(11.50 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní se o slovo přihlásila paní poslankyně Mazuchová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Pane předsedo, kolegyně, kolegové, tady bylo řečeno, že zavádíme něco nového. Je to nové, ale ne zas až tak úplně. Vždyť poplatky se vybírají. Jak je možné, že byl odsouhlasen dvoutisícový poplatek za stejný čin nebo pro stejné exekutory ve vztahu k orgánům daňové a celní správy? To je jedna otázka vůči mému oponentovi kolegovi Bendovi.

A druhá věc. Já neříkám, že ve vztahu exekutor a povinný je vždycky všechno v pořádku. Spíš ne, spíš exekutoři jsou mnohdy nepatřičně přísní, ale ten daný povinný, ať je to 500 korun, ať je to 500 tisíc, ať je to 5 milionů, tak se do té situace dostal svým protiprávním jednáním - a proč by to měli odnášet zaměstnanci, normální státní zaměstnanec, který si plní své pracovní povinnosti jako úředník České správy sociálního zabezpečení? Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se o slovo přihlásil s přednostním právem pan zpravodaj Benda a poté pan poslanec Škromach. Takže pan zpravodaj dává přednost panu poslanci Škromachovi. Nyní vystoupí pan poslanec Škromach. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, paní poslankyně, páni poslanci, myslím, že tady je určitý jev, který se projevuje, a nakonec o tom hovořil i pan zpravodaj, a to je vlastně určitým způsobem zneužívání toho systému, kdy právě proto, že to není zpoplatněno, tak exekutoři žádají v mnoha případech, a je důvodné se tak domnívat, o tyto údaje naprosto zbytečně. Tady jde o to - a myslím si, že by stálo za to zřejmě v dalším čtení zvážit prodiskutování celého systému exekucí jako takových, ale hlavně toho, zda v mnoha případech to není děláno jaksi do foroty, a tím, že to je zadarmo, tak se žádá i v mnoha případech, kdy tyto informace nejsou uplatněny. A v tom je forma zneužití, protože státní orgán nebo státní instituce za peníze daňových poplatníků předává soukromým firmám informace zdarma, které oni ani potom nepoužijí v těch svých exekutorských řízeních a nakonec, a bylo to tady i uvedeno, poplatky už jsou tak vysoké, že by nemuselo dojít ke zvýšení poplatků jako takových, ale mohlo by to být na úkor jiných poplatků, které v tom celém systému jsou. Nakonec celý systém exekucí, a myslím, že mnohdy by skutečně stál za širokou diskusi, protože v mnoha případech je tento institut zneužíván. Myslím si, že ten, kdo neplatí, má být postižen, ale otázka je vždycky v přiměřenosti postihu, a na druhé straně celý exekutorský systém by samozřejmě měl být i určitým způsobem tržně motivován k tomu, aby vážil, jestli data, která požaduje po státu, skutečně potřebuje, nebo nepotřebuje. Ukazuje se podle těch počtů žádostí, které jsou, že zřejmě tomu tak není, a právě proto, že z toho nemusí platit žádný poplatek, že je to zadarmo, tak se čerpá bez nějakého omezení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Libý. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pak se připraví pan poslanec Benda.

 

Poslanec Ladislav Libý: Pane předsedo, jenom stručně. Já jsem postřehl ke svému uspokojení, že sociální demokracie konečně dospívá také k názoru, že co je zadarmo, je špatně. Myslím si, že to je dobrý posun dopředu. (Hlasy ze sálu: Nerozumím!) Že co je zadarmo, je špatně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Mazuchová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Pane předsedo, kolegové, kolegyně, ano, je to špatně, pokud je to na úkor zaměstnanců správy sociálního zabezpečení. Takže sociální demokracie se drží své myšlenky, že bojuje za práva pracujících. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si přece jenom krátce zareagovat na to, co tady v rozpravě zaznívá. Není to v žádném případě na úkor práv státních zaměstnanců nebo zaměstnanců správy sociálního zabezpečení. To do toho fakt nepleťme. Ti mají nějaké povinnosti stanovené zákonem, a jestli tam je poplatek, nebo není, upřímně řečeno, oni z toho poplatku neuvidí ani korunu, jim nedojde k žádnému zvýšení příjmů. Prosil bych paní navrhovatelku, aby tohle do toho nemíchala, to s tím fakt nemá nic společného. To za prvé.

Za druhé, upozorňuji na to, že přes všechny bohulibé představy, které navrhovatelé mají, jak to sníží nápad - a já si vůbec nejsem jist, jestli ten nápad, tak jak je vyčíslen v jednotlivých letech: 2005 - 58 000 žádostí, 2006 - 133 000 žádostí, 2007 - 147 000 žádostí, tak kdybychom to porovnali s počty exekucí v té době vedených, jestli je tam opravdu nějaký dramatický nepoměr, že se na každou exekuci žádá deset výpisů ze správy sociálního zabezpečení. Domnívám se, že to tak rozhodně není, že prostě v letech stoupá počet exekucí podle toho, jak se rozjely exekuční činnosti, jak se rozjel způsob vymáhání pohledávek v této zemi, který já pokládám přece jenom za užitečné, že se rozjel a že lidé si navykli, že své dluhy mají platit. To je jedna věc.

Druhá věc. Vláda ve svém stanovisku upozorňuje na to, že poplatek vůči finančním úřadům, na který se navrhovatelé odvolávají, není finančními úřady vybírán, neboť soudní exekutoři požadují informace pouze pro úkony exekučního řízení, které je osvobozeno podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona 634/2004 o správních poplatcích. Takže tam se žádný správní poplatek neplatí.

A poslední. Opravdu zvažme, a já jsem pro, řešili jsme tady na jaře dvě novely exekučního řádu, já jsem připraven se široce bavit o exekucích. Vidím jako velikánský problém, že může v některých případech docházet k situacím, kdy je dramatický nepoměr mezi vymáhanou částkou a celkově zaplacenými náklady za exekuci. Kolegové z ústavněprávního výboru ze všech těch seminářů vědí, že jsem na to opakovaně upozorňoval, jestli tady nemáme nastolovat nějakou podmínku toho, že nemůžu vymáhat 120 korun a na konci mít náklady 16 000, že to mi prostě připadá opravdu téměř nemravné vůči lidem.

Na druhou stranu představa, že si to soudní exekutor jako "soukromá podnikající osoba", ale fakticky soukromá osoba, dá do svých nákladů a bude to platit ze svého zisku, je přede neuvěřitelně naivní. Tím se jenom zvednou náklady exekuce. A počítejme s tím, a upřímně řečeno těm exekutorům je to vcelku jedno. Když to budou potřebovat desetkrát, tak to vyžádají desetkrát, dají si to do oprávněných nákladů a ten, kdo to zaplatí, je nakonec ten povinný. Buďte si tím naprosto jisti. Projděte si některé exekuční spisy, a myslím, že my v ústavněprávním výboru jsme jich za poslední roky viděli mnoho, a uvidíte, jaký bude výsledek. Takže to nechrání ani státní zaměstnance, nezvýší to zodpovědnost soudních exekutorů. Jediný dopad, který to bude mít, že ti, kteří dluží pár korun, budou platit dramaticky vyšší náklady. Jestli toto je cílem předkladatelů, tak myslím, že se opravdu mýlí, a velmi bych doporučoval, aby tuto svou mylnou myšlenku opustili.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážení páni ministři, kolegové a kolegyně, rozumím argumentům z jedné i druhé strany, ale přesto bych se přimlouval za to, aby se ten materiál ještě podrobil rozpravě ve výboru. Navštěvuji docela hojně okresní správy sociálního zabezpečení a musím říci, že stížnosti jsou ze všech míst, a nejenom proto, že to vydávají zdarma, ale že pro exekutory je rychlejší si podat novou žádost než vyhledat v materiálech tu starou, že tady dochází k opakování. Já si myslím, že bychom to měli možná za účasti těchto lidí ještě posoudit. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP