Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
3. listopadu 2009 ve 14.07 hodin
Přítomno: 182 poslanců
 

 

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 64. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.Než budu pokračovat, znovu vás požádám, abyste se ztišili, posadili se. Pokud se neztišíte, neposadíte, nebudu pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinil pan poslanec Černý, náhradní karta č. 8, je to pan poslanec Černý Karel. Paní poslankyně Mazuchová náhradní karta č. 13 a pan poslanec Hamáček, náhradní karta č. 19.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: paní poslankyně Dundáčková, pan poslanec Grospič, paní poslankyně Hašková, paní poslankyně Kateřina Jacques, pan poslanec Jičínský, pan poslanec Kalousek, pan poslanec Kvapil, pan poslanec Michalík, paní poslankyně Molendová, paní poslankyně a místopředsedkyně Němcová, pan poslanec Pospíšil, Pleva, Reisiegel, pan poslanec Snítilý. Z členů vlády pan ministr Barták od 17 hodin, mám zde poznámku, pan ministr Janota, paní ministryně Jurásková, pan ministr Kohout, pan ministr Riedlbauch, pan ministr Slamečka, pan ministr Šimerka a pan ministr Tošovský.

Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme vyhovět žádosti ministrů:

Pan ministr financí Eduard Janota se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny ve dnech 3. až 6. listopadu, a proto žádá o vyřazení bodu 36, 37, 55, 56, 57 a 81, jsou to sněmovní tisky 825, 826, 910, 911, 918 a 816 ze schváleného programu 64. schůze Poslanecké sněmovny.

Dále pan ministr životního prostředí Ladislav Miko, který žádá o pevné zařazení bodu 59, sněmovní tisk 766, na pátek 6. listopadu jako prvního bodu bloku třetích čtení.

Bod 2, sněmovní tisk 431, který byl pevně zařazen na dnes, tj. 3. 11., jako druhý bod jednání, bychom přeřadili na středu dopoledne, tj. 4. 11., a to za bod 58, sněmovní tisk 734, třetí čtení.

Místo bodu 2 bychom se dnes věnovali přerušenému bodu č. 77, což je Zpráva předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb.

Dále vám sděluji, že již uplynula zákonná lhůta k projednání návrhu zákonů vrácených Senátem, a proto je zařadíme do pořadu 64. schůze. Jedná se o tyto návrhy: Návrh zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury, sněmovní tisk 549/3. Další zákon - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 763/4. Třetí zákon je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 882/2.***
Přihlásit/registrovat se do ISP