kteří řekli: ano, tento problém tady je, my ho vyřešíme do podzimu. Prosím vás, těch podzimů už bylo několik. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Plachý, poté paní poslankyně Navrátilová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, já se omlouvám, že musím zase reagovat, ale nedá se. Pan poslanec Skopal řekl, že hájí zájmy zpracovatelského průmyslu. To je pravda. Ale my hájíme zájmy občanů této republiky (záporná reakce z řad sociální demokracie), kterým vy chcete zvýšit ceny potravin, kterým vy chcete sebrat práci!

Děkuji. (Potlesk z řad ODS.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Navrátilová, poté pan poslanec Zgarba. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP