(14.40 hodin)
(pokračuje Vlček)

Pan poslanec Carbol navrhl, aby bod číslo 79 byl zařazen na 5. 11. dopoledne po pevně zařazených bodech. Je tomu tak, pane poslanče? Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 108 z přihlášených 182 poslankyň a poslanců pro návrh 107, proti 8. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Tejc chce zařadit nový bod Informace premiéra České republiky o působení vedoucího Úřadu vlády ve vztahu ke zpravodajským službám České republiky. Pan poslanec chce tento bod zařadit na pátek po pevně zařazených bodech. Je tomu tak, pane poslanče?

Předseda poslaneckého klubu ODS, pan poslanec Petr Tluchoř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, přeji vám krásné dobré odpoledne. Na úvod si dovolím vznést proti tomuto návrhu veto jménem 20 poslanců klubu Občanské demokratické strany podle § 54 odst. 6. Myslím, že je zcela nemístné vytahovat stále nesmyslná témata a snažit se je projednávat na půdě Poslanecké sněmovny. Já nevím, čím dalším se ještě budeme zabývat. Já myslím, že můžeme pokračovat ve standardní práci a ne se snažit tady vytvářet jakékoliv pseudokauzy.

Když jsem u tohoto pultíku, ještě si dovolím jednu větu. Na začátku jsme hlasovali o návrzích, na kterých se shodlo politické grémium Poslanecké sněmovny, kam se bohužel zástupci sociální demokracie již nějaký čas neobtěžují chodit. Dnes tam nebyl nikdo ze tří zástupců, kteří tam mají být. Shodli jsme se ale i se zástupci KSČM a tento rudo-oranžový blok jasně hlasoval proti ranní dohodě. Na to, že se mění dohody, to, že se mění názory na dohodu z vteřiny na vteřinu, jsme si již zvykli u pana Paroubka, ale že se to děje na této půdě i u KSČM, mě mrzí. Nevím, pane předsedo, má-li ještě nějaký smysl svolávat politické grémium. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedo, to záleží na tom - já jsem byl taktéž omluven. Byl jsem účasten jednání u Ústavního soudu, tak nemohu hodnotit tyto dohody.

Bylo vzneseno veto proti zařazení tohoto bodu, takže o tomto bodu nemůžeme hlasovat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hovorky. Ten navrhl, aby bod číslo 111 byl zařazen na čtvrtek dopoledne po pevně zařazených bodech. Je tomu tak, pane poslanče? Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 109 z přihlášených 182 poslankyň a poslanců pro návrh 102, proti 42. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Ještě budeme hlasovat o návrhu, který jsem přednesl já, aby bod číslo 16 byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 110 z přihlášených 182 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 10. Konstatuji, že i tento návrh byl schválen.

 

Podle mých záznamů jsme hlasovali o všech návrzích, které zazněly. Dnes bychom tedy začali bodem číslo 2 a pokračovali body 113, 112, 115, 53, 10 atd.

Já bych poprosil někoho z místopředsedů, jestli by šel chvilečku řídit, protože bych chtěl něco sdělit. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O slovo se přihlásil předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vyjádřil uspokojení s nálezem Ústavního soudu České republiky, že Lisabonská smlouva je v souladu s Ústavou České republiky. Jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí vítá většina z vás. Svůj názor jsem nakonec vyjádřil při hlasování 18. února 2009, kdy jsme ve Sněmovně ústavní většinou Lisabonskou smlouvu ratifikovali.

Většina z nás si oddechla, že se ratifikační proces v České republice blíží k závěru. Doufám, že již neexistuje nic, co by bránilo, aby pan prezident mohl smlouvu podepsat.

Teď však se musíme znovu nadechnout, protože ratifikací nic nekončí, naopak začíná, protože musíme tuto smlouvu uvést do života. Národní parlamenty budou postaveny do nové pozice. Hovořilo se o těchto věcech na různých úrovních, ať už jsou to konference předsedů parlamentů členských států Evropské unie, stejně jako na regionálních setkáních, tak na setkáních COSAC, na jednání parlamentních výborů a při dalších příležitostech. V závěrech však byl vždy patrný jistý dovětek - až tedy Lisabonská smlouva vstoupí v platnost. Ono "až" se nyní blíží. Jsem přesvědčen, že i Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přispěje svým výrazným dílem k implementaci Lisabonské smlouvy zejména na úrovni spolupráce mezi národními parlamenty.

Nález Ústavního soudu představuje jakýsi klíč k odemčení posledního zámku, a tak by už nic nemělo bránit tomu, aby pan prezident dokořán otevřel dveře, které vedou k efektivnímu fungování Evropské unie, a těmito dveřmi je právě Lisabonská smlouva. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji předsedovi Poslanecké sněmovny panu Miloslavu Vlčkovi. O slovo se přihlásil předseda klubu KSČM poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, velmi se omlouvám, ale pouze pro stenozáznam uvádím, že v hlasování o posledním návrhu na změnu programu, tedy v posledním hlasování, které jsme dosud absolvovali, jsem hlasoval pro návrh, a ve sjetině mám uvedený křížek. Vzhledem k tomu, že rozdíl byl velmi patrný, tak jen pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Nyní budeme pokračovat naším programem, jak jsme si ho schválili. To znamená, že prvním bodem je

2.
Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských
a potravinářských produktů a jejím zneužití
/sněmovní tisk 431/5/ - vrácený prezidentem republiky

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 431/6.

Nejdříve se táži zástupce navrhovatelů, pana poslance Ladislava Skopala, zda se chce vyjádřit ke stanovisku prezidenta republiky. Chce se pan poslanec vyjádřit, Ano, naznačuje pohybem, že ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Jen velice stručně. Podobná novela zákona o ochraně hospodářské soutěže byla projednávána již v minulém volebním období a prezidentem republiky byla tehdy rovněž zamítnuta. Vzhledem k tomu, že Sněmovna již nejednala, tak tento zákon spadl pod stůl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP