(14.20 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si dovolím navrhnout zařazení bodu číslo 46, jedná se o sněmovní tisk 476 o účastnících protikomunistického odboje, jako první bod ve středu 4. 11. za pevně zařazené body. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, teď na mne hovoří několik poslanců. Vy chcete bod číslo 46, tisk 476, zařadit na který den? Na středu?

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Na středu odpoledne po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec Exner je přihlášen k bodu číslo 77, takže toho si odkládám mimo toto pořadí.

Nyní vystoupí pan poslanec Vidím, připraví se pan poslanec Carbol. Prosím pana poslance, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedo, paní a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o následující. Sněmovní tisk 934, kterým je vládní návrh na vyslání sil a prostředků resortu Ministerstva obrany na ochranu zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu v Afghánistánu, jako bod 78 naší schůze Poslanecké sněmovny, je v tuto chvíli pevně zařazen jako druhý bod na tento čtvrtek. Vzhledem k tomu, že je reálné nebezpečí, že nebude přítomen ani jeden z předkladatelů a Poslanecká sněmovna nemusí být v tu chvíli v nějakém velmi významném početním stavu, dovoluji si Poslaneckou sněmovnu požádat o pevné zařazení tohoto bodu na zítřek v 15 hodin. V té době již uplyne lhůta potřebná pro předložení návrhu usnesení z výboru pro obranu, který tento bod projednal dnes ve 13 hodin.

Čili prosím o pevné zařazení bodu 78, sněmovní tisk 934, na zítra na 15 hodin.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Carbol a připraví se pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl navrhnout pevné zařazení bodu číslo 79 na čtvrtek 5. 11. dopoledne za pevně zařazené body. Jedná se o zprávu vlády o řešení problematiky tzv. bytového fondu OKD. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Tejc, připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu, a to Informace předsedy vlády o působení vedoucího Úřadu vlády ve vztahu ke zpravodajským službám. Já bych byl rád, abychom několik minut jednání této Poslanecké sněmovny ve zvláštním bodě věnovali jednomu nenápadnému úředníku, ale úředníku vysoce postavenému, a to řediteli Úřadu vlády panu Janu Novákovi.

Myslím, že stačí pár faktů, která bych tady uvedl. Leden 1995 - Marek Dalík a Jan Novák společně začínají na Pražském hradě tehdy jako stážisté. Březen 2006 - pan Novák si podle informací médií měl koupit luxusní apartmán ve Špindlerově Mlýně údajně za 4,6 milionu korun, a to hned vedle apartmánu ještě luxusnějšího ve vlastnictví Marka Dalíka. Červen 2006 - pan Novák je jmenován Mirkem Topolánkem, je jmenován po volbách v červnu 2006 a nástupu Mirka Topolánka vedoucím Úřadu vlády České republiky a především koordinátorem pro zpravodajské služby. V říjnu 2009 podle médií - a já věřím, že to jsme schopni ověřit, pokud tento bod bude zařazen - pan Novák jako šéf Úřadu vlády navštěvuje Marka Dalíka ve vile údajně za 42 milionů korun v Praze-Hradčanech. Můžeme jen spekulovat o tom, komu ta vila dnes patří a proč pan Novák, takto vysoce postavený státní úředník, má takto úzké vztahy s Markem Dalíkem.

Myslím, že těchto pár faktů, které jsem tady zmínil, podle mého názoru vytváří důvodné obavy o nezávislost jednání Jana Nováka ne jako ředitele Úřadu vlády, já nezpochybňuji to, že i každý premiér má možnost vybrat své spolupracovníky, ale především Jana Nováka jako koordinátora zpravodajských služeb. Myslím, že po všech kauzách, po všech informacích, které se týkají např. kauzy Sazky, máme právo vědět, jak ve skutečnosti funguje zadávání úkolů a tok informací mezi zpravodajskými službami a vládou a jak funguje ve skutečnosti koordinace, jak přesně v této věci je naplňována funkce koordinátora zpravodajských služeb. Proto vás prosím, abychom zařadili bod, který jsem zmínil a předal jsem jeho název v písemné podobě panu předsedovi, na jednání této Poslanecké sněmovny, a to na pátek jako pevně zařazený bod po bodech, které již byly pevně zařazeny. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si požádat o pevné zařazení bodu číslo 111, to je vysvětlení paní ministryně k povolení sloučení zdravotních pojišťoven, protože tento bod je vlastně rozjednán od června. Myslím, že by bylo dobré, aby byl tento bod doprojednán. Proto navrhuji, aby tento bod byl pevně zařazen na čtvrtek po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. To byly všechny přihlášky, které se ke mně dostaly . Nyní tedy budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Nejprve budeme hlasovat o návrzích, na kterých se dohodlo dnešní grémium.

 

Pan ministr financí Eduard Janota, který se z dnešního a celotýdenního jednání omlouvá, požádal o vyřazení bodů 36, 37, 55, 56, 57 a 81, sněmovní tisky 625, 626, 910, 911, 918 a 816, ze schváleného programu schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 169 poslankyň a poslanců pro návrh 70, proti 8. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Než budu pokračovat v hlasování - zapomněl jsem ještě na jednu změnu a pevné zařazení bodu číslo 16, trestní řád. Pan předkladatel je pan ministr Kocáb a chce jej zařadit dnes po pevně zařazených bodech. To by byl poslední návrh na hlasování.

 

Budeme pokračovat dalším hlasováním. Pan ministr životního prostředí Ladislav Miko požádal o pevné zařazení bodu 59, sněmovní tisk 766, na pátek 6. listopadu jako první bod bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 97 z přihlášených 175 poslankyň a poslanců pro návrh 163, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu bod 2, sněmovní tisk 431, který byl pevně zařazen na dnes, tj. 3. 11., jako druhý bod našeho jednání, bychom přeřadili na středu 4. 11. dopoledne, a to za bod 58, sněmovní bod 734, třetí čtení. Místo bodu 2 bychom se dnes věnovali přerušenému bodu 77, což je Zpráva předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP